Tekutý prostředek na mytí nádobí Jar Sensitive má čisticí účinky, na které se můžete vždy spolehnout. Jedna jediná kapka vydrží opravdu hodně dlouho, takže nakonec ušetříte. Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – na výzvě nezáleží. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám. Vlastnosti: 2v1: tvrdý k mastnotě, šetrný k rukám Účinné složení Jaru si poradí s mastnotou a vše budete mít bez námahy čisté Jar je vysoce koncentrovaný, takže jedna jediná kapka vydrží dlouho... Celý popis

Koupit za 34 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Tekutý prostředek na mytí nádobí Jar Sensitive má čisticí účinky, na které se můžete vždy spolehnout. Jedna jediná kapka vydrží opravdu hodně dlouho, takže nakonec ušetříte. Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – na výzvě nezáleží. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám.
Vlastnosti:

2v1: tvrdý k mastnotě, šetrný k rukám
Účinné složení Jaru si poradí s mastnotou a vše budete mít bez námahy čisté
Jar je vysoce koncentrovaný, takže jedna jediná kapka vydrží dlouho a umyje spoustu nádobí
Účinné odstraňování mastnoty, spousta aktivní a dlouhotrvající pěny

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.
Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém (Limonene).
Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
Další nebezpečnost: informace nejsou k dispozici 
 
Zobrazit více

Parametry

Značka Jar
Objem 450 ml
Hmotnost 580 g
Výrobce Procter & Gamble