Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Anglictina pro verejnou spravu

Nalezeno:    186 produktů


Leges Velký německo-český slovník pro veřejnou správu - Kaňa Antonín, Schnabel Fritz

Předkládaný slovník pojímá jazyk německé veřejné správy se všemi jeho zvláštnostmi. Postihuje jak stále převládající právnickou němčinu, tak hovorový jazyk správy i pojmy ze soukromoprávní hospodářské sféry. Publikace rovněž zaznamenává specifika vycházející z federativní struktury Spolkové republiky Německo. Ať už je německá a česká správní soustava jakkoliv odlišná, lze na základě pronikání evropského správního práva do vnitrostátních systémů práva předvídat v této oblasti jazykové přizpůsobení. Evropské politické programy požadují přeshraniční spolupráci a podporují ji. Slovník by měl přisp Velký německo-český slovník pro veřejnou správu - Antonín Kaňa, Fritzem Schnabelem od authora Antonín Kaňa, Fritzem Schnabelem a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 481 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu, 2. aktualizované a doplněné vydání - Antonín Kaňa

Tento rozsáhlý slovník s více než 20 tisíci českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrnuje terminologii ze všech oblastí veřejné správy, s důrazem na její reformu a modernizaci, jakož i související právní, ekonomické a finanční pojmy. Ve svém prvním vydání (pražské nakladatelství Linde v roce 2011) byl odpovědí na tehdejší významné systémové změny v územní správě, jakož i na vstup naší země do EU a prohlubující se přeshraniční spolupráci s partnery z německy mluvících zemí. Ve svém druhém vydání (nakl. Leges v roce 2018) reaguje slovník na rozsáhlé projekty související s postupnou realizací „Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020.“ Zejmén...

Více informací
od 362 Kč
Koupit nejlevněji

Angličtina pro veřejnou správu - Alena Lukáčová

Jazyková učebnice je zaměřena na problematiku veřejné správy, a to z pohledu uživatele anglického jazyka a jeho potřeby získat jazykové kompetence v příslušném oboru. Ačkoli nebyla publikace zpracována s vizí vyučovat systém veřejné správy v daném jazyce, autorkám se přesto podařilo sestavit dostatečně obsáhlý a relevantní studijní materiál a vytvořit tak důležitý zdroj nové terminologie a poznatků v oboru. Těžiště jednotlivých kapitol spočívá nejen v terminologii a nácviku získaných poznatků a...

Ruština pro veřejnou správu - Oxana Dlouhá

Cílem učebnice je uspokojit naléhavou potřebu seznámit se s novou jazykovou problematikou veřejné správy, tedy s odborným stylem a ruskou terminologií uvedeného oboru za účelem získání jazykových předpokladů nejen pro práci s ruským odborným textem, ale i pro výměnu zkušeností a spolupráci s rusky hovořícími odborníky. Studijní materiál je rozdělen do několika kapitol, které vycházejí z témat výuky veřejné správy na Policejní akademii ČR v Praze (správní právo, právo životního prostředí, bezpeč...

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu

Kniha: Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu -- 2. aktualizované a doplněné vydání; Autor: Kaňa Antonín; – Tento rozsáhlý slovník obsahující více než 20 000 českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrnuje terminologii ze všech oblastí ...

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu

Kniha: Velký německo-český slovník pro veřejnou správu; Autor: Schnabel Fritz, Kaňa Antonín; Slovník obsahuje více než 40 000 odborných termínů z oblasti veřejné správy. ...

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu

Kniha: Velký německo-český slovník pro veřejnou správu; Autor: Kaňa Antonín, Schnabelem Fritzem; Slovník obsahuje více než 40 000 odborných termínů z oblasti veřejné správy. ...

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu

Předkládaný slovník pojímá jazyk německé veřejné správy se všemi jeho zvláštnostmi. Postihuje jak stále převládající právnickou němčinu, tak hovorový jazyk správy i pojmy ze soukromoprávní hospodářské sféry. Publikace rovněž zaznamenává specifika vycházející z federativní struktury Spolkové republiky Německo. Ať už je německá a česká správní soustava jakkoliv odlišná, lze na základě pronikání evropského správního práva do vnitrostátních systémů práva předvídat v této oblasti jazykové přizpůso...

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Kniha: Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD; Autor: Hana, Juráňová Juhászová Karolína; Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů ...

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD

Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel. K obsahu publikace Kromě účetních předpisů jsou v této knize uvedeny citace i dalších vybraných předpisů, které je nutno znát pro správné zobrazení skutečností, které jsou p...

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu - Kaňa Antonín

Tento rozsáhlý slovník obsahující více než 20 000 českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrnuje terminologii ze všech oblastí veřejné správy, s důrazem na její reformu a modernizaci, jakož i související právní, ekonomické a finanční pojmy. První česko-německý soupis odborných výrazů z oblasti veřejné správy připravila speciální komise protektorátního ministerstva vnitra v roce 1940...

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu - Kaňa Antonín

<p> Tento rozsáhlý slovník obsahující více než 20 000 českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrnuje terminologii ze všech oblastí veřejné správy, s důrazem na její reformu a modernizaci, jakož i související právní, ekonomické a finanční pojmy.</p> <p> První česko-německý soupis odborných výrazů z oblasti veřejné správy připravila speciální komise protektorátního min...

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu - Antonín Kaňa

Slovník zaměřený na terminologii veřejné správy vychází v aktualizovaném a doplněném vydání, které reflektuje rozvoj veřejné správy v České republice. Představuje tak nové či inovované pojmy ze zákona o státní službě a v oblasti veřejných zakázek. S postupující elektronizací a aktivní komunikací veřejné moci s občany prostřednictvím nových médií se podstatně zvýšil počet termínů z oblasti eGovernmentu. Jsou doplněny také termíny z oblasti řízení kvality, sledování a hodnocení přívětivosti úřadů...

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu - Kaňa Antonín

Tento rozsáhlý slovník s více než 20 tisíci českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrnuje terminologii ze všech oblastí veřejné správy, s důrazem na její reformu a modernizaci, jakož i související právní, ekonomické a finanční pojmy. Ve svém prvním vydání (pražské nakladatelství Linde v roce 2011) byl odpovědí na tehdejší významné systémové změny v územní správě, jakož i na vstup naší...

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD - Ing. Hana Juráňová

<p style="text-align: justify"> Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel.</p> <p style="text-align: justify"> <strong>K obsahu publikace </strong><br /> Kromě ú...

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu - Fritz Schnabel; Antonín Kaňa

Předkládaný slovník pojímá jazyk německé veřejné správy se všemi jeho zvláštnostmi. Postihuje jak stále převládající právnickou němčinu, tak hovorový jazyk správy i pojmy ze soukromoprávní hospodářské

Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech 2017 + CD - Juráňová, Hana; Juhászová, Karolína

Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace (zřízené ÚSC i státní), dobrovo

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu, 2. aktualizované a doplněné vydání - Antonín Kaňa

Slovník zaměřený na terminologii veřejné správy vychází v aktualizovaném a doplněném vydání, které reflektuje rozvoj veřejné správy v České republice. Představuje tak nové či inovované pojmy ze zákona