Popis Používáním BIOREPEL®u je možné zabránit zdravotním rizikům, které plísně v obytných prostorách vytvářejí. Plísně vystřelují do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, záněty očí, vyrážky. Při svém růstu a v důsledku svého metabolismu uvolňují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou alergizovat, způsobovat bolest hlavy, únavu, záněty průdušek a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické alveolitidy, otomykózy,... Celý popis

Koupit za 231 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Popis

Používáním BIOREPEL®u je možné zabránit zdravotním rizikům, které plísně v obytných prostorách vytvářejí. Plísně vystřelují do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, záněty očí, vyrážky. Při svém růstu a v důsledku svého metabolismu uvolňují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou alergizovat, způsobovat bolest hlavy, únavu, záněty průdušek a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy.

Specifická kompozice BIOREPEL®u s mikroorganizmem Pythium oligandrum hubí nežádoucí plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je  schopna svou aktivitou vymýtit i „podhoubí“ plísní rostoucích nejen na omítkách, v omítkách, ale i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane. K aktivaci přípravku je potřeba čistá voda a nanesení připraveného roztoku po aktivaci (smíchání obsahu s čistou vodou) na zasažené zdivo. Doba od aktivace po nanesení na zdivo by neměla přesáhnout čas dvou hodin.

BIOREPEL® není přípravek chemický, ale biologický a nejen, že plísně odstraňuje ze zdí a nevznikají rezistence, či genetické mutace, ale má i přetrvávající účinek. Právě proto je významným přínosem v ošetřování zdí v  bytových, kancelářských, výrobních, skladovacích nebo jiných prostorách. Vhodný i pro přidání do malířských nátěrů.

Aktivní mikroflóra Pythium oligandrum obsažená v přípravku nemá pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka vedlejší nebo nežádoucí účinky.

Použití BIOREPEL proti plísním:

Návod na použití – sprej obsah balení 1g ve spreji o objemu 0,5 litru:

Odstranění plísní:

- odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody

- zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte

- pomocí rozprašovače nastříkejte na napadená místa dvě třetiny přípravku ze vzdálenosti 20 centimetrů

- po dvaceti minutách opláchněte ošetřené místo vodou a nechte hodinu zaschnout nebo zavadnout

- po hodinovém zaschnutí nastříkejte rozprašovačem na ošetřované místo zbytek přípravku s přesahem alespoň 15 centimetrů od původního okraje plísně.

Preventivní ošetření proti plísním:

- odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml  pitné vody

- zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte

- pomocí rozprašovače zamlžte přípravkem preventivně na místa, kde je  předpoklad, že by se v budoucnu mohly vyskytovat plísně.

Pozor - Šetřete přírodu a uchovejte rozprašovač pro nové použití. K novému použití využijte náhradní náplně umístěné v balení.

BIOREPEL®-sáčky:  součást balení BIOREPEL® sprej

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Odstranění plísní:

- ustřihneme sáček 1g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme obsah 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále ředíme do 10-20 l vody

- malířským válečkem nebo štětcem omyjeme připraveným roztokem postižené místo (tmavé skvrny na zdi) a pak zbylý roztok vylejeme

- pokračujeme po zaschnutí zdiva

- ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále ředíme do cca 1,5 l vlažné vody

- pomocí malířského válečku nebo štětce naneseme zředěnou suspenzi (1,5 l) na napadené zdivo s minimálním překrytím cca 5cm

- ošetřené místo můžeme po zaschnutí překrýt malířskou barvou.

Preventivní ošetření proti plísním:

- obsah obou sáčků může být rozředěn společně do cca 10-15 l vody. Vzniklou suspenzi necháme 5 min aktivovat

- suspenzi použijeme pro preventivní ošetření (nátěr) 30-40 m² zdi

Preventivní použití ve vodorozpustných nátěrech:

- ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat

- vzniklou suspenzi vmícháme do malířské barvy (sáček B do 5 kg barvy)

- malujeme běžným způsobem.

Z tohoto balení BIOREPEL®u (sáčky) získáte:

- 10 litrů čistícího roztoku + 1,5 litru aktivního roztoku = 11,5 litru

- čistící roztok vystačí na 10-12 m² napadeného zdiva ( omítky)

- aktivní roztok vystačí na 7-9 m² napadeného zdiva ( omítky)

- aktivní roztok v barvě 30-40 m² prevence

- prevence zdivo 60-70 m²

Není nutná čekací prodleva po ošetření.

Během práce dodržujte hygienické zásady, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce.

Frekvence aplikací:

Pro odstranění nežádoucích plísní je dostatečná jedna aplikace dle popsaného postupu. Doba ochrany je závislá na specifických podmínkách v místě aplikace. Pro prevenci je dostatečná jedna aplikace přípravku.

Upozornění:

Plíseň před aplikací neodstraňujte suchou cestou, aby se spory plísní nedostaly do ovzduší a nezamořily další prostory. Vzhledem k biologické podstatě přípravku výrobce nezaručuje systémový účinek na netypické, nepřirozeně vyselektované nebo geneticky modifikované druhy nežádoucích plísní na zdech. Nejméně 14 dní před aplikací a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním. Nepoužívat pro prostory používané k pěstování hub.

Skladování:

- skladujete v suchu při pokojové teplotě 15-25oC a relativní vlhkosti do  40%

- skladujte v původním, uzavřeném obalu

- naředěný přípravek zaktivovaný vodou je možné skladovat nejdéle 24 hodin od naředění.

První pomoc:

- při potřísnění: Omyjte dostatečným množstvím vody. Použijte mýdlo, je-li potřeba.

- při zasažení očí: Neprodleně vypláchněte dostatečným množstvím pitné vody.

- při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a  ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýcháni.

- při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.

- při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (mějte po ruce obal nebo štítek výrobku), a o poskytnuté první pomoci. Pokyny pro lékaře: Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální pomoc.

- nejsou zaznamenány žádné nežádoucí účinky na lidské ani zvířecí zdraví. Nejsou popsány žádné nežádoucí ani neočekávané vedlejší účinky.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Biopreparáty
Značka Bio Repel