Kde jsem:     >  Katalog

Odborna literatura o porodu

Nalezeno:    187 produktů


Základy středoškolské chemie (obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie) - Jiří Vlček

Základy středoškolské chemie (obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie) - Jiří Vlček

Tato publikace je určena studentům středních škol, kteří chemii studují pouze k doplnění všeobecného vzdělání, a všem, kdo se o ni zajímají. Jejím smyslem je popularizovat tento obor, vybrat z něj to, co patří k základním znalostem vzdělaného člověka, a přitom nepřetěžovat studenty velkým množstvím podrobných informací. Její hlavní výhodou je stručnost, přehlednost a srozumitelnost. Obsahuje obecnou, anorganickou i organickou chemii. Závěr publikace se zabývá i problematikou laboratorních cviče...

120 Kč Více informací
Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 - Marián Grupač

Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 - Marián Grupač

<p>Odborná publikácia prináša biografické údaje a literárnokritické poznámky k tvorbe bezmála stovky slovenských literárnych tvorcov, ktorí vstúpili do slovenskej literatúry vlastnou knihou po roku 1989. Okrem slovníkovej časti, obsahuje monografia aj zoznamy laureátov vybraných literárnych súťaží na Slovensku od roku 1989 až po súčasnosť, ako aj súpis najprestížnejších literárnych cien udeľovaných na Slovensku a po slovensky píšucich autorov. </p>...

309 Kč Více informací
Italská literatura v Čechách a na Slovensku - Jitka Křesálková

Italská literatura v Čechách a na Slovensku - Jitka Křesálková

Bibliografie literárních překladů z italštiny je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost (do r. 2015 včetně, částečně 2016). Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam. Vyloučena byla pouze díla ryze odborná, např. technická, lékařská apod. V druhé části jsou zařazeny překlady netištěných divadelních her a oper uvedených v Čechách a na ...

523 Kč Více informací
Italská literatura v Čechách a na Slovensku - Křesálková Jitka

Italská literatura v Čechách a na Slovensku - Křesálková Jitka

Publikace: Italská literatura v Čechách a na Slovensku - Křesálková Jitka. Bibliografie literárních překladů z italštiny je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost (do r. 2015 včetně, částečně 2016). Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam. Vyloučena byla pouze díla ryze odborná, např. technická, lékařská apod. V druhé části jsou zař...

468 Kč Více informací
Česká katolická literatura (1945–1989) - Putna, Martin C.

Česká katolická literatura (1945–1989) - Putna, Martin C.

Rozsahem i šíří pojetí monumentální třísvazkové dějiny české katolické literatury Martina C. Putny mapují významnou část české národní kultury od roku 1848 do roku 1989. První svazek zachytil období 1848–1918, druhý svazek období 1918–1945, třetí svazek je věnován létům 1945–1989. Jakožto odborná literárně-historická práce napsaná jediným autora nemá v současné české literární vědě obdobu, je srovnatelná jen s díly literárních historiků 19. a první poloviny 20. století (Jaroslava Vlčka, Jana Ja...

598 Kč Více informací
Česká katolická literatura (1945-1989) - Putna Martin C.

Česká katolická literatura (1945-1989) - Putna Martin C.

Publikace: Česká katolická literatura (1945-1989) - Putna Martin C.. Rozsahem i šíří pojetí monumentální třísvazkové dějiny české katolické literatury Martina C. Putny mapují významnou část české národní kultury od roku 1848 do roku 1989. První svazek zachytil období 1848–1918, druhý svazek období 1918–1945, třetí svazek je věnován létům 1945–1989. Jakožto odborná literárně-historická práce napsaná jediným autora nemá v současné české literární vědě obdobu, je srovnatelná jen s díly literárních...

496 Kč Více informací
Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání - kolektiv autorů

Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání - kolektiv autorů

Publikace: Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání - kolektiv autorů. Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska liter...

315 Kč Více informací
Svatí a hříšníci - Staroruská literatura 11.-12. století - Michal Téra

Svatí a hříšníci - Staroruská literatura 11.-12. století - Michal Téra

<p>Publikace nabízí překlady originálních textů, které vznikly v 11. ? 12. Století ve východoslovanském prostoru. Jedná se o díla staroruské literatury do češtiny dosud nepřeložená nebo s překlady zastaralými. Do souboru byly zařazeny texty hagiografi cké, homiletické, autobiografi cké, epistolární a právní. Konkrétně jsou to legendy sepsané pečerským mnichem Nestorem o Borisi a Glebovi a o igumenovi kyjevsko-pečerské lávry Feodosijovi, kázání Feodosije Pečerského Paměť a pochvala knížete...

221 Kč Více informací
Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání - kolektiv autorů

Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání - kolektiv autorů

<p>Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké...

281 Kč Více informací
Český jazyk pro střední odborné školy a střední odborná učiliště - kolektiv autorů

Český jazyk pro střední odborné školy a střední odborná učiliště - kolektiv autorů

<p></p><h2> <span style="font-size:12px;">NOVINKA!!</span></h2> <p> <strong>Jednosvazková publikace zahrnuje učivo probírané během celého středoškolského studia</strong> - pokrývá jazykovou část předmětu i část komunikace a sloh, koncepčně rozdělené do jednotlivých tematicky uspořádaných celků (Obecné poznatky o jazyce, Český jazyk v mluvené a psané podobě, Slovní zásoba češtiny, Tvarosloví českého jazyka, Skladba českého jazyka,...

412 Kč Více informací
Český jazyk pro střední odborné školy a střední odborná učiliště - Ivo Martinec [kniha]

Český jazyk pro střední odborné školy a střední odborná učiliště - Ivo Martinec [kniha]

NOVINKA!! Jednosvazková publikace zahrnuje učivo probírané během celého středoškolského studia - pokrývá jazykovou část předmětu i část komunikace a sloh, koncepčně rozdělené do jednotlivých tematicky uspořádaných celků (Obecné poznatky o jazyce, Český jazyk v mluvené a psané podobě, Slovní zásoba češtiny, Tvarosloví českého jazyka, Skladba českého jazyka, Tvorba a analýza textu, Český jazyk v současné společnosti). Ty se dále dělí na kapitoly s jednotnou strukturou: teorie, řešené úlohy a cv...

429 Kč Více informací
Zákon o bankách - Komentar

Zákon o bankách - Komentar

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní předpisy i rozhodovací a metodickou činnost ČNB a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Využita je i judikatura a česká i zahraniční odborná literatura. Zaměření komentáře je především praktické a směřuje k řešení ...

1 950 Kč Více informací
Svatí a hříšníci: Staroruská literatura 11.?12. století (978-80-7465-164-9)

Svatí a hříšníci: Staroruská literatura 11.?12. století (978-80-7465-164-9)

Kniha - autor Michal Téra, 280 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá Publikace nabízí překlady originálních textů, které vznikly v 11. ? 12. Století ve východoslovanském prostoru. Jedná se o díla staroruské literatury do češtiny dosud nepřeložená nebo s překlady zastaralými. Do souboru byly zařazeny texty hagiografi cké, homiletické, autobiografi cké, epistolární a právní. Konkrétně jsou to legendy sepsané pečerským mnichem Nestorem o Borisi a Glebovi a o igumenovi kyjevsko-pečerské lávry Feo...

219 Kč Více informací
Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (978-80-210-8441-4)

Na rozhraní světů: Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (978-80-210-8441-4)

Kniha – autor Tereza Dědinová, 376 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost - příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a hi...

284 Kč Více informací
Na/O kraji - Dan Ryšavý, Daniel Čermák

Na/O kraji - Dan Ryšavý, Daniel Čermák

Samospráva na krajské úrovni není novodobou záležitostí, po roce 1989 se však nadlouho dostala na okraj pozornosti jak politické reprezentace, tak veřejnosti. Změny na domácí politické scéně a přístupový proces k EU přiměly klíčové politické aktéry k tomu, aby koncem milénia dotáhli do konce zřízení vyšších územně správných celků. Stávající odborná literatura se doposud soustředila především na otázku krajských voleb, sestavování krajských řídicích orgánů a hodnocení výkonu krajů. V centru pozo...

316 Kč Více informací
Zákon o bankách / Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách / Komentář, 2. vydání

Publikace: Zákon o bankách / Komentář, 2. vydání. Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní předpisy i rozhodovací a metodickou činnost ČNB a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Využita je i judikatura a česká i zahraniční odborná literatura. Zaměření ko...

1 990 Kč Více informací
Zákon o bankách: Komentář (978-80-7400-764-4)

Zákon o bankách: Komentář (978-80-7400-764-4)

Kniha - 888 stran, česky Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní předpisy i rozhodovací a metodickou činnost ČNB a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Využita je i judikatura a česká i zahraniční odborná literatura. Zaměření komentáře je především pra...

1 699 Kč Více informací
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková, Šámalová

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková, Šámalová

Komentář, 3. vydání. Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem mladistvých a protiprávními činy dětí mladších patnácti let. Text komentáře j...

1 880 Kč Více informací