Jar Active Foam náplň 375 ml

100 %
(22 hodnocení)

Čistič na nádobí Jar Active Foam o objemu 375 ml je čisticí prostředek určený pro ruční mytí nádobí. Vyniká revoluční technologií - okamžitou pěnou. Není nutné houbičku namáčet a mačkat, aby vznikla pěna, stačí Jar nanést rovnou na houbičku a ihned mýt. Samozřejmě nechybí tradiční vlastnost Jaru, silné mycí a odmašťovací schopnosti, které nádobí účinně zbaví mastnoty a veškerých nečistot a zanechají je zářivě čisté a dokonale odmaštěné. Tekutý prostředek Jar Active Foam je jemný a šetrný k vaší... Celý popis

Koupit za 93 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Čistič na nádobí Jar Active Foam o objemu 375 ml je čisticí prostředek určený pro ruční mytí nádobí. Vyniká revoluční technologií - okamžitou pěnou. Není nutné houbičku namáčet a mačkat, aby vznikla pěna, stačí Jar nanést rovnou na houbičku a ihned mýt. Samozřejmě nechybí tradiční vlastnost Jaru, silné mycí a odmašťovací schopnosti, které nádobí účinně zbaví mastnoty a veškerých nečistot a zanechají je zářivě čisté a dokonale odmaštěné. Tekutý prostředek Jar Active Foam je jemný a šetrný k vaší pokožce. Slouží k doplnění klasického dávkovače.
Jar s revoluční technologií s okamžitou pěnou má silné odmašťovací účinky, takže nádobí umyjete rychle a jednoduše.
mycí prostředek na nádobí Jar
revoluční technologie okamžité pěny
není nuté namáčet a mačkat houbičku
stačí pěnu nanést a ihned mýt
nádobí je čisté a lesklé
pohodlné dávkování
šetrný k pokožce
skvělé mycí a odmašťovací schopnosti
Už není nutné namáčet a mačkat houbičku, aby se vytvořila pěna: pěna se nanáší rovnou na houbičku a může okamžitě pracovat na tom, aby bylo nádobí zářivě čisté. 
okamžitá pěna připravená ihned k použití
úžasná síla proti mastnotě
dokonalý pro odstraňování odolných zbytků jídla a připálené mastnoty
až dvakrát déle trvající síla proti mastnotě (v porovnání s Jarem Sensitive)
bleskurychle zatočí s mastnotou
Vždy dokonale čisté nádobí
Čistič na nádobí Jar Active foam odstraňuje mastnotu, nečistoty a zajišťuje, aby vaše nádobí zářilo po každém umytí čistotou. Při mytí nalijte malé množství prostředku buď na houbičku nebo přímo na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte. Tekutý čisticí prostředek dávkujte podle množství nádobí, typu nebo úrovně nečistoty.
Použití
Při mytí nalijte malé množství prostředku buď na houbičku nebo přímo na nádobí.
Po umytí nádobí opláchněte.
Tekutý čisticí prostředek dávkujte podle množství nádobí, typu nebo úrovně nečistoty.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Složení
15–30% Aniontové Povrchově aktivní látky, 5–15% Neiontové Povrchově aktivní látky, Parfémy, Hexyl Cinnamal, Limonene.
Bezpečnostní upozornění
Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.
Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zobrazit více

Parametry

Značka Jar
Objem 375 ml
Hmotnost 480 g
Výrobce Procter & Gamble