Určení: Citlivá Sháníte prací prášek, který dokonale vyčistí vaše prádlo a dodá mu svěžest? Tento prací prášek byl vyvinut na bílé prádlo. Co se materiálu prádla týče, je Lovela Baby na bílé prádlo navržený na dětské prádlo. Vypere s patřičnou jemností a šetrností, takže nebude dělat problémy dětské pokožce. Můžou s ním prát také alergici.  Prací prášek Lovela je vhodný na dětské prádlo Lovela Baby na bílé prádlo neuškodí citlivé pokožce Vystačí na 13 praček Nebude dělat problémy alergikům Prací... Celý popis

Koupit za 129 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Určení: Citlivá
Sháníte prací prášek, který dokonale vyčistí vaše prádlo a dodá mu svěžest? Tento prací prášek byl vyvinut na bílé prádlo. Co se materiálu prádla týče, je Lovela Baby na bílé prádlo navržený na dětské prádlo. Vypere s patřičnou jemností a šetrností, takže nebude dělat problémy dětské pokožce. Můžou s ním prát také alergici. 
Prací prášek Lovela je vhodný na dětské prádlo
Lovela Baby na bílé prádlo neuškodí citlivé pokožce
Vystačí na 13 praček
Nebude dělat problémy alergikům
Prací prášek na bílé prádlo
Bezpečnostní upozornění
Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.
Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zobrazit více

Parametry

Druh prášky
Hmotnost 1.3 kg
Na bílé prádlo ano
Počet praní 13 praní
Dětské ano
Značka Lovela
Výrobce Reckitt Benckiser