Kde jsem:     >  Katalog

Crp test 2 testy

Nalezeno:    41 produktů


Autoškola 2016 - Pravidla, značky, testy - Pravidla, značky, testy - Ondřej Weigel

Autoškola 2016 - Pravidla, značky, testy - Pravidla, značky, testy - Ondřej Weigel

Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a otestovat své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a texty z předmětu Ovládání a údržba vozidla. Z obsahu knihy: • bodový systém a sankce za přestupky • úplné znění zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. • testové otázky používané ve zkušebních testech • ovládání a údržba vozidla (skupina B a B1) • aktuální zákony a vyhlášky pro všechny řidiče • dopravní značky s podrobným výkladem • zásady bezpečné jízdy • zdravotnická příprava s názornými ilustracemi • vzor záznamu o dopr...

Více informací
od 152 Kč Koupit nejlevněji
Testy 2006 matematika

Testy 2006 matematika

Více informací
od 76 Kč Koupit nejlevněji
TESTY 2007 slovenský jazyk

TESTY 2007 slovenský jazyk

Knižná edícia TESTY tento rok prináša nielen originálne testy z posledných prijímacích skúšok na SŠ, ale ponúka i celkom novú možnosť vyskúšať si testMONITOR ako prípravu na úspešné zvládnutie záverečného vedomostného testu v 9. ročníku ZŠ. Publikácia je členená na dve časti: * Testy z prijímacích skúšok - zadania testov a ich riešenia, čas na vypracovanie jednotlivých testov - testy sú publikované tak, ako ich stredné školy zadávali na prijímacích skúškach * testMONITOR - zadania testov a ich riešenia - množstvo ukážok, s ktorými žiak pracuje - testMONITOR kladie dôraz nielen n Testy 2007 - Slovenský jazyk - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 121 Kč Koupit nejlevněji
Testy 2006 slovenský jazyk

Testy 2006 slovenský jazyk

Otestujte sa, ako by ste uspeli na prijímacích skúškach na strednú školu alebo osemročné gymnázium! V knižke nájdete najnovšiu zbierku 51 autentických testov zo slovenského jazyka, diktáty, pravopisné cvičenia a otázky zo slovenského jazyka, slohu a literatúry z prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2005/2006. Publikácia obsahuje aj riešenia, čas na vypracovanie testov, bodovanie a hodnotenie úloh. Testy 2006 slovenský jazyk - Jana Pavúková od authora Jana Pavúková a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 74 Kč Koupit nejlevněji
Testy 2005 slovenský jazyk

Testy 2005 slovenský jazyk

Více informací
od 96 Kč Koupit nejlevněji
Brigita Kamenská: TESTY 2010 Matematika

Brigita Kamenská: TESTY 2010 Matematika

Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy. Zároveň je užitočnou zbierkou riešených príkladov z matematiky na preverenie vedomostí a schopnosti žiakov ZŠ využiť poznatky nadobudnuté počas štúdia na základnej škole. Vzhľadom na veľký záujem žiakov aj učiteľov o riešené testy na prijímacie skúšky (TESTY 2008 - MATEMATIKA, ktoré sú vypredané) sme tentoraz pripravili publikáciu venovanú výlučne modelovým testom na prijímačky - 5 testov z roku 2008 sme ponechali a doplnili o ďalších 5, s dôrazom na podrobné vysvetlenie riešenia každej úlohy Testy 2010 - Matematika - Didaktis od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 159 Kč Koupit nejlevněji
Nové testy IQ

Nové testy IQ

Václav Fořtík, dlouholetý člen Mensy České republiky, přichází s novou knihou testů IQ. Při jejich sestavování vyšel ze svých bohatých zkušeností, ale zároveň chtěl čtenářům nabídnout něco z novějších trendů v oblasti zkoumání, rozvoje a následného využití duševních schopností. Takovou novinkou je právě testování praktické inteligence, tedy schopnosti využít svého IQ v každodenní praxi. V Nových testech IQ mají tedy čtenáři unikátní možnost prověřit si vedle verbální, numerické a základní vrozené inteligence také tuto oblast myšlení. Nové testy IQ - Václav Fořtík od authora Václav Fořtík a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 110 Kč Koupit nejlevněji
TESTY 2010 Slovenský jazyk a literatúra

TESTY 2010 Slovenský jazyk a literatúra

Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25.Vzhľadom na veľký z

Více informací
od 216 Kč Koupit nejlevněji
Němčina - testy a cvičení

Němčina - testy a cvičení

Elektronická kniha - autor Marcela Alzin, 136 stran Chcete si zlepšit a procvičit svou němčinu? Učili jste se německy a máte pocit, že už zapomínáte? Zkuste si udělat pár cvičení a uvidíte sami, jak na tom jste. Ověříte si své znalosti, upevníte a rozšíříte si svou slovní zásobu, zopakujete předložky, slovesa a potvrdíte si porozumění textu. V knize je 100 hravých cvičení a testů na německou slovní zásobu, cvičení, doplňovačky, křížovky, osmisměrky a slovní zásoba na různá témata. Na konci knihy najdete řešení všech cvičení. Kniha je vhodná pro studenty i samouky.

Více informací
od 135 Kč Koupit nejlevněji
Jak zvládnout testy ECDL

Jak zvládnout testy ECDL

Více informací
od 149 Kč Koupit nejlevněji
Angličtina - testy a cvičení

Angličtina - testy a cvičení

Autorka vychází z pedagogické zkušenosti, že pro zapamatování a schopnost opětného aktivního používání dané slovní zásoby je zapotřebí, aby se studenti setkávali s touto slovní zásobou v dalších textových (či jen větných) kontextech a byli vyzýváni ji na základě různých cvičení takto používat. Cvičení mohou zahrnovat: a) doplňování chybějícího slova ve větě, b) určování synonymního výrazu (slova i fráze) ve větě, c) popis určitého jevu, části těla, postoje apod. na základě perokresby (např. anterior pelvic tilt), d) na základě delší definice určitého fyzioterapeutického jevu určování definovaného slova (cvičí se zároveň schopnost čtení s porozuměním), e) opravování chyby ve větě s fyzioterapeutickou tematikou, f) určování slova mezi několika dalšími, které se od ostatních něčím jasně li...

Více informací
od 169 Kč Koupit nejlevněji
Odmaturuj! ze společenských věd - TESTY

Odmaturuj! ze společenských věd - TESTY

Téměř 1000 testových úloh se zaměřuje na klíčové pojmy, definice a souvislosti následujících společenských věd: politologie, právo, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etika, logika a teorie vědy a konečně i náboženství. Činí tak srozumitelnou a odborně přesnou formou, ve snaze nejen ověřit, ale současně i prohloubit pochopení problematiky na straně studentů. Koncepce učebnice je navíc vytvořena takovým způsobem, aby veškeré testované znalosti byly snadno dohledatelné v již připomínané kmenové učebnici Odmaturuj ze společenských věd. Odmaturuj! ze společenských věd - TESTY - Miloslava Blažková od authora Miloslava Blažková a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 170 Kč Koupit nejlevněji
Svalové funkční testy - Janda Vladimír

Svalové funkční testy - Janda Vladimír

Druhé vydání knihy velmi úspěšné, která se stala již po generace jednou ze stálých učebnic jak rehabilitačního lékařství, tak učebnicí pro celé generace fyzioterapeutů. Svalové funkční testy - Vladimír Janda a kolektiv od authora Vladimír Janda a kolektiv a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 384 Kč Koupit nejlevněji
GRADA Testy pro personální práci

GRADA Testy pro personální práci

Elektronická kniha - autor Jaroslava Ester Evangelu, Jiří Neubauer, 144 stran Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace vyplňující mezeru v oblasti personální diagnostiky na našem trhu. V knize naleznete nejen popisy jednotlivých diagnostických metod, ale také návod, jak v široké nabídce rozpoznat metody skutečně kvalitní, a dokonce jak si vlastní testovou metodu vytvořit!

Více informací
od 83 Kč Koupit nejlevněji
Testy studijních předpokladů a základy logiky - 2 díl.

Testy studijních předpokladů a základy logiky - 2 díl.

Publikace vychází již v 9. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v Olomouci a další vysoké školy. V této publikaci také autoři aktuálně popisují současné trendy v přijímacím řízení na Masarykovu univerzitu v Brně, kdy je kritériem pro přijetí úspěšné absolvování „Testu stu Studijní předpoklady a základy logiky 2. díl - Kolektiv autorů od authora Kolektiv autorů a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 208 Kč Koupit nejlevněji
Cpress Autoškola 2018 - Pravidla, značky, testy - Weigel Ondřej

Cpress Autoškola 2018 - Pravidla, značky, testy - Weigel Ondřej

Pravidla, značky, testy. Aktualizované vydání k 10.1.2018 Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a ověřit své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a texty z předmětu Ovládání a údržba vozidla. Z obsahu knihy: bodový systém a sankce za přestupky úplné znění zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. testové otázky používané ve zkušebních testech ovládání a údržba vozidla (skupina B, B+E, B1) aktuální zákony a vyhlášky pro všechny řidiče otázky ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla (sk. C, C1, D, D1, C+E, D+E, ...

Více informací
od 134 Kč Koupit nejlevněji
Edika Diktáty a testy pro 8. třídu

Edika Diktáty a testy pro 8. třídu

Cvičebnice je určena pro žáky 8. ročníku ZŠ a studenty 3. ročníku osmiletých gymnázií. Jejím cílem je pomoci zopakovat probíranou látku z českého jazyka a prověřit, jak jsou žáci schopni samostatně pracovat. Cvičebnice je vhodná pro práci doma i ve škole. Dělí se na 3 hlavní části: 15 doplňovacích diktátů, 15 jazykových testů (zahrnují úkoly týkající se nauky o slově, tvarosloví a skladby) a 16 úkolů v části Učíme se hrou. V závěru najdete řešení všech tří hlavních částí.<H4>Podrobnosti o knize Diktáty a testy pro 8. třídu - Vlasta Gazdíková </H4> <ul> <li>Autor: Vlasta Gazdíková </li> <li>Počet stran: 112 </li> <li>Doporučený věk: Od 12 let </li> <li>Vazba knihy: brožovaná lepená s chlopněmi </li> </ul><br /><img src="https://www.skritekvitek.cz/user/documents/upload/banner-dopravy-platb...

Více informací
od 127 Kč Koupit nejlevněji
Testy osobnosti Tomáš Novák e-kniha

Testy osobnosti Tomáš Novák e-kniha

Kniha zkušeného psychologa a autora celé řady populárně-odborných publikací má přispět k zamyšlení nad sebou samým a k reálnějšímu vnímaní vlastní osobnosti. V úvodu se autor věnuje teorii osobnosti člověka. Převážnou část knihy však tvoří oblíbené a u čtenářů tolik žádané testy - psychologické sebepoznávací hry, které ať už se týkají naší schopnosti hospodařit s časem, pořádkumilovnosti, vztahu k práci nebo zvládání stresu, vždy mají jediný cíl – napomoci sebepoznání, které je základním předpokladem úspěšnosti a životní spokojenosti.

Více informací
od 97 Kč Koupit nejlevněji
Edika Diktáty a testy pro 6. třídu

Edika Diktáty a testy pro 6. třídu

Cvičebnice je určena žákům 6. ročníku ZŠ a 1. ročníku osmiletých gymnázií, kteří si chtějí zopakovat nebo zlepšit znalosti českého jazyka. Lze ji využít jak pro domácí přípravu, tak pro práci ve vyučování. Cvičebnici tvoří 3 hlavní části: 15 doplňovacích diktátů, 15 jazykových testů (prvních devět je řazeno podle tematických celků probíraných v 6. ročníku, zbytek slouží k souhrnnému opakování učiva) 14 úkolů na volných pracovních listech.Na konci je řešení diktátů, jazykových testů i praktických úkolů.<H4>Podrobnosti o knize Diktáty a testy pro 6. třídu - Vlasta Gazdíková </H4> <ul> <li>Autor: Vlasta Gazdíková </li> <li>Počet stran: 88 </li> <li>Doporučený věk: Od 10 let </li> <li>Vazba knihy: brožovaná lepená s chlopněmi </li> </ul><br /><img src="https://www.skritekvitek.cz/user/documen...

Více informací
od 119 Kč Koupit nejlevněji
Cpress Autoškola 2019: Pravidla, značky, testy, bodový systém (978-80-264-2401-7)

Cpress Autoškola 2019: Pravidla, značky, testy, bodový systém (978-80-264-2401-7)

Veškeré potřebné aktualizace pro rok 2019.. Aktualizované vydání pro rok 2019. Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a ověřit své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a texty z předmětu Ovládání a údržba vozidla. Z obsahu knihy: bodový systém a sankce za přestupky úplné znění zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. testové otázky používané ve zkušebních testech ovládání a údržba vozidla (skupina B, B+E, B1) aktuální zákony a vyhlášky pro všechny řidiče otázky ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla (sk. C, ...

Více informací
od 157 Kč Koupit nejlevněji
Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ - Petra Adámková

Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ - Petra Adámková

Cílem publikace je důkladně vás připravit na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Oceníte zejména systematické procvičení jednotlivých tematických celků s užitečnými radami a doporučeními, jež vám ostré přijímací zkoušky ještě více usnadní. Samozřejmostí jsou řešení úloh. Věříme, že příručku využije každý, kdo chce u přijímacích zkoušek uspět, a vyžaduje proto kvalitní a komplexní přípravu. Příručka odpovídá nárokům Specifikací požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou platných od školního roku 2017 a obsah Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ - Petra Adámková, Šárka Dohnalová, Lenka Hofírková, Martina Jirčíková, Šárka Pe... od authora Petra Adámková, Šárka Dohnalová, Lenka Hofírková, Mart...

Více informací
od 197 Kč Koupit nejlevněji
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ - P. Pupík

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ - P. Pupík

Příručka reaguje na novelu školského zákona vyhlášenou dne 8. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 178/2016 Sb., která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dříve CERMAT) v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2015 a pokusného ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2016. Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Titul je sestaven podle platných RVP pro základní školy a Standardů pro základní vzdělávání. Testy připravují žáky na formu i obsah didaktického testu z matematiky. Sbírková část obsahuje přibližně 250 úloh na procvičení ke každé ze čtyř oblastí vymezených Standardy pro základní vzdělávání: ...

Více informací
od 88 Kč Koupit nejlevněji
Didaktis Testy 2019 -2020 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Didaktis Testy 2019 -2020 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Kniha Publikace jsou určené žákům 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnáziaPoskytuje jim základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám, a obsahuje zásobu úloh na procvičení znalostí a dovedností potřebných k přijímačkám.Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) a testů použitých při celostátních přijímacích zkouškách v letech 2017 a 2018.

Více informací
od 199 Kč Koupit nejlevněji
Testy 2021-2022 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ - D. Gazárková

Testy 2021-2022 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ - D. Gazárková

Cílem publikace je důkladně vás připravit na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Oceníte zejména systematické procvičení jednotlivých tematických celků s užitečnými radami a doporučeními, jež vám ostré přijímací zkoušky ještě více usnadní. Samozřejmostí jsou řešení úloh. Věříme, že příručku využije každý, kdo chce u přijímacích zkoušek uspět, a vyžaduje proto kvalitní a komplexní přípravu. Příručka odpovídá nárokům Specifikací požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou platných od školního roku 2017 a obsahuje tyto části: Praktická doporučení ke zvládnutí didaktického testu Dostatek materiálu k procvičení více než 230 testových úloh ve sbírkové části pokrývajících všechny 4 tematické celky 10 cvičných...

Více informací
od 201 Kč Koupit nejlevněji
Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky - 1.

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky - 1.

Publikace vychází již v 11. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v Olomouci a další vysoké školy. V této publikaci také autoři aktuálně reagují na změny v přijímacím řízení na Masarykovu univerzitu v Brně, kdy je kritériem pro přijetí úspěšné absolvování „Testu studijních Studijní předpoklady a základy logiky 1 - Kolektiv autorů od authora Kolektiv autorů a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 235 Kč Koupit nejlevněji