Kde jsem:     >  Katalog

Dejiny renesance

Nalezeno:    62 produktů


Dějiny renesance

Dějiny renesance

Z rozsáhlého komentáře Miroslava Venhody k původnímu 3LP kompletu 0 19 0211 "Dějiny hudby v příkladech. Renesance" vydané v Supraphonu v roce 1967 a nyní vydávanému poprvé digitálně: "Největší pokrokový převrat, který lidstvo dotud prožilo" - tak bývá apostrofována doba evropské renesance. Jako by se tehdy, od poloviny patnáctého století, otvíralo okno do světa současného i dávno minulého. Zámořské objevy ukázaly obyvatelům "starého" kontinentu nové obzory, země, kultury...Z trosek Hellady a Latia počaly vyprošťovat pilné ruce díla řeckých a římských sochařů , jejichž půvab a dokonalost proporcí budily úžas..Vzorové hodnoty antického umění bylo možné uplatnit v sochařství, malířství, architektuře, v básnictví lyrickém, epickém i dramatickém, v různých odvětvích uměleckých řemesel, nikoli ...

Více informací
od 139 Kč Koupit nejlevněji
Různí interpreti – Dějiny hudby v příkladech. Renesance MP3

Různí interpreti – Dějiny hudby v příkladech. Renesance MP3

Z rozsáhlého komentáře Miroslava Venhody k původnímu 3LP kompletu 0 19 0211 "Dějiny hudby v příkladech. Renesance" vydané v Supraphonu v roce 1967 a nyní vydávanému poprvé digitálně: "Největší pokrokový převrat, který lidstvo dotud prožilo" - tak bývá apostrofována doba evropské renesance. Jako by se tehdy, od poloviny patnáctého století, otvíralo okno do světa současného i dávno minulého. Zámořské objevy ukázaly obyvatelům "starého" kontinentu nové obzory, země, kultury...Z trosek Hellady a La...

139 Kč Více informací
Kultura renesance v Itálii - Burckhardt Jacob

Kultura renesance v Itálii - Burckhardt Jacob

Publikace: Kultura renesance v Itálii - Burckhardt Jacob. Po předlouhé odmlce se českým čtenářům dostává do rukou jedno ze základních děl evropské historiografie Kultura renesance v Itálii, které Jacob Christoph Burckhardt vydal roku 1860 a které v dosud jediném českém překladu vyšlo roku 1912. Po více než sto letech se tak česká veřejnost může seznámit s ojedinělou prací švýcarského kulturního historika a spisovatele, jež nejenže zásadně přispěla k pochopení epochy renesance, nýbrž dodnes význ...

346 Kč Více informací
Kultura renesance v Itálii - Jacob Burckhardt

Kultura renesance v Itálii - Jacob Burckhardt

<p></p><p> Po předlouhé odmlce se českým čtenářům dostává do rukou jedno ze základních děl evropské historiografie Kultura renesance v Itálii, které Jacob Christoph Burckhardt vydal roku 1860 a které v dosud jediném českém překladu vyšlo roku 1912. Po více než sto letech se tak česká veřejnost může seznámit s ojedinělou prací švýcarského kulturního historika a spisovatele, jež nejenže zásadně přispěla k pochopení epochy renesance, nýbrž dodnes významně ovlivňuje to, jakým způ...

395 Kč Více informací
Kultura renesance v Itálii - Jacob Burckhardt [kniha]

Kultura renesance v Itálii - Jacob Burckhardt [kniha]

Po předlouhé odmlce se českým čtenářům dostává do rukou jedno ze základních děl evropské historiografie Kultura renesance v Itálii, které Jacob Christoph Burckhardt vydal roku 1860 a které v dosud jediném českém překladu vyšlo roku 1912. Po více než sto letech se tak česká veřejnost může seznámit s ojedinělou prací švýcarského kulturního historika a spisovatele, jež nejenže zásadně přispěla k pochopení epochy renesance, nýbrž dodnes významně ovlivňuje to, jakým způsobem toto historické údobí vn...

411 Kč Více informací
Dějiny a sebetvorba (9788024642871)

Dějiny a sebetvorba (9788024642871)

Elektronická kniha - autor Jakub Chavalka, 338 stran, česky Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu. První oddíl mapuje možnost pojmové a biografické blízkosti. Poté se pokouší prokázat Burckhardtův zásadní vliv na Nietzschovu roztržku s Richardem Wagnerem. Ve druhém oddíle se přechází k metodě Burckhardtovy kulturní historie, která v mnohém předznamenala Nietzschovu geneal...

260 Kč Více informací
Dějiny a sebetvorba - Jakub Chavalka

Dějiny a sebetvorba - Jakub Chavalka

Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu. První oddíl mapuje možnost pojmové a biografické blízkosti. Poté se pokouší prokázat Burckhardtův zásadní vliv na Nietzschovu roztržku s Richardem Wagnerem. Ve druhém oddíle se přechází k metodě Burckhardtovy kulturní historie, která v mnohém předznamenala Nietzschovu genealogii, a ustavila tak východiska pro jeho pojetí morálky. Upřed...

352 Kč Více informací
Dějiny výtvarné kultury 2 - Bohumír Mráz

Dějiny výtvarné kultury 2 - Bohumír Mráz

Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury od renesance po realismus. Nedílnou součástí publikace jsou dějiny umění Indie, Číny a Japonska. Učebnice je opět bohatě ilustrována a vybavena chronologickými historickými tabulkami, terminologickým slovníčkem, rejstříkem. Dějiny výtvarné kultury 2 - Bohumír Mráz od authora Bohumír Mráz a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

230 Kč Více informací
Stručné dějiny biologie - Komárek Stanislav

Stručné dějiny biologie - Komárek Stanislav

Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářstva. Text je doprovázen množstvím dobových ilustrací, přibližujících ducha a atmosféru tehdejších výzkumů a vzdělanosti a navázání biologického myšlení na dobové myšlenkové proudy. Proč se vlastně o dějiny biologie (a jakéhokoliv jiného oboru) zajímat? Co je to paradigma? Jak vid...

250 Kč Více informací
Stručné dějiny biologie - Komárek Stanislav

Stručné dějiny biologie - Komárek Stanislav

Publikace: Stručné dějiny biologie - Komárek Stanislav. Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářstva. Text je doprovázen množstvím dobových ilustrací, přibližujících ducha a atmosféru tehdejších výzkumů a vzdělanosti a navázání biologického myšlení na dobové myšlenkové proudy. Proč se vlastně o dějiny biologie (a jakého...

166 Kč Více informací
Stručné dějiny oborů - Stavebnictví - Semeráková Jana

Stručné dějiny oborů - Stavebnictví - Semeráková Jana

Publikace: Stručné dějiny oborů - Stavebnictví - Semeráková Jana. Součást řady Stručné dějiny oborů, která zatím obsahuje 9 svazků o průměrném rozsahu 40 stran. Každý sešit poskytuje základní přehled dějin příslušného oboru, jehož lze využít ve výuce dějepisu na všech typech škol i k obohacení výuky odborných předmětů. V obsahu lze nalézt kapitoly: Architektura a pozemní stavitelství v proměnách staletí – Renesance, Romantismus, Secese, Individualistická moderna a kubismus, Vodní stavitelství –...

72 Kč Více informací
Dějiny německé literatury 1 - Bahr Ehrhard

Dějiny německé literatury 1 - Bahr Ehrhard

Publikace: Dějiny německé literatury 1 - Bahr Ehrhard. Bahrovy třísvazkové Dějiny německé literatury, zahrnující období od raného středověku po současnost, patří dnes již ke klasickým pracím literární historie. První svazek se zabývá obdobím středověku, renesance a baroka. Jednotlivá témata jsou pojednána v ucelených oddílech specialisty na dané období a jejich základ tvoří interpretace stěžejních děl. Věnují se také vývoji žánrů typických pro jednotlivá období, jako jsou například minnesang, d...

198 Kč Více informací
Dějiny německé literatury 1 - Ehrhard Bahr

Dějiny německé literatury 1 - Ehrhard Bahr

<p>Bahrovy třísvazkové Dějiny německé literatury, zahrnující období od raného středověku po současnost, patří dnes již ke klasickým pracím literární historie. První svazek se zabývá obdobím středověku, renesance a baroka. Jednotlivá témata jsou pojednána v ucelených oddílech specialisty na dané období a jejich základ tvoří interpretace stěžejních děl. Věnují se také vývoji žánrů typických pro jednotlivá období, jako jsou například minnesang, dvorský epos, bajky, knížky lidového čtení jezu...

222 Kč Více informací
Dějiny výtvarné kultury 2 - 4.vydání - Bohumír Mráz

Dějiny výtvarné kultury 2 - 4.vydání - Bohumír Mráz

Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury od renesance po realismus. Nedílnou součástí publikace jsou dějiny umění Indie, Číny a Japonska. Učebnice je opět bohatě ilustrována a vyb

176 Kč Více informací
Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice - Jiří Vaněk

Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice - Jiří Vaněk

První díl nabízí přehled uměleckých slohů a směrů od antiky po 18. století a představuje umělci a jejich díla, jež zrodil starověk, starokřesťanská a románská doba, gotika, renesance, baroko, rokoko i

446 Kč Více informací
Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského - Tereza Vacínová

Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského - Tereza Vacínová

Studijní text Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského analyzuje vývoj pedagogické teorie a praxe. Uvádí studenty do problematiky výchovy a vzdělávání v antických starověkých státech, charakterizuje proměnu středověkého způsobu myšlení, které ovlivnilo celkovou koncepci evropské vzdělanosti na dlouhá staletí. V souvislosti s vývojem společnosti publikace popisuje návrat renesance a humanismu k původním antickým ideálům. Současně se také věnuje období reformace a protireformace. Závěrečná část ...

403 Kč Více informací
Evropské dějiny Evropy 1.a 2. - Charles-Olivier Carbonell

Evropské dějiny Evropy 1.a 2. - Charles-Olivier Carbonell

<p>Mimořádně čtivá publikace představuje v českém prostředí doposud stále nezvyklý výklad dějin Evropy, jakožto dějin společně sdílených hodnot a postojů. Čtenář je tak místo událostních evropských dějin seznámen s dějinami lidí, kteří po více než 2000 let sdíleli týž úděl a prožívali stejné situace a události, jež vytvářely jejich společnou minulost. První díl, nazvaný Mýty a základy, začíná hledáním archetypů v mytologii a dějinách tří historických zdrojů evropské civilizace, řeckém, ří...

475 Kč Více informací
Evropské dějiny Evropy 1.a 2. - Carbonell Charles-Olivier

Evropské dějiny Evropy 1.a 2. - Carbonell Charles-Olivier

Publikace: Evropské dějiny Evropy 1.a 2. - Carbonell Charles-Olivier. Mimořádně čtivá publikace představuje v českém prostředí doposud stále nezvyklý výklad dějin Evropy, jakožto dějin společně sdílených hodnot a postojů. Čtenář je tak místo událostních evropských dějin seznámen s dějinami lidí, kteří po více než 2000 let sdíleli týž úděl a prožívali stejné situace a události, jež vytvářely jejich spole...

423 Kč Více informací
Stručné dějiny biologie (978-80-200-2737-5)

Stručné dějiny biologie (978-80-200-2737-5)

Kniha – autor Stanislav Komárek, 157 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářstva. Text je doprovázen množstvím dobových ilustrací, přibližujících ducha a atmosféru tehdejších výzkumů a vzdělanosti a navázání biologického myšlení na dobové myšlenkové proudy. Proč se vlastně o ději...

219 Kč Více informací
Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1 - Jiří Vaněk

Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1 - Jiří Vaněk

První díl nabízí přehled uměleckých slohů a směrů od antiky po 18. století a představuje umělci a jejich díla, jež zrodil starověk, starokřesťanská a románská doba, gotika, renesance, baroko, rokoko i klasicismus a zárodky preromantismu. Autor konfrontuje svůj výklad s vybranými postoji formulovanými v odborné literatuře, jde-li o objevování smyslu konkrétních děl. Výklad umělecké tendence není jen výčtem stěžejních děl, nýbrž vychází z jedinečného obsahu a ztvárnění reprezentativních ukázek ar...

473 Kč Více informací
Dějiny a sebetvorba - Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář - Chavalka Jakub

Dějiny a sebetvorba - Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář - Chavalka Jakub

Publikace: Dějiny a sebetvorba - Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář - Chavalka Jakub. Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu. První oddíl mapuje možnost pojmové a biografické blízkosti. Poté se pokouší prokázat Burckhardtův zásadní vliv na Nietzschovu roztržku s Richardem Wagnerem. Ve druhém oddíle se přechází k metodě Burckhardtovy kulturní historie, která v ...

292 Kč Více informací
Dějiny vlasů - Účesy, vlasy, chlupy a péče o ně - Rychlík Martin

Dějiny vlasů - Účesy, vlasy, chlupy a péče o ně - Rychlík Martin

Publikace: Dějiny vlasů - Účesy, vlasy, chlupy a péče o ně - Rychlík Martin. Vlasy – ať už jsou na hlavě, či ne, ať jsou bohaté, husté, či jen řídké, dlouhé, anebo krátké, svázané i nesvázané, barvené, nebo přírodní – definují jedince a jeho roli ve společnosti. Odkazují k jeho genderu, pohlaví, sexuální do¬stupnosti, věku, sociálnímu statusu, či dokonce politickému názoru. Tato kniha nabízí interdisciplinární a unikátní pohled na přepestré významy kštic, vousů, paruk, zarostlosti i bezvlasosti...

439 Kč Více informací