Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Modelovani znalosti

Nalezeno:    27 produktů


Modelování znalostí - Oskar Krejčí

Kniha se zaměřuje na vybrané aspekty vzniku, formalizace a sdílení znalostí. první část se věnuje obecnému popisu aparátu, tvrdým,a měkkým systémovým přístupům, modelování, metamodelování a rozhodovacím procesům.

Modelování znalostí - Brožová Helena, Houška Milan

Kniha: Modelování znalostí; Autor: Brožová Helena, Houška Milan; Je určena čtenářům, kteří si v oblasti modelování znalostí chtějí rozšířit vědomosti, ujasnit základní pojmy a přístupy k práci se znalostmi. Kniha shrnuje výzkum autorů, kteří aplikují systémový přístup k řešení problémů znalostí a

Modelování znalostí - Helena Brožová, Milan Houška a kol.

Kniha se zabývá systémovým přístupem k řešení problémů znalostí, znalostního managementu a modelování procesů v této oblasti. Autoři preferují potřeby reálného uživatele znalostí vyjádřením myšlenek formou přirozeného jazyka. Modelování znalostí - Helena Brožová, Milan Houška a kol. od authora Helena Brožová, Milan Houška a kol. a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Modelování mezní vrstvy atmosféry

Učební text shrnuje znalosti o procesech v mezní vrstvě atmosféry. Autor odvozuje pohybové rovnice popisující tyto procesy, zavádí užívané zjednodušující aproximace a pojednává o fenoménu turbulence. V závěru autor popisuje metody řešení otázek spojených např. se znečištěním ovzduší. Určeno zejména studentům a doktorantům MFF UK.

Modelování a analýza produkčních systémů

Publikace je věnována modelování produkčních systémů s cílem jejich analýzy a optimalizace jejich výkonnosti. Cílem je zprostředkovat porozumnění mezi manažery a systémovými pracovníky a vytvořit most mezimanažerskými koncepcemi a využitelnými modely prozvyšování výkonnosti produkčního systému. Obsahem je také shrnutí znalostí o modelování a analýze.

Formální reprezentace znalostí - Kolektív autorov

Monografie rozšiřuje a prohlubuje pohled na problematiku formální logické reprezentace znalostí. Východiskem jsou tradiční přístupy predikátové logiky prvního řádu, na které navazuje reprezentace znalostí v deskripční logice, modální K-logice, sledují se přístupy v nemonotonních logikách, ve fuzzy logických systémech a neklauzulárních formálně logických systémech, reprezentace znalostí v asociativních sítích a konceptuálních grafech. Pozornost je věnována sémantickému webu, formálním ontologiím...

Stochistické modelování jednorozměrných časových řad - Marie Forbelská

Tento učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Skripta předpokládají základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky, především znalost základů teorie odhadu, testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy....

Biomedicinská informatika IV.- Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví - Jana Zvárová

Čtvrtý díl edice Biomedicínská informatika je věnován různým typům dat a znalostí, s nimiž se můžeme v biomedicínské oblasti setkat, a to v širokém tematickém záběru od zpracování signálů a obrazů v medicíně přes databázové a informační systémy až po telemedicínské aplikace či modelování biologických systémů. Publikace je určena nejen studentům a učitelům na vysokých školách, ale i výzkumným pracovníkům v biomedicíně, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům....

Podnikové procesy, Řepa Václav

V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace, aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další aktuální poznatky. Autor v publikaci shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro...

Podnikové procesy - Václav Řepa - e-kniha

eBook:,Nové, aktualizované a rozšířené vydání moderní publikace pro firemní manažery, studenty, IT manažery a vývojáře IS se komplexně zabývá podnikovými procesy a jejich funkcí v řízení podniku, zejména ve vztahu k informačnímu systému firmy. V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapit...

Biomedicínská informatika IV. - Jana Zvárová a kol.

Čtvrtý díl edice Biomedicínská informatika pojednává o různých typech dat a znalostí se kterými se můžeme v této oblasti setkat. Data a znalosti představují klíčový prvek pro kvantifikaci informace v každé oblasti. Není tomu jinak ani v biomedicíně a zdravotnictví. Obsah: 1. Biomedicínské signály a obrazy 2. Databáze pro medicínu a zdravotnictví 3. Datové sítě ve zdravotnictví 4. Klasifikace a nomenklatury v medicíně 5. Elektronický zdravotní záznam 6. Informační systémy ve zdravotnictví 7. Tel...

Dynamika sociálno-ekonomických procesov - Ignác Prno

Z textu je patrné značné penzum znalostí a dlouholetých zkušeností autora nejen v oblasti systémové vědy a systémového modelování, ale i širšího teoretického rámce a aplikačních konsekvencí. Autor se značnou odbornou erudicí prezentuje poznatky a navrhuje originální myšlenky. Procesy a úkoly, které ve fenoménu dynamiky měkkých systému hrají roli, spolu se systémovými přístupy, jenž jsou integračním rámcem práce, autor v textu zpracoval beze zbytku...... Monografie je akceptovatelná pro široké a...

Základy prediktivního řízení - Jan Mareš

Tato skripta představují základní učební materiál k výuce předmětu Prediktivní řízení, své čtenáře ale mohou najít i mezi všemi zájemci o pokročilé metody řízení technologických procesů. Zahrnují problematiku pokročilých metod řízení, včetně doplňků v podobě potřebného matematického aparátu, ale i reálných ukázkových příkladů. Skripta jsou rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je obecným úvodem do problematiky regulace, druhá kapitola shrnuje potřebné znalosti z matematiky, matematického mo...

AGFPRO Zombie Survival Pack DLC (149453)

Herní doplněk - elektronická licence, klíč pro Steam, žánr: FPS/Střílečky a Závodní   Vytvářejte herní levely a mapy v reálném čase bez znalostí programování, modelování či animace s rozšířením Zombie Survival Pack DLC řady AGFPRO od Axis Game Factory. Součástí balíčku je na 70 položek, které můžete použít v zombie, hororových, survivor nebo jakýchkoliv jiných střílečkách ze současnosti. Podklady jsou interaktivní a vyznaču...

Keramika pro začátečníky - Jednoduše a bez kruhu - Pavla Bláhová

Už dlouho se chcete pustit do výroby vlastní keramiky, ale máte pocit, že k tomu potřebujete spoustu nástrojů, přístrojů, znalostí a keramickou dílnu se vším vybavením? Nechte se přesvědčit o tom, že krásné keramické výrobky dokážete zvládnout i bez kruhu, jen za pomoci vlastní šikovnosti a téhle knihy. Její stránky vás krok po kroku provedou vším, co potřebujete vědět k úspěšné keramické tvorbě. Dočtete se, jak vybrat správnou hlínu, jaké nástroje potřebujete a čím z vašeho okolí je můžete sna...

Keramika pro začátečníky - Pavla Bláhová - 21x27 cm, Sleva 14%

Keramika jednoduše a bez kruhu. Už dlouho se chcete pustit do výroby vlastní keramiky, ale máte pocit, že k tomu potřebujete spoustu nástrojů, přístrojů, znalostí a keramickou dílnu se vším vybavením? Nechte se přesvědčit o tom, že krásné keramické výrobky dokážete zvládnout i bez kruhu, jen za pomoci vlastní šikovnosti a téhle knihy. Její stránky vás krok po kroku provedou vším, co potřebujete vědět k úspěšné keramické tvorbě. Dočtete se, jak vybrat správnou hlínu, jaké nástroje potřebujete...

Axis Game Factory's AGFPRO 3.0 (149412)

Hra na PC - elektronická licence, klíč pro Steam, žánr: akční AGFPRO 3.0 je vývojářské prostředí pro tvorbu herních map, úrovní a prostředí pro různé herní žánry. Tento nástroj umí mimo jiné upravovat terén, vegetaci, ale i systém světel, vytvářet objekty, postavy i celou herní scénu.VypnutoVynechat z LightBoxu AGFPRO 3.0 je vývojářské prostředí pro tvorbu herních map, úrovní a prostředí pro různé herní žánry. Tento nástroj umí mimo jiné upravovat terén, veg...

Softwarové inženýrství - Ian Sommerville - 167 x 225 mm, Sleva 16%

Jste studenti a máte povinné či volitelné kurzy softwarového a systémového inženýrství? Pracujete jako softwaroví inženýři? V této publikaci získáte dokonalý přehled v oboru. Ti zkušenější si pak mohou osvěžit a doplnit své znalosti témat, jako jsou opakované použití softwaru, návrh architektury, spolehlivost a zabezpečení a zlepšování procesů a mnoha dalších. Kniha je sestavena tak, aby ji bylo možné využít v obecných úvodních kurzech softwarového inženýrství i v kurzech středně pokročilých za...

Matematika pro studenty ekonomie - Jiří Moučka, Petr Rádl - 17x24 cm, Sleva 15%

2., upravené a doplněné vydání. Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Oproti prvnímu vydání kniha nabízí více příkladů na procvičení a některé pasáže jsou upraveny tak, aby lépe navazovaly na současné znalosti středoškolské matematiky studentů. Při studiu učebnice budete postupovat od lineární algebry přes diferenciální počet funkce jedné proměnné, diferenciální počet funkce dvou proměnný...

Třídenní kurz NLP - Owen Fitzpatrick, Alessio Roberti, Richard Bandler - 14x20 cm

Vezměte život do svých rukou. Dr. Bandler zve čtenáře k účasti na svém workshopu, kde zábavnou formou představuje techniky, které vyvinul během mnohaleté praxe v oboru neurolingvistického programování. Kniha je příběhem muže, který se účastní Bandlerova workshopu a prochází fázemi od prvotní nedůvěry v NLP až k vnitřní proměně, jež posune jeho život zcela jiným směrem, a to během pouhých tří dnů. Staňte se na chvíli také účastníkem a vyzkoušejte si techniky, s jejichž pomocí miliony lidí po ...

Management současný a budoucí - Jiří Stýblo

Současný management je plný změn. Často tak rychlých a převratných, že se s nimi sotva stačíme vyrovnat a už k nám v naší zrychlené době míří další a další. Svět práce se převtěluje do lidských zdrojů, aktivem se stávají znalosti a lidský kapitál, boj o přežití se odehrává v aréně konkurenční schopnosti. Přesto lidé chtějí své jistoty a své osudy svěřují do rukou manažerů a leaderů. Zcela nová a moderně pojatá kniha Jiřího Stýbla „Management současný a budoucí“, vydaná nakladatelstvím Professio...