Respirátor třídy FFP2 určený k ochraně jeho uživatele filtrací vdechovaného vzduchu a ke snížení rizika infekce mezi osobami. Účinnost filtrace je nejméně 95 %. Jedná se o zdravotnický prostředek dle směrnice 93/42/EHS a současně o  osobní ochranný prostředek dle nařízení 2016/425. Česká výroba. Respirátor neboli filtrační polomaska s  tvarovatelnou těsnící páskou kopírující tvar nosu a elastickou gumičkou k  upínání respirátoru za uši. Respirátor na rozdíl od roušky chrání nejen okolí, ale i jeho... Celý popis

Koupit za 23 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Respirátor třídy FFP2 určený k ochraně jeho uživatele filtrací vdechovaného vzduchu a ke snížení rizika infekce mezi osobami. Účinnost filtrace je nejméně 95 %. Jedná se o zdravotnický prostředek dle směrnice 93/42/EHS a současně o  osobní ochranný prostředek dle nařízení 2016/425.

Česká výroba. Respirátor neboli filtrační polomaska s  tvarovatelnou těsnící páskou kopírující tvar nosu a elastickou gumičkou k  upínání respirátoru za uši. Respirátor na rozdíl od roušky chrání nejen okolí, ale i jeho uživatele. Tento produkt jakožto certifikovaný FFP2 respirátor odpovídá doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) v plánu na zastavení koronaviru

Jednorázové použití
Příjemný a komfortní
Barva: Bílá
Materiál: Spunbond – netkaná textilie, Meltblown – netkaná textilie, Hot air
Třída ochrany: FFP2
Stupeň filtrace: ≥ 95%
Obsah balení: 10 kusů
Velikost : univerzální

Postup aplikace:

Prostředek si nasazujte jen čistýma rukama. Všechny součásti respirátoru by měly být před použitím zkontrolovány, zda nejsou poškozené. Používejte obě ruce. -

Rozbalte respirátor a uchopte ho za postranní gumičky. -

Nasaďte respirátor na obličej tak, aby pokrýval nos a ústa – a  končil pod bradou. -

Postranní gumičky přichyťte za uši. -

Prsty zkontrolujte a dotvarujte svorku, která přiléhá k nosu. -

Zkontrolujte po obvodu respirátoru, že přiléhá k obličeji.

Kontrola těsnosti a nasazení: -

Oběma rukama zakryjte přední část respirátoru – postupujte opatrně, aby se tím nezměnila poloha respirátoru. -

Prudce vydechněte. -

Pokud bude vzduch pronikat kolem nosu, upravte tvar nosové svěrky. Znovu zkontrolujte těsnost nasazení postupem uvedeným shora. -

Pokud bude vzduch pronikat kolem okrajů polomasky, upravte boční úchyty kolem uší, dokud se průnik vzduchu neodstraní. Těsnost nasazení překontrolujte postupem shora. -

Pokud se nepodaří prostředek náležitě nasadit, vyměňte respirátor a původní dále nepoužívejte. -

Pokud vzduch neproniká, můžete respirátor použít.

Pro dosažení lepší těsnosti použijte spojku s upnutím za  hlavu.

Pokyny pro skladování:

Chraňte před slunečním zářením a před vlhkem. Teplotní rozmezí -5 až +40 stupňů Celsia

Upozornění:

Vždy se ujistěte, že výrobek je kompletní, správně nasazen a nošen po celou dobu expozice.
Tento prostředek nechrání proti plynům/výparům.
Tento prostředek nepoužívejte jako ochranu před atmosférickými kontaminanty, již koncentrace nejsou známy, nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví či život.
Nepoužívejte, máte-li vousy nebo jakékoliv jiné ochlupení obličeje, které by mohlo zamezit těsnému přilnutí mezi obličejem a ochranným prostředkem.
Tento prostředek neeliminuje riziko kontraktace nemoci či infekce.
Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto prostředkem, ohlaste společnosti Cool Agency, s.r.o. a příslušnému místnímu kontrolním úřadu.
Zničte a vyměňte Respirátor FFP2 NR Primus, jestliže je kontaminován krví nebo jinými infekčními kontaminanty, když je poškozen, když se dýchání stává obtížím. Po ukončení jeho používání zajistěte jeho likvidaci v souladu s  požadavky směrnice na likvidaci nebezpečného infekčního materiálu.
Tento prostředek je určen pouze k jednorázovému použití. Jeho opakované použití může způsobit křížovou kontaminací, ohrozit bezpečnost uživatele a  zhoršit celkový výkon produktu. Kontaminované výrobky je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s národními předpisy. Neupravujte, nečistěte ani neopravujte tento prostředek.
Tento prostředek není ohnivzdorný. Nepoužívejte v přímém kontaktu s  otevřeným ohněm.
Nepoužívejte v ovzduší obsahující méně než 19,5% kyslíku (definice společnosti Cool Agency, s.r.o.; některé země mohou mít vlastní definice nedostatku kyslíku; pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc)
Nedodržení výše uvedených pokynů nebo neodborná manipulace s prostředkem na ochranu dýchacích orgánů během pobytu uživatele v kontaminovaném prostředí může mít nežádoucí účinky na zdraví a vést k vážnému onemocnění.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Promedor24
Třída ochrany FFP2
Balení 10 ks
Provedení bez ventilku
Určení univerzální
Barva bílé