Kde jsem:     >  Katalog

Kniha porovnani ceny

Nalezeno:    42 produktů


Rozhovory s Bohom (Štvrtá kniha) - Neale Donald Walsch

Rozhovory s Bohom (Štvrtá kniha) - Neale Donald Walsch

Vždy som však hovoril, že s Bohom sa nezhováram iba ja – zhovára sa s ním každý, a stále. Väčšina ľudí tomu iba inak hovorí. Neale Donald Walsch Šiesteho augusta 2016 nadránom sa Neale Donald Walsch nečakane ocitol na prahu nového rozhovoru s Bohom. Jeho predmetom sa stali dve otázky: Ponúkajú ľudstvu pomoc vysoko vyvinuté bytosti z inej dimenzie? Môžu zohrať ľudia v procese evolúcie rozhodujúcu úlohu, keď sa spoja v spoločnom poslaní pomôcť planéte v kritickom období, ktoré ju čaká? Neale dost...

328 Kč Více informací
Čierna princezná a ryšavý poddaný - kniha tretia - Nena Turner

Čierna princezná a ryšavý poddaný - kniha tretia - Nena Turner

Čierna princezná a ryšavý poddaný kniha tretia je záverečný diel rovnomenného trojdielneho románu. Život hlavnej hrdinky Neny a jej lásky Krisa sa v porovnaní s predchádzajúcimi dielmi radikálne mení. Problémy na seba nenechajú dlho čakať. Najavo vyjdú šokujúce skutočnosti, ktoré ovplyvnia osud hlavných hrdinov a ich rodín. Svoju úlohu zohrajú aj mylné domnienky a nepravdivé reči. Naraz je všetko hore nohami, v rodinách to vrie. Zavládne veľký chaos, strach a boj o udržanie lásky Neny a Krisa. ...

125 Kč Více informací
Pozice kurátor - Romana Veselá

Pozice kurátor - Romana Veselá

Odborná recenzovaná kniha se zaměřuje na dokumentaci současného stavu kurátorství jako oboru. Jejím prostřednictvím se autoři snaží otevřít diskusi nad situací kurátorů u nás v porovnání se zahraničím. Pozice kurátor - Romana Veselá od authora Romana Veselá a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

185 Kč Více informací
Škoda Octavia II. od 6/04 - Kopp

Škoda Octavia II. od 6/04 - Kopp

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Škoda Octavia II a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a přes 30 elektrických schémat. Kniha doznala značného rozšíření v porovnání s 1. vydáním. Škoda Octavia II. od 6/04 - Kopp od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

424 Kč Více informací
Akupunkturní receptář - Milan Esler

Akupunkturní receptář - Milan Esler

V knize je uvedená celá řada úspěšně odzkoušených akupunkturních léčebných postupů. Autor uvádí kolem dvou stovek diagnóz s body vhodnými k léčbě příslušných onemocnění. To může začínajícím akupunkturistům pomoci v relativně krátké době dosahovat dobrých léčebných výsledků. Pro pokročilé nabízí kniha možnost porovnání jejich postupů s údaji ověřenými mnoholetou praxí. Akupunkturní receptář - Milan Esler od authora Milan Esler a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

188 Kč Více informací
Minimálně invazivní operace v gynekologii - Zdeněk Holub, David Kužel a kolektiv

Minimálně invazivní operace v gynekologii - Zdeněk Holub, David Kužel a kolektiv

Kniha špičkových odborníků v gynekologické endoskopii přináší ucelený přehled teoretických a praktických poznatků zaměřených na minimálně invazivní operace v oboru gynekologie. V porovnání s klasickou otevřenou operační technikou bylo prokázáno, že endoskopické operace následkem hormonálních, metabolických a imunitních změn příznivě ovlivnily délku a průběh rekonvalescence. Kniha poskytuje rovněž informace z hraničních oborů, jako jsou anesteziologie, intenzivní péče, imunologie a klinická bioc...

501 Kč Více informací
Klášterní kostel v Šumperku - Milena Filipová, Lenka Kirkosová

Klášterní kostel v Šumperku - Milena Filipová, Lenka Kirkosová

Kniha přináší souhrn informací týkajících se dějin bývalého dominikánského kláštera a kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku, stavebního vývoje a rozsáhlé rekonstrukce objektu. Snaží se rovněž čtenáři přiblížit význam umělecké výzdoby kostela a poukázat na proměny dochovaného mobiliáře, přičemž je využíváno v hojné míře porovnání starých fotografických snímků s novými. Klášterní kostel v Šumperku - Milena Filipová, Lenka Kirkosová od authora Milena Filipová, Lenka Kirkosová a nakladatelství ...

276 Kč Více informací
N1 - Robert Krause, Robert Breadon

N1 - Robert Krause, Robert Breadon

Kniha N1 je výnimočná a špecifická v porovnaní s ostatnými publikáciami zaoberajúcimi sa Neurolingvistickým programovaním z rôznych dôvodov. Na jednej strane je kniha písaná zábavnou formou tak, aby bola zábavnou príručkou pri rozvoji schopností NLP, no na strane druhej sa dá považovať za náučný zdroj, v ktorom nájdete veľké množstvo vedomostí, zručností a techník. Je určená čitateľom, ktorí majú záujem spoznať NLP na princípe humoru a zábavy, tzn. pohodový štýl čítania, ale taktiež čitateľom, ...

276 Kč Více informací
Oblovky čeledi Achatinidae - Tomáš Protiva

Oblovky čeledi Achatinidae - Tomáš Protiva

Chov oblovek v zajetí je v porovnání s dalšími domácími zvířaty velmi jednoduchý a šneci nás nijak významně neomezují. Naopak nám ukazují jak i takto jednodušší živočichové jsou dokonale přizpůsobeni svému prostředí a představují jeden z mnoha zázraků přírody. Tato kniha Tomáše Protivy je určena jak pro začínající, tak i zkušené chovatele. Kapitoly jsou řazeny podle abecedních hesel, doplněné množstvím fotografií a popisů. Oblovky čeledi Achatinidae - Tomáš Protiva od authora Tomáš Protiva a na...

151 Kč Více informací
O dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe - Petr Forman, Tomáš Kolařík

O dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe - Petr Forman, Tomáš Kolařík

Nová kniha autorů Josefa Podzimka, Petra Formana a Tomáše Kolaříka je vhodná pro zájemce o vodní cesty, plavbu a techniku. Kniha popisuje historii, současnost, ale především přednosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Detailně jsou popsány výhody vnitrozemské vodní dopravy a pro porovnání a vysvětlení, že se nejedná o megalomanský projekt, jsou popsány aktuální projekty vodních cest ve světě mj. německý průplav Rýn-Mohan-Dunaj, francouzský průplav Seina-sever, ruské průplavy spojující pět moří,...

276 Kč Více informací
Provádění požárního zásahu - Martin Trčka

Provádění požárního zásahu - Martin Trčka

Publikace kombinuje teoretické postupy hašení požáru a výpočtů sil a prostředků s postupy, které je možné uplatňovat v podmínkách reálného zásahu. Kniha vysvětluje teoretické výpočty plochy požáru a následné stanovování sil a prostředků tak, jak to umožňují stávající metodiky a jak se reálná situace na místě požáru odlišuje, zejména ve vztahu k tabulkovým hodnotám lineárních rychlostí šíření požáru a intenzitám dodávky hasiva. Kniha popisuje rozhodovací proces velitele zásahu v první fázi mimoř...

201 Kč Více informací
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku - Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek, Jaroslav Bičovský

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku - Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek, Jaroslav Bičovský

Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občanským zákoníkem podrobněji a v mnoha ohledech jinak. Kniha je zároveň průvodcem věcnými právy, především vlastnickým právem a věcnými břemeny. Kniha podrobně rozebírá právní vztahy mezi sousedy, právní důvody užívání nemovitostí a zákonné způsoby ochrany sousedských práv včetně všech druhů žalob, které umožňuje nový občanský zákoník. Příručka popis...

428 Kč Více informací
Starostlivosť o pôdu v záhrade - Zoltán Bedrna

Starostlivosť o pôdu v záhrade - Zoltán Bedrna

Publikácia Starostlivosť o pôdu v záhrade je určená širokému okruhu čitateľov, predovšetkým záhradkárom. Vychádza v edícii Svet vedy. Náuka o pôde je v porovnaní so záhradníctvom mladá veda, a preto v staršej populárnej literatúre nachádzame veľa nepresností či zavádzania v informáciách o pôde. Kniha popredného slovenského pôdoznalca a agrochemika Z. Bedrnu však prináša komplexné odborné a zrozumiteľné texty s praktickými odporúčaniami pre záhradkárov, či s pestovateľským, úžitkovým charakterom...

184 Kč Více informací
Evangelium „neznámého“ boha - Bibliotheca gnostica

Evangelium „neznámého“ boha - Bibliotheca gnostica

Třetí, novými texty doplněné a přepracované vydání raně křesťanských textů nalezených v Nag Hammadí, které mění tradiční pohled na vznik křesťanství, postavu Ježíše Krista a počátky katolické církve. Kniha obsahuje především kritické porovnání 114 výroků Ježíše z Tomášova evangelia, nalezeného v Nag Hammadí, se synoptickými evangelii v Bibli a dále několik významných nově nalezených raně křesťanských spisů z téhož nálezu (Původní učení, Eugnostovo evangelium, Druhý logos velkého Setha, Prozření...

371 Kč Více informací
Podzemní vody České republiky - Jiří Krásný

Podzemní vody České republiky - Jiří Krásný

Kniha je hydrogeologickou syntézou systematicky popisující podzemní vody na celém území našeho státu. Shrnuje výsledky regionálně hydrogeologických průzkumů a mapování za více než 40 let. Obdobná publikace, napsaná Otou Hyniem a zaměřená na celé Československo, vyšla naposledy v roce 1961. Od té doby bylo získáno enormní kvantum nových poznatků a změnila se také metodika hydrogeologického studia. Autoři nové informace analyzovali, jednotně zpracovali a výsledky shrnuli v podobě charakteristik h...

1 508 Kč Více informací
Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy - Jiří Slouka

Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy - Jiří Slouka

Monografie převážně barokních mariánských a morových sloupů v českých zemích - jejich výčet, okolnosti vzniku, uměleckohistorický a popř. i technický popis, významné události a ohlasy vážící se k dílu, srovnání historického a současného stavu. Kniha bude řazena podle jednotlivých lokalit. Popisy jsou doplněny fotografiemi a vyobrazeními, v některých případech zachycujícími porovnání historického stavu se současným. Většina zde uvedených objektů nebyla za posledních 50 let podrobně popsána, resp...

142 Kč Více informací
Nakresli mi vietor - Eva Urbaníková

Nakresli mi vietor - Eva Urbaníková

Skutočný príbeh Slovenky Marcely, ktorú zaslepila vášeň a zamilovanosť až tak, že skončila vo väzení. Kniha o tom, aká tenká je hranica medzi správnym a nesprávnym, aká krehká je sebaláska v porovnaní s túžbou po tom, aby sme boli milované mužom... Je o materinskej láske, o zlyhaní, o ľudskej zlobe a o tom, že za mrežami slovenských väzníc sedí mnoho osudov, ktoré sa do novín nedostanú a ktoré si tam, v „chládku“ musia vytvoriť svoj vlastný svet.... Nakresli mi vietor - Eva Urbaníková od author...

189 Kč Více informací
Morava v době ledové - Rudolf Musil

Morava v době ledové - Rudolf Musil

Tradice vědeckého zpracovávání čtvrtohor sahá na Moravě hluboko do předminulého století, avšak souhrnná, multidisciplinárně pojatá publikace, jako je tato, dosud vydána nebyla. Autor v ní dokumentuje výjimečnost Moravy v porovnání s okolními územími, přičemž zdůrazňuje mimořádnou úlohu krasových oblastí. Pozornost věnuje skupinám savců žijících na Moravě koncem pleistocénu, a především změnám ekosystému vyvolaným migrací a vymíráním. Jeho pojednání tak není pouze komplexním poučením o poslední ...

382 Kč Více informací
Gramatika německého jazyka - Zuzana Raděvová

Gramatika německého jazyka - Zuzana Raděvová

Srozumitelné a přehledné zpracování přináší všechny důležité gramatické jevy jsou podrobně vysvětleny v českém jazyce a doplněny množstvím konkrétních příkladů z živé mluvené němčiny. Kniha je doplněna přehlednými tabulkami s gramatickými tvary a jejich použitím, dále odkazy na odpovídající úkoly v Cvičebnicích německého jazyka 1, 2 a přílohovou částí, kterou tvoří mj. přehledy výslovnosti, skloňování, časování, nejužívanějších vazeb, nepravidelných sloves, v přílohách lze nalézt také přehled p...

269 Kč Více informací
Klasická sociologie ve střední Evropě - Dušan Janák

Klasická sociologie ve střední Evropě - Dušan Janák

Kniha nahlíží na sociologii ve střední Evropě před druhou světovou válkou postupně ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů pohledu: z pohledu dějin institucí, z perspektivy historické sociologie vědění, dějin idejí a z pozice sociologické teorie.Autor člení látku do čtyř tematických okruhů: Přibližuje institucionalizaci oboru ve střední Evropě v porovnání s vývojem v zemích na západě i na východě. Srovnává národní sociologické diskursy pomocí obsahové analýzy dobových sociologických časopisů. Por...

375 Kč Více informací
Houby - Edmund Garnweidner

Houby - Edmund Garnweidner

V této publikaci Houby najdete 300 barevných fotografií jedlých, nejedlých a jedovatých hub spolu se záběry detailů, doprovázené stručnými popisy, ve kterých jsou uvedeny důležité poznávací znaky a odlišnosti od podobných druhů hub. Určování hub je zjednodušeno za pomoci barevných značek a symbolů. Kniha obsahuje i vzájemné porovnání dobrých jedlých hub a jejich jedovatých dvojníků - slovem i obrazem, informace o správném sběru hub, jejich kuchyňské úpravě a konzervování i o jejich pěstování. V...

94 Kč Více informací
Akútna apendicitída - Marek Vitězslav a kolektiv

Akútna apendicitída - Marek Vitězslav a kolektiv

Publikácia poskytuje najnovšie vedecké informácie o diagnostike a predoperačnej rozvahe akútnej apendicitídy. Hlavný autor publikácie je aj autorom nového palpačného príznaku akceptovaného americkou a britskou spoločnosťou klinických anatómov. Samotný príznak je v publikácii popisovaný. V porovnaní s inými publikáciami popisujúcimi náhle príhody brušné sa špecifikuje len na akútnu apendicitídu, čo umožňuje detailnejší popis samotného ochorenia. Tým je táto kniha jedinečná. Publikácia je definov...

227 Kč Více informací
Strážci plamene - Neil McIntosh

Strážci plamene - Neil McIntosh

Závěrečná kniha trilogie o Stefanu Kumanském ze světa Warhammeru. Cesta Stefana Kumanského spěje ke svému konci v hlavním městě Říše, Altdorfu. Bouře Chaosu, dosud největší invazní vlna bohů zla a jejich uctívačů, zaplavuje postupně zemi a hrozí smést veškerou lidskou civilizaci. V porovnání s ní se zdají být všechny jeho předchozí bitvy ničím. Tajná společnost Strážců plamene odkryla plán přívrženců Chaosu zaútočit na samotné srdce Říše. Aby Stefan získal klíčovou informaci o nadcházejícím úto...

197 Kč Více informací
Abecedarium VINI - Fedor Malík a kolektív

Abecedarium VINI - Fedor Malík a kolektív

Päť rokov po vydaní Vinárskeho lexikónu prichádzame k vám s novým titulom. Abecedarium vini je kniha podobného zamerania. Jej odborný záber je však širší a dôslednejší. "Abeceda vína" má v porovnaní s lexikónom dvojnásobný rozsah autorských hárkov, prináša dupľovaný počet nových i prepracovaných hesiel a je ilustrovaná štyrmi stovakmi obrázkov, schém, grafov a chemických vzorcov. Osvedčený kolektív autorov, ktorý spracoval heslá zo širokej vinohradnícko - vinárskej problematiky, dvoch Malíkovco...

413 Kč Více informací