Kde jsem:     >  Katalog

Dejiny hudby ii renesance

Nalezeno:    17 produktů


Dějiny renesance

Dějiny renesance

Z rozsáhlého komentáře Miroslava Venhody k původnímu 3LP kompletu 0 19 0211 "Dějiny hudby v příkladech. Renesance" vydané v Supraphonu v roce 1967 a nyní vydávanému poprvé digitálně: "Největší pokrokový převrat, který lidstvo dotud prožilo" - tak bývá apostrofována doba evropské renesance. Jako by se tehdy, od poloviny patnáctého století, otvíralo okno do světa současného i dávno minulého. Zámořské objevy ukázaly obyvatelům "starého" kontinentu nové obzory, země, kultury...Z trosek Hellady a Latia počaly vyprošťovat pilné ruce díla řeckých a římských sochařů , jejichž půvab a dokonalost proporcí budily úžas..Vzorové hodnoty antického umění bylo možné uplatnit v sochařství, malířství, architektuře, v básnictví lyrickém, epickém i dramatickém, v různých odvětvích uměleckých řemesel, nikoli ...

Více informací
od 139 Kč Koupit nejlevněji
Různí interpreti – Dějiny hudby v příkladech. Renesance MP3

Různí interpreti – Dějiny hudby v příkladech. Renesance MP3

Z rozsáhlého komentáře Miroslava Venhody k původnímu 3LP kompletu 0 19 0211 "Dějiny hudby v příkladech. Renesance" vydané v Supraphonu v roce 1967 a nyní vydávanému poprvé digitálně: "Největší pokrokový převrat, který lidstvo dotud prožilo" - tak bývá apostrofována doba evropské renesance. Jako by se tehdy, od poloviny patnáctého století, otvíralo okno do světa současného i dávno minulého. Zámořské objevy ukázaly obyvatelům "starého" kontinentu nové obzory, země, kultury...Z trosek Hellady a La...

139 Kč Více informací
Kulturní dějiny novověku II. - Krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku - Egon Friedell

Kulturní dějiny novověku II. - Krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku - Egon Friedell

<p>Friedellovy ,,kulturní dějiny“ zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a neúžasnějších exkursů do minulosti, jež nám umožňují přiblížit dávné časy a jevy. Díky svému nadání a zároveň inteligentnímu a jasnému projevu dokázal např. Kantovu filosofii načrtnout stejně geniálně, jako vdechnout život duchu rokoka nebo druhého císařství. S neuvěřitelnou sečtělostí, s okouzlujícím vtipem, exaktním vědeckým myšlením a vskutku vytříbeným uměleckým vkusem po...

726 Kč Více informací
Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku - Tušl Jiří

Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku - Tušl Jiří

V návaznosti na první díl pokračuje tato publikace v mapování vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby na evropském kontinentu v období od poloviny 14. století do roku 1750. Text je členěn do kapitol zachycujících chronologicky etapy zrodu, vrcholu a postupného ústupu renesance a baroka s přihlédnutím k nerovnoměrnosti jejich vývoje v jednotlivých evropských regionech. V závěru bohatě barevně ilustrované publikace najdete slovník odborných výrazů a jmenný rejstřík....

439 Kč Více informací
Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku - Tušl Jiří

Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku - Tušl Jiří

Publikace: Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku - Tušl Jiří. V návaznosti na první díl pokračuje tato publikace v mapování vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby na evropském kontinentu v období od poloviny 14. století do roku 1750. Text je členěn do kapitol zachycujících chronologicky etapy zrodu, vrcholu a postupného ústupu renesance a baroka s přihlédnutím k nerovnoměrnosti jejich vývoje v jednotlivých evropských regionech. V závěru bohatě barevně ilustrov...

337 Kč Více informací
Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku - Jiří Tušl

Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku - Jiří Tušl

<p></p><p> V návaznosti na první díl pokračuje tato publikace v mapování vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby na evropském kontinentu v období od poloviny 14. století do roku 1750. Každá kapitola začíná obecně historickým úvodem, včetně geopolitického přehledu zachycujícího podobu a geografické rozdělení tehdejší Evropy. Vzhledem k tomu, že jde o "nástin", zahrnuje text pouze nejdůležitější vývojové tendence a jména vybraných tvůrců, jejichž dílo měl...

369 Kč Více informací
Martin Hroch, Michaela Ambrosi, Dalibor Pimek - Forgotten Flute Sonatas (CD)

Martin Hroch, Michaela Ambrosi, Dalibor Pimek - Forgotten Flute Sonatas (CD)

Forgotten Flute Sonatas (2021) - Michaela Ambrosi - barokní flétna, Martin Hroch - cembalo, Dalibor Pimek - violoncello. Po stopách ztracených sonát a úryvků z doposud nepopsaných etap ze života Jiřího Čarta se Michaela Ambrosi vydala v průběhu svých magisterských studií na Královské konzervatoři v Haagu. Jelikož se do její magisterské práce nevešly všechny informace a hudební materiály, které nalezla, zasvětila tomuto tématu i své doktorské studium na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) ...

229 Kč Více informací
Suity a skici - Autor Neuveden [kniha]

Suity a skici - Autor Neuveden [kniha]

Suity a Skici jsou pokračováním předcházejících dílů Snadných kytarových skladbiček. Jsou tedy také vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové škole pro začátečníky. Skladbičky jsou doplněny stručnými pokyny. Moravská mikrosuita je zde uvedena ve dvou verzích: jednak jako sólová verze, kde text hraje pouze roli artikulační a verze pro zpěv s doprovodem kytary. Tyto skladbičky jsou určeny pro žáky 3. – 5. ročníku základních uměleckých škol ve věku 10–13 let. O autorovi: působil pedago...

207 Kč Více informací
Suity a skici - Juřica Stanislav

Suity a skici - Juřica Stanislav

Publikace: Suity a skici - Juřica Stanislav. Suity a Skici jsou pokračováním předcházejících dílů Snadných kytarových skladbiček. Jsou tedy také vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové škole pro začátečníky. Skladbičky jsou doplněny stručnými pokyny. Moravská mikrosuita je zde uvedena ve dvou verzích: jednak jako sólová verze, kde text hraje pouze roli artikulační a verze pro zpěv s doprovodem kytary. Tyto skladbičky jsou určeny pro žáky 3. – 5. ročníku základních uměleckých škol ve v...

181 Kč Více informací
Suity a skici - Stanislav Juřica

Suity a skici - Stanislav Juřica

<p></p><p> Suity a Skici jsou pokračováním předcházejících dílů Snadných kytarových skladbiček. Jsou tedy také vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové škole pro začátečníky. Skladbičky jsou doplněny stručnými pokyny. Moravská mikrosuita je zde uvedena ve dvou verzích: jednak jako sólová verze, kde text hraje pouze roli artikulační a verze pro zpěv s doprovodem kytary. Tyto skladbičky jsou určeny pro žáky 3. – 5. ročníku základních uměleckých škol ve věku 10–13 let.&...

190 Kč Více informací
Snadné kytarové skladbičky 3 - Stanislav Juřica [kniha]

Snadné kytarové skladbičky 3 - Stanislav Juřica [kniha]

„Snadné kytarové skladbičky 3“ by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou volným pokračováním prvního a druhého dílu. Tyto skladbičky s romantickým nádechem jsou určeny pro žáky 4. – 6. ročníku základních uměleckých škol ve věku 11–14 let. Obsah: Pohoda / Easy time / Behagen Rozjímání / Contemplation / Meditation Kdepak ty ptáčku zpíváš rád? / Where Do You Like to Sing, Bird? / Wo singst du gerne, Vögelein? Písň / Song / Lied Romanc...

207 Kč Více informací
Snadné kytarové skladbičky 1 - Stanislav Juřica [kniha]

Snadné kytarové skladbičky 1 - Stanislav Juřica [kniha]

Snadné kytarové skladbičky 1“ pro začínající kytaristy, by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou doplněny stručnou metodickou poznámkou, která vychází z podstaty tvůrčího záměru upevnit základní návyky kytarové hry. Tyto skladbičky s romantickým nádechem jsou určeny pro žáky Základních uměleckých škol 1. a 2. ročníku ve věku 8–10 let, včetně šikovných žáků od sedmi let. Obsah: Sněženka / Snowdrop / Das Schneeglöckchen Zvony / Bells / Die Gl...

207 Kč Více informací
Snadné kytarové skladbičky 2 - Stanislav Juřica [kniha]

Snadné kytarové skladbičky 2 - Stanislav Juřica [kniha]

„Snadné kytarové skladbičky 2“ by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou pokračováním prvního dílu, a proto jsou opět doplněny stručnou metodickou poznámkou, která vychází z podstaty tvůrčího záměru upevnit základní návyky kytarové hry. Tyto skladbičky s romantickým nádechem jsou určeny pro žáky 2. a 3. ročníku základních uměleckých škol ve věku 9–11 let. Obsah: Stará píseň / Old Song / Altes Lied Swingově a líně / With Swing and Lazylike ...

207 Kč Více informací
Prahou staletí (2). Reportážní zastavení v hlavním městě republiky - Josef Kajetán Tyl, Jan Hus, Vladimír Kovařík, Milan Navrátil - audiokniha

Prahou staletí (2). Reportážní zastavení v hlavním městě republiky - Josef Kajetán Tyl, Jan Hus, Vladimír Kovařík, Milan Navrátil - audiokniha

Audiokniha:,Z komentáře k původnímu 2LP albu 1018 3051 vydanému v Supraphonu v roce 1982 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně: První dvoudeskové album reportážních procházek předhistorickou Prahou, které vydal Supraphon v roce 1981, se setkalo s velkým ohlasem. Naplnilo totiž bohatě účel, pro který bylo připraveno a vydáno: stalo se suvenýrem pro ty návštěvníky Prahy, kteří žijí mimo hlavní město; bylo přijato jako moderní mluvená kronika, kterou si lze kdykoliv poslechnout, jako je možno kdyk...

189 Kč Více informací
Snadné kytarové skladbičky 3 - Stanislav Juřica

Snadné kytarové skladbičky 3 - Stanislav Juřica

<p>„Snadné kytarové skladbičky 3“ by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou volným pokračováním prvního a druhého dílu. Tyto skladbičky s romantickým nádechem jsou určeny pro žáky 4. – 6. ročníku základních uměleckých škol ve věku 11–14 let. <br /><br /> Obsah: <br /> Pohoda / Easy time / Behagen <br /> Rozjímání / Contemplation / Meditation <br /> Kdepak ty ptáčku zpíváš rád? / Where Do You Like to Sing...

193 Kč Více informací
Snadné kytarové skladbičky 1 - Stanislav Juřica

Snadné kytarové skladbičky 1 - Stanislav Juřica

<p></p><p> Snadné kytarové skladbičky 1“ pro začínající kytaristy, by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou doplněny stručnou metodickou poznámkou, která vychází z podstaty tvůrčího záměru upevnit základní návyky kytarové hry. Tyto skladbičky s romantickým nádechem jsou určeny pro žáky Základních uměleckých škol 1. a 2. ročníku ve věku 8–10 let, včetně šikovných žáků od sedmi let.<br /> <br /> Obsah:<br /> ...

193 Kč Více informací
Snadné kytarové skladbičky 2 - Stanislav Juřica

Snadné kytarové skladbičky 2 - Stanislav Juřica

<p>„Snadné kytarové skladbičky 2“ by mohly být vhodným instruktivním doplňkem jakékoliv kytarové školy pro začátečníky. Jsou pokračováním prvního dílu, a proto jsou opět doplněny stručnou metodickou poznámkou, která vychází z podstaty tvůrčího záměru upevnit základní návyky kytarové hry. Tyto skladbičky s romantickým nádechem jsou určeny pro žáky 2. a 3. ročníku základních uměleckých škol ve věku 9–11 let. <br /><br /> Obsah: <br /> Stará píseň / Old Song / Altes Lie...

190 Kč Více informací