Složení pracího prášku Persil: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, zeolity, fosfonáty, mýdlo, enzymy, parfémy. Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ... Celý popis

Koupit za 530 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Složení pracího prášku Persil:
5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, zeolity, fosfonáty, mýdlo, enzymy, parfémy.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky
Signální slovo: Varování

H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Druh prášky
Hmotnost 5.85 kg
Na barevné prádlo ano
Ruční praní ano
Počet praní 90 praní
Značka Persil
Výrobce Persil