Popis produktu BROS hasičák na vosy a sršně 600ml Jedná se o aerosol určený k hubení vos. sršní a jejich hnízd. Díky speciálnímu uzávěru můžete bezpečně sprejovat ze vzdálenosti až 5m. Návod na použití Před použitím protřepejte. Důkladně nasprejujte hnízdo a jeho vchod. Držte zhruba ve vzdálenosti 5m od hnízda a sprejujte po větru. Používajte brzy ráno nebo pozdě večer, kdy je hmyz méně aktivní a je většinou v hnízdě. Hnízdo odstraňujte nejdříve 24 hodin no použití spreje. Sprej zahubí i vosy a... Celý popis

Koupit za 199 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Popis produktu BROS hasičák na vosy a sršně 600ml

Jedná se o aerosol určený k hubení vos. sršní a jejich hnízd. Díky speciálnímu uzávěru můžete bezpečně sprejovat ze vzdálenosti až 5m.
Návod na použití
Před použitím protřepejte. Důkladně nasprejujte hnízdo a jeho vchod. Držte zhruba ve vzdálenosti 5m od hnízda a sprejujte po větru. Používajte brzy ráno nebo pozdě večer, kdy je hmyz méně aktivní a je většinou v hnízdě. Hnízdo odstraňujte nejdříve 24 hodin no použití spreje. Sprej zahubí i vosy a sršně kteří se vrací do posprejovaného hnízda a to po dobu až 7 dní po použití. 
Skladování přípravku
Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.
Složení
Účinná látka: cypermethrin 0,40 %, permethrin 0,17 %, teramethrin 0,17 %.
Doba použitelnosti
Doba použitelnosti 2 roky od data výroby
Balení
600 ml aerosolu
Upozornění související s bezpečností

NEBEZPEČÍ
Věty popisující druhy rizik:H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H222 Extrémně hořlavý aerosol.H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P410 +P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.P260 Nevdechujte aerosoly.
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.
Nekopírujte texty ani fotografie.Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Bros
Hmotnost 600 g
Typ insekticidy
Určení létající a lezoucí hmyz
Forma prostředku postřikové
Objem 0.6 l