Kde jsem:     >  Katalog   >  Knihy a filmy   >  Knihy  >  Učebnice  >  Literatura pro základní školy

Literatura pro základní školy

Nalezeno:    3268 produktů

Podobné fráze:

Hravá fyzika 7

Hravá fyzika 7

Pracovný zošit Hravá fyzika 7 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh. Táto publikácia priamo nadväzuje na aktuálnu učebnicu schválenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, a teda obsahuje témy teplota a čas, premena kvapaliny na plyn, premena plynu na kvapalinu, topenie a tuhnutie, výmena tepla a teplo a využiteľná energia. Zošit je vo formáte A5. Brožovaná bez přebalu lesklá Slovensky

Více informací
od 92 Kč Koupit nejlevněji
Hravá fyzika 8

Hravá fyzika 8

Pracovný zošit Hravá fyzika 8 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh. Táto publikácia priamo nadväzuje na aktuálnu učebnicu schválenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, a teda obsahuje témy skúmanie vlastností svetla, odraz a lom svetla, skúmanie sily, pohyb telesa, práca, výkon, energia a energia v prírode. Zošit je vo formáte A5. Brožovaná bez přebalu lesklá Slovensky

Více informací
od 93 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 6 - pracovní sešit

Český jazyk 6 - pracovní sešit

K procvičování učiva probraného v učebnici dobře poslouží pracovní sešit. Obsahuje množství cvičení jak z pravopisu a tvarosloví, tak i ze slohu. Cvičení jsou dle potřeby doplněna černobílými ilustracemi. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-2704/2019 dne 20. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření s dobou platnosti šest let.

Více informací
od 49 Kč Koupit nejlevněji
Autorské řešení úloh k Chemii pro 9. ročník ZvŠ - Metodická příručka - Beneš Pavel

Autorské řešení úloh k Chemii pro 9. ročník ZvŠ - Metodická příručka - Beneš Pavel

Publikace: Autorské řešení úloh k Chemii pro 9. ročník ZvŠ - Metodická příručka - Beneš Pavel. Pomůcka pro učitele sloužící k práci s učebnicí a pracovním sešitem Chemie pro 9. ročník ZŠ praktické Publikace: Autorské řešení úloh k Chemii pro 9. ročník ZvŠ - Metodická příručka - Beneš Pavel.

Více informací
od 15 Kč Koupit nejlevněji
Hravá fyzika 6

Hravá fyzika 6

Pracovný zošit Hravá fyzika 6 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh. Táto publikácia priamo nadväzuje na aktuálnu učebnicu schválenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, a teda obsahuje témy vlastnosti kvapalín a plynov, vlastnosti pevných látok a telies, správanie telies v kvapalinách a správanie telies v plynoch. Zošit je vo formáte A5. Brožovaná bez přebalu lesklá Slovensky

Více informací
od 93 Kč Koupit nejlevněji
Hravá fyzika 9

Hravá fyzika 9

Pracovný zošit Hravá fyzika 9 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami, poskytuje žiakom dostatok miesta pre výpočty a podporuje upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh. Táto publikácia priamo nadväzuje na Štátny vzdelávací program schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, a teda obsahuje témy magnety, elektrické javy, elektrické obvody, veličiny charakterizujúce elektrický obvod, Ohmov zákon, elektrický prúd v tekutinách a elektrická energia a jej využitie. Zošit je vo formáte A5. Brožovaná bez přebalu lesklá Slovensky

Více informací
od 90 Kč Koupit nejlevněji
Hravý dějepis 8 - pracovní sešit

Hravý dějepis 8 - pracovní sešit

Mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí. Velká francouzská revoluce a napoleonské války. Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848. Revoluce 1848. Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou. První světová válka.

Více informací
od 90 Kč Koupit nejlevněji
Aritmetika 7 Pracovní sešit

Aritmetika 7 Pracovní sešit

Aritmetika 7 Pracovní sešit přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, slovní úlohy Příklady a slovní úlohy - přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka. Parametry produktu Kniha Druh sortimentu Čeština Jazyk 1. vydání Pořadí vydání 165 x 245 x 10 mm formát

Více informací
od 30 Kč Koupit nejlevněji
Čabradová Věra Přírodopis 7

Čabradová Věra Přírodopis 7

Moderní učebnice, které učí žáka poznávat přírodu, její objekty, jevy a zákonitosti jako propojený systém, jehož složky na sebe vzájemně působí a ovlivňují se. Vedou jej k hlubšímu pochopení jeho zákonitostí a nezastupitelné úlohy při udržení přírodní rovnováhy nutné pro existenci života na Zemi. Podporují u žáka otevřené myšlení a logické uvažování. Učebnice mají jednotnou strukturu výkladu učiva. Tvoří ji základní část (vlastní učivo přírodopisu) a lišta zaměřená na propojení obsahu učiva s po

Více informací
od 75 Kč Koupit nejlevněji
Hravá občanská výchova 7 - pracovní sešit

Hravá občanská výchova 7 - pracovní sešit

<p> Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení. Učí žáky respektovat pravidla společenského soužití a prostřednictvím různých úkolů, cvičení a tajenek rozvíjí právní i občanské povědomí žáků.</p> <ul> <li> Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování.</li> <li> Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu.</li> <li> Schéma politického systému ČR</li> <li> Různé testy nejen k opakování</li> </ul> <p> Pracovní sešit obsahuje:</p> <ul> <li> Člověk ve společnosti</l...

Více informací
od 90 Kč Koupit nejlevněji
Matematika pro 6. roč. ZŠ - 3.díl (Úhel, trojúhleník; osová souměrnost; krychle a kvádr) - Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří

Matematika pro 6. roč. ZŠ - 3.díl (Úhel, trojúhleník; osová souměrnost; krychle a kvádr) - Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří

Publikace: Matematika pro 6. roč. ZŠ - 3.díl (Úhel, trojúhleník; osová souměrnost; krychle a kvádr) - Odvárko Oldřich;Kadleček Jiří. Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (...

Více informací
od 121 Kč Koupit nejlevněji
Přírodopis 7 - pracovní sešit 2v1 /nová generace/ - Pelikánová I., Šimonová P., Čabradová V.,

Přírodopis 7 - pracovní sešit 2v1 /nová generace/ - Pelikánová I., Šimonová P., Čabradová V.,

Pracovní sešit Přírodopis 7 - nová generace. Pracovní sešit Přírodopis 7 – nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové učebnici. Nově obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro žáky, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto pracovního sešitu. Pracovní sešit je rozšířen o 20 stran pracovních aktivit, které vedou žáka od studia poznatků k vlastní aktivitě a sebezkušenosti. Motivují ho k touze po zkoumání a poznávání, dávají mu prostor pro jeho vlastní objevování. Učí žáka prožívat kontakt s přírodou a vnímat ji jako propojený systém, jehož jsou nedílnou součástí. Součástí pracovního sešitu je zjednodušený klíč k určování rostlin. Nově je doplněn o unikátní kódy na každé stránce pracovního sešitu, které umožňují zdarma žákům procvičovat interaktivně na portá...

Více informací
od 89 Kč Koupit nejlevněji
Hravá čeština 7 - pracovní sešit

Hravá čeština 7 - pracovní sešit

Publikace: Hravá čeština 7 - pracovní sešit - neuveden. Pracovní sešit obsahuje rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovního sešitu jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka. V souladu s RVP ZV Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Obsahuje úlohy různých vědomostních úrovní a souhrnn...

Více informací
od 102 Kč Koupit nejlevněji
Hravý přírodopis 8 - pracovní sešit

Hravý přírodopis 8 - pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje tematicky řazené úlohy pro 8. ročník ZŠ. Sešity umožní žákovi osvojit si hravou a zábavnou formou učivo daného ročníku a současně se z připravených úloh může dozvědět i několik zajímavostí nad rámec běžného učiva a porozumět dalším mezipředmětovým vazbám. Součástí pracovního sešite jsou kromě tří souhrnných testů i listy na poznámky, které může žák využít dle vlastní potřeby. Na tvorbě se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování přírodopisu. V souladu s RVP ZV Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování Na konci každé kapitoly je souhrnný test Uvnitř sešitu je přehled učiva a prostor na vlastní poznámky Pracovní sešit obsahuje: Opakování učiva 7. ročníku Úvod do biologie člově...

Více informací
od 94 Kč Koupit nejlevněji
Přírodopis s nadhledem 7 pro ZŠ a VG - Pracovní sešit - Ivana Pelikánová

Přírodopis s nadhledem 7 pro ZŠ a VG - Pracovní sešit - Ivana Pelikánová

Univerzální pracovní sešit pro výuku přírodopisu v 7. ročníku základní školy a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií. Není vázán na konkrétní učebnici. Obsahuje různě obtížné úkoly, test ke každému většímu tematickému celku a možnost sebehodnocení. Další interaktivní úkoly jsou k dispozici ZDARMA na portálu Škola s nadhledem www.skolasnadhledem.cz.

Více informací
od 84 Kč Koupit nejlevněji
TAKTIK Hravá chemie 9

TAKTIK Hravá chemie 9

K učebnicím Fortuna - Základy chemie 2 Pracovní sešit Hravá chemie představuje ucelený soubor různých typů kreativních cvičení (křížovky, zaškrtávání, spojování aj.) zaměřených na porozumění zákonitostem chemie. V úlohách jsou originálně propojené pojmy a termíny se zábavnými prvky. Pozitivem pracovního sešitu je spojitost cvičení s reálným životem, což výrazně podporuje zájem žáků o probírané učivo a zároveň představuje zdroj nejsnadněji zapamatovatelných vědomostí. Pracovní sešit Hravá chemie pro 9. ročník ZŠ obsahuje kapitoly: * Redoxní reakce * Z čeho získáváme energii * Nejpočetnější látky v přírodě * Poznáváme deriváty uhlovodíků * Významné látky v organizmech * Chemie slouží i ohrožuje Pracovní sešity Hravá chemie jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem...

Více informací
od 94 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 9 - pracovní sešit

Český jazyk 9 - pracovní sešit

Pracovní sešit je zaměřen na procvičování a prohlubování slohového učiva. Spolu s tímto učivem si žáci procvičí veškeré probrané učivo z gramatiky. Sešit obsahuje i černobílé ilustrace. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. 8884/2015 dne 30. 3. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk a literatura, podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením s dobou platnosti šest let.

Více informací
od 39 Kč Koupit nejlevněji
Čítanka pro 3. ročník, původní řada - Zita Janáčková

Čítanka pro 3. ročník, původní řada - Zita Janáčková

Vypracována obdobně jako Čítanka 2. Obsahuje krátké a humorné příběhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k textu. NOVA371

Více informací
od 113 Kč Koupit nejlevněji
Hravá čeština 6 - pracovní sešit

Hravá čeština 6 - pracovní sešit

Kniha: Hravá čeština 6 - pracovní sešit; Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Obsahuje úlohy různých vědomostních úrovní a souhrnné testy na konci každé kapitoly Součástí je shrnutí celého učiva ...

Více informací
od 102 Kč Koupit nejlevněji
Hravá čeština 8 - pracovní sešit

Hravá čeština 8 - pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovního sešitu jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny potřebné poznatky. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka. V souladu s RVP ZV Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Obsahuje úlohy různých vědomostních úrovní a souhrnné testy na konci každé kapitoly Součástí je shrnu...

Více informací
od 106 Kč Koupit nejlevněji
Hravá matematika 5

Hravá matematika 5

Obsahuje príklady na • násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, • vytváranie prirodzených čísel do a nad milión, • počtové výkony s prirodzenými číslami, • geometriu a meranie, • riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Publikácia sa venuje počtovým úkonom s prirodzenými číslami. Je bohato ilustrovaná a obsahuje množstvo jednoduchých príkladov na dôkladné precvičenie základného učiva. Brožovaná bez přebalu lesklá Slovensky

Více informací
od 40 Kč Koupit nejlevněji
Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit

Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit

Publikace: Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit - neuveden. Publikace: Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit - neuveden.

Více informací
od 90 Kč Koupit nejlevněji
Přírodopis 8.r. - Pracovní sešit (barevný)

Přírodopis 8.r. - Pracovní sešit (barevný)

Nový barevný pracovní sešit tvoří s výše zmíněnou učebnicí botaniky jeden funkční celek, svým obsahem učebnici plně odpovídá. V úvodních motivačních textech na porozumění jsou doplňující informace, které žáky zaujmou zejména proto, že se týkají jich samotných. Pracovní sešit umožňuje žákům upevnit si procvičit učivo z učebnice a zároveň také poznat své tělo. Opět nechybí zábavná forma zpracování (křížovky, přesmyčky, skládačky a jiné), zohledněno je i opakování s možností sebehodnocení. V závěru jsou pak řazeny náměty na laboratorní práce a opakování první pomoci. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění te...

Více informací
od 89 Kč Koupit nejlevněji
TAKTIK Hravý dějepis 7

TAKTIK Hravý dějepis 7

Nové pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice. Rozmanité úlohy slouží k procvičení probraného učiva v souladu s RVP. Většina cvičení je koncipována tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí a výsledné řešení přináší žákům obohacující informace nebo zajímavosti k danému tématu. Přílohy: * Chronologický přehled českých a světových dějin od roku 600 do roku 1650 * Naučné přehledy vědy, kultury a architektury Obsauje: * Raný středověk *  Vrcholný a pozdní středověk *  Raný novověk  ...

Více informací
od 93 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 7 - pracovní sešit

Český jazyk 7 - pracovní sešit

Pracovní sešit je zaměřen na slohový výcvik, při němž si žáci na praktických příkladech doplňování, srovnávání pořadí vět apod. upevňují své znalosti z mluvnice. Pomáhají jim v tom i černobílé ilustrace. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. 8882/2015 dne 30. 3. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk a literatura, podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením s dobou platnosti šest let.

Více informací
od 49 Kč Koupit nejlevněji
Diktáty, testy a hry pro 4. ročník ZŠ

Diktáty, testy a hry pro 4. ročník ZŠ

Pracovní sešit je moderní publikací poskytující široký výběr diktátů, úloh a her, ve kterých si žáci procvičí pravopisné jevy vyučované v daných ročnících. Diktáty jsou tří typů – úvodní diktáty doprovázené úlohami, na kterých si žáci nejdříve dobře procvičí učivo, diktáty s vynechanými písmeny a bez vynechaných písmen. Texty jsou vytvořeny tak, aby byly pro děti motivační, a jsou doplněny vyznačenou náročností a prvkem sebehodnocení. V souladu s RVP ZV Pracovní sešit obsahuje: Opakování Tvrdé a měkké souhlásky, slova cizího původu Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně Předpony a předložky Psaní skupin souhlásek Vyjmenovaná slova I Vyjmenovaná slova II Koncovky podstatných jmen Koncovky přídavných jmen Vlastní jména Psaní číslovek řadových Psaní čárek Přímá řeč Souhrnné d...

Více informací
od 66 Kč Koupit nejlevněji
Hravá čeština 8 - učebnice

Hravá čeština 8 - učebnice

V souladu s RVP ZV Jako novinku pro školní rok 2017/2018 jsme si pro Vás připravili novou kompletní řadu učebnic Hravá čeština pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Učebnice jsou tvořeny podle nového RVP ZV 2016. Zohlednili jsme v nich změny vyplývající ze vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učebnice doplňují pracovní sešity obsahující rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí a vyjadřovacích schopností žáka. Důležitou součástí pracovních sešitů jsou souhrnné testy na konci každé kapitoly. Každá učebnice z nové řady je doplněna přílohou pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU). Přílohy SPU vytvořila zkušená odbornice na tuto problematiku PaedDr. Daniela Švancarová. Přílohy jsou v souladu s novou úpravou RVP, věnovanou mimo jiné i tom...

Více informací
od 130 Kč Koupit nejlevněji
Hravá občanská výchova 8 - pracovní sešit

Hravá občanská výchova 8 - pracovní sešit

<p> Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení. Učí žáky respektovat pravidla společenského soužití a prostřednictvím různých úkolů, cvičení a tajenek rozvíjí právní i občanské povědomí žáků.</p> <ul> <li> Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování.</li> <li> Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu.</li> <li> Přehled státních svátků na obálce</li> <li> Různé testy nejen k opakování</li> </ul> <p> Pracovní sešit obsahuje:</p> <ul> <li> Psychologie</li> <...

Více informací
od 90 Kč Koupit nejlevněji
Hravý dějepis 9 - pracovní sešit

Hravý dějepis 9 - pracovní sešit

Publikace: Hravý dějepis 9 - pracovní sešit - neuveden. Pracovní sešit je koncipován tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížil učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzuje u žáků větší zájem o tento předmět. Většina cvičení je tvořena tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí a výsledné řešení přináší žákům obohacující informace nebo zajímavosti k danému tématu. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. V souladu s RVP ZV Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu Průběžně zařazené opakovací kapitoly Ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů Cvičení k uvědomován...

Více informací
od 90 Kč Koupit nejlevněji
Hravý zeměpis 6 - pracovní sešit

Hravý zeměpis 6 - pracovní sešit

V souladu s RVP ZV Nové pracovní sešity Hravý zeměpis jsou tvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími informacemi. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování zeměpisu. Pracovní sešit doplňuje učebnice Hravý zeměpis 6 Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu Pracovní sešit má přehledné a pout...

Více informací
od 90 Kč Koupit nejlevněji
Hravý zeměpis 6 - učebnice

Hravý zeměpis 6 - učebnice

Více informací
od 167 Kč Koupit nejlevněji
Hravý zeměpis 7 - učebnice

Hravý zeměpis 7 - učebnice

<p> Nové učebnice a pracovní sešity Hravý zeměpis jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími informacemi. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování zeměpisu.</p> <ul> <li> Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7 vhodný k upevnění získaných znalostí.</li> <li> Moderní a plnobarevný des...

Více informací
od 170 Kč Koupit nejlevněji
Josef Molnár: Matematika 7

Josef Molnár: Matematika 7

Druhý díl moderní ucelené edice učebnic probírá v devíti lekcích střídavě základy rovinné i prostorové geometrie a aritmetiky. Graficky nadstandardní učebnice obsahuje řadu ilustračních obrázků, grafů a tabulek. Učebnice jsou psány jako text, který vysvětluje postupy řešení matematických úloh i praktické aplikace takto naučených výkonů. Mnohé příklady vycházejí z matematických olympiád, mezinárodní soutěže Matematický klokan apod. Svým originálním pojetím výkladu jsou výborným pomocníkem pro učitele i rodiče žáků. Brožovaná bez přebalu lesklá Česky

Více informací
od 49 Kč Koupit nejlevněji
Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Stíratelná tabulka na procvičování psaní, hodin a na kreslení

Stíratelná tabulka formátu A4 umožňuje žákům procvičovat psaní a hodiny. Navíc si mohou žáci na tabulku také kreslit. Stíratelnost funguje se speciálními fixy, jejichž stopu lze lehce setřít. Tabulka je vyrobena z papíru: 200g křída (obvyklý papír na výrobu obálek učebnic). NNSS30

Více informací
od 18 Kč Koupit nejlevněji
TAKTIK Hravá čeština 7

TAKTIK Hravá čeština 7

Pracovní sešity Hravá Čeština obsahují úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí poznatky potřebné pro splnění RVP Základní vzdělávání. Obsahují rozmanité úlohy určené na podporu rozvoje znalostí, vyjadřovacích schopností a zručností žáka. Důležitou součástí pracovních sešitů je příprava na SCIO testy a přijímačky na SŠ. Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím Českého jazyka od vydavatelství Fraus, či SPN. * Opakování učiva 6. ročníku * Nauka o významu slov * Nauka o tvoření slov * Tvarosloví * Skladba * Pravopis * Komunikace a sloh Pracovní sešity obsahují: * kreativní a tvořivé cvičení, které motivují žáky k práci * úlohy různých vědomostních úrovní * shrnutí celého učiva daného ročníku * přípravu na SCIO testy a přijímačky na SŠ V soul...

Více informací
od 185 Kč Koupit nejlevněji
2.třída Matematika

2.třída Matematika

Spirálová, kroužková Česky

Více informací
od 69 Kč Koupit nejlevněji
CD k učebnici Hudební výchova 2

CD k učebnici Hudební výchova 2

Obsahuje instrumentální doprovod k písním z učebnice. (Předmět: Hudební výchova) NNS259

Více informací
od 197 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 2/2 - Pracovní sešit

Český jazyk 2/2 - Pracovní sešit

Obsahuje úlohy především k písemnému vypracování přímo do sešitu; je zahrnuto i opakování dřívějšího učiva. Úlohy jsou řazeny převážně podle obtížnosti, ale po uvážení je možno jejich pořadí funkčně zaměňovat. Ilustrace umožňují vybarvování. Druhý díl pracovního sešitu obsahuje vloženou přílohu s přehledy učiva českého jazyka pro 2. ročník.

Více informací
od 42 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 3 pro základní školy - Eva Hošnová

Český jazyk 3 pro základní školy - Eva Hošnová

Učebnice je druhou z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: tvary slov a slova příbuzná, souhlásky uvnitř slov, řazení slov podle abecedy, písmena označující pravopisně obojetné souhlásky, slovo a skutečnost, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, věta a souvětí...

Více informací
od 104 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 8 pro ZŠ a VG - Hybridní Učebnice / nová generace - Pašková Martina, Krausová Zdena

Český jazyk 8 pro ZŠ a VG - Hybridní Učebnice / nová generace - Pašková Martina, Krausová Zdena

Publikace: Český jazyk 8 pro ZŠ a VG - Hybridní Učebnice / nová generace - Pašková Martina;Krausová Zdena. Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny českého jazyka ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. V učebnici 8. ročníku je věnován velký prostor opakování a procvičování a obsahuje moderní texty orientované na rozvíjení komunikačních kompetencí žáků. Publikace: Český jazyk 8 pro ZŠ a VG - Hybridní Učebnice / nová generace - Pašková Martina;Krausová Zdena.

Více informací
od 169 Kč Koupit nejlevněji

Podobné fráze: