Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Crp test 2 testy

Nalezeno:    37 produktů


Prima A2 Testy + CD

Autor : Grammatiki Rizou, Publikace obsahuje ucelený soubor testů směřujících k ověření dovedností na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nabízí kratší testy k jednotlivým lekcím, souhrnné testy i podklady pro ústní procvičování v podobě kartiček. Součástí publikace je vložené CD s nahrávkami určenými k testování poslechu s porozuměním.Druh sortimentu : Kniha, Prima A2 Testy + CD, Jazyk : Němčina, Počet stran : neuvedeno

Více informací
od 334 Kč
Koupit nejlevněji

Svalové funkční testy

Velmi úspěšná kniha, která se stala již po generace jednou ze stálých učebnic jak rehabilitačních lékařů, tak fyzioterapeutů. Vznikla ve snaze objektivizovat svalovou sílu a její změny způsobené poruchami hybnosti.

Více informací
od 386 Kč
Koupit nejlevněji

TESTY 2007 slovenský jazyk

Publikácia je členená na dve časti: Testy z prijímacích skúšok - 21 originálnych testov s riešeniami a bodovaním úloh - zadania testov a ich riešenia, čas na vypracovanie jednotlivých testov - testy sú publikované tak, ako ich stredné školy zadávali na prijímacích skúškach testMONITOR - 14 testov s otvorenými úlohami a tiež s úlohami s výberom správnej odpovede - zadania testov a ich riešenia - množstvo ukážok, s ktorými žiak pracuje - testMONITOR kladie dôraz nielen na vedomosti (znalosť pravopisno-gramatických pravidiel, literárnych pojmov, diel, autorov, ...), ale i na logicko-abstraktné myslenie, správnu analýzu textu a pod. - žiak využíva v plnej miere poznávacie operácie a ostatné intelektuálne a študijné zručnosti, nielen údaje, mená, pojmy, definície - hlavné ukážky popri umelecký...

Více informací
od 121 Kč
Koupit nejlevněji

Jak zvládnout testy ECDL

Zkušenost z mnoha států ukazuje, že se systém zkoušek pro získání ECDL (Europen Computer Driving Licence), neboli řidičáku na počítač, osvědčil (především při přijímáni nových uchazečů do zaměstnání a zlepšení využití výpočetní techniky). Kniha vás formou řešených otázek provede přípravou na testy všech sedmi modulů, ukáže vám nejčastější chyby a způsob, jakým se výsledky hodnotí.

Více informací
od 149 Kč
Koupit nejlevněji

Edika Diktáty a testy pro 9. třídu

Kniha – autor Vlasta Gazdíková, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Diktáty a testy pro 9. třídu jsou posledním dílem ucelené řady cvičebnic zaměřujících se na procvičování učiva českého jazyka 2. stupně základní školy i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jsou určeny žákům 9. ročníků ZŠ a studentům 4. ročniků osmiletých gymnázií a zároveň jsou vhodným materiálem pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Všechny diktáty i testy jsou zaměřeny na zopakování veškerého učiva probíraného nejen v 9. ročníku, ale vlastně během celé školní docházky. Procvičíte si slovní zásobu a význam slova, tvoření slov, tvarosloví i skladbu. Zdokonalíte si pravopis od vyjmenovaných slov, přes psaní i/y v koncovkách, skupin mě, mně, až po velká písmena. Přes vytvoření představy o s...

Více informací
od 110 Kč
Koupit nejlevněji

Ekonomie nejen k maturitě - Testy

Ekonomie nejen k maturitě - TESTY je cvičebnicí ryze teoretickou. Formou otevřených i uzavřených otázek, variantních otázek či otázek s výběrem pouze správných odpovědí z několika možných poskytuje uc

Více informací
od 123 Kč
Koupit nejlevněji

Edika Diktáty a testy pro 7. třídu

Kniha – autor Vlasta Gazdíková, 68 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Cvičebnice mateřského jazyka Diktáty a testy pro 7. třídu je určena pro žáky 7. ročníků ZŠ a studenty 2. ročníků osmiletých gymnázií. Je užitečná pro zopakování probírané látky a prověření schopnosti samostatně pracovat. Velkou výhodou této cvičebnice je, že si zvolíte tempo, které vám vyhovuje a odpovídá vašim schopnostem. Hlavním cílem je, abyste se vy, žáci a studenti, naučili orientovat v psanému textu, pochopili kladené otázky a využili své znalosti při jejich řešení. A pokud se vám nepodaří všechny úkoly vyřešit, můžete si vzít na pomoc buď učebnici, nebo některou z jazykových příruček, jako jsou např. Pravidla českého pravopisu či Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Cvičebnice je vhodná pro ...

Více informací
od 110 Kč
Koupit nejlevněji

Angličtina - testy a cvičení

Co člověk neprocvičuje, to zapomíná. Zjistěte, jak jste na tom se základní anglickou gramatikou a vyzkoušejte pestrá a různorodá cvičení, která vám umožní ověřit své znalosti, procvičit si je a zlepšit své komunikační dovednosti v angličtině.

Více informací
od 168 Kč
Koupit nejlevněji

GRADA Testy pro personální práci

Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace vyplňující mezeru v oblasti personální diagnostiky na našem trhu.

Více informací
od 83 Kč
Koupit nejlevněji

Odmaturuj! ze společenských věd - TESTY

Obsahuje více než 1 000 testových úloh z 11 tematických okruhů. Testové úlohy jsou aktualizované podle legislativy účinné k 1. 1. 2015. Ověřuje a procvičuje nabyté znalosti z jednotlivých společenskovědních disciplín.

Více informací
od 170 Kč
Koupit nejlevněji

TESTY 2010 Slovenský jazyk a literatúra

Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Vzhľadom na veľký záujem žiakov aj učiteľov o riešené testy na prijímacie skúšky (TESTY 2008 - SLOVENSKÝ JAZYK, ktoré sú vypredané) sme tentoraz pripravili publikáciu venovanú výlučne modelovým testom na prijímačky - 5 testov z roku 2008 sme ponechali a doplnili o ďalších 5, s dôrazom na vysvetlenie riešenia a podrobný rozbor každej úlohy. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svoje študijné návyky a zručnosti, ako: čítanie s porozumením a prácu s textom ukážky využívanie poznatkov a pojmov na rozbor ukážok, viet, slov schopnosť sústrediť sa a pod. Cieľom modelových testov je...

Více informací
od 216 Kč
Koupit nejlevněji

IQ testy praktická cvičení, rady a tipy

Kniha – 0 stran, česky, V ryze praktické příručce najdete velké množství testů a cvičení, kterými můžete trénovat svou inteligenci - od testů verbálního myšlení přes numerické testy až po testy prostorové představivosti. Dozvíte se také, jak se optimálně připravit na IQ testy, jak trénovat jazykové schopnosti, matematické dovednosti a prostorovou představivost, jak zvýšit svou schopnost koncentrace a zlepšit paměť, co dělat den před testem a ve chvíli, kdy testování začíná, a jak v IQ testech dosáhnout dobrých výsledků. Seznámíte se s tím, jak rozpoznat systém inteligenčních testů, jak se IQ test sestavuje a kde všude se testování IQ testy využívá, co zahrnuje inteligence a o čem vypovídá IQ. Na závěr vás čeká ucelený malý IQ test....

Více informací
od 142 Kč
Koupit nejlevněji

Těhotenský test Best - 2

Těhotenský test je určený pro zjištění velmi rané fáze těhotenství ze vzorku moči. Test obsahuje vnitřní kontrolu funkčnosti, tedy ověření platnosti výsledku.

Více informací
od 33 Kč
Koupit nejlevněji

Petra Augustinová: Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2

Kniha – autor Petra Augustinová, 296 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Je pokračovaním 1. časti a mala by slúžiť predovšetkým na overenie si vlastných vedomostí. Testové otázky spracované v tejto časti publikácie vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. molekulárna biológia, genetika, zdravý životný štýl – prevencia rôznych ochorení a zásady správnej životosprávy, ďalej biológia človeka, a to najmä anatómia, funkcia jednotlivých orgánových sústav – kostrovej, svalovej, krycej, nervovej, tráviacej, vylučovacej, reprodukčnej, zmyslovej a ich fyziológia. Tento značný rozsah časti odporúčaného gymnaziálneho učiva z biológie iba potvrdzuje neustále sa zvyšujúcu náročnosť na štúdium tohto predmetu na vybraných vysokých školách. V testových úlohách sa vyskytuje j...

Více informací
od 152 Kč
Koupit nejlevněji

Testy studijních předpokladů a základy logiky 2.díl

Publikace vychází již v 7. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství.

Více informací
od 197 Kč
Koupit nejlevněji

Testy a laboratorní práce z přírodopisu 6. - 9. ročník ZŠ

Kniha – autor Zdeněk Martinec; Václav Ducháč, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace obsahuje návody a doporučení pro praktické činnosti žáků ve výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Uplatní se jako doplněk kterékoli učebnice přírodopisu

Více informací
od 79 Kč
Koupit nejlevněji

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky - 1.

Publikace vychází již v 12. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady.

Více informací
od 199 Kč
Koupit nejlevněji

Time to Practice 2 + mp3

Podrobnější popis bohužel není k dispozici. Pokud chcete o této knize vědět více, zkuste prosím některý z obchodů, který má knihu v nabídce.

Více informací
od 409 Kč
Koupit nejlevněji