Odmašťovač CODI ENERGIC (náplň) je přípravek na rozpouštění všech druhů tuků, zašlé mastnoty i špíny na jakémkoliv povrchu. Zázrak proti mastnotě a jeho účinky - CODI ENERGIC neocenitelný pomocník při úklidu v kuchyni (odmaštění sporáků, dlaždic, obkladů, podlahových krytin), v koupelně atd. velmi účinně odstraňuje mastné skvrny z oděvů, potahových látek či koberců dokonale bělí záclony čistí součástky strojů a motory aut Návod k použití: Na odolné skvrny jako tuk, olej, zašlé límce a... Celý popis

Koupit za 232 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

PopisOdmašťovač CODI ENERGIC (náplň) je přípravek na rozpouštění všech druhů tuků, zašlé mastnoty i špíny na jakémkoliv povrchu.

Zázrak proti mastnotě a jeho účinky - CODI ENERGIC

neocenitelný pomocník při úklidu v kuchyni (odmaštění sporáků, dlaždic, obkladů, podlahových krytin), v koupelně atd.
velmi účinně odstraňuje mastné skvrny z oděvů, potahových látek či koberců
dokonale bělí záclony
čistí součástky strojů a motory aut

Návod k použití: Na odolné skvrny jako tuk, olej, zašlé límce a manžety, aplikujte odmašťovač přímo na znečištěné místo, mírně promněte a vyperte v ruce nebo v pračce. Stejný postup zachovejte při čištění koberců a potahů. Přípravek lze použít na všechny stálobarevné látky kromě vlny!

Bezpečnostní pokyny:

Signální slovo: NebezpečíH318 Způsobuje vážné poškození očíH315 Dráždí kůžiP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P501: Odstraňte obsah/obal …EUH2018: Obsahuje kvartérní sloučeninu. Může vyvolat alergickou reakci.
Zobrazit více

Parametry

Objem 0.75 l
Značka Codi
Výrobce Finclub