Kde jsem:     >  Katalog

Pokusy do fyziky zakladni skola

Nalezeno:    29 produktů


Fyzika IV - 1.díl - Učebnice fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice fyziky pro ZŠ a víceltá gymnázia - kolektiv autorů

Fyzika IV - 1.díl - Učebnice fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice fyziky pro ZŠ a víceltá gymnázia - kolektiv autorů

Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma elektrické jevy a druhá se zabývá elektromagnetickými jevy. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Živé a nenásilné vpravení do světa přírodních jevů v širokých souvislostech opět zprostředkovávají netradiční kapitoly Fyzika a technika a Příroda kolem nás. Výkladový text doplňují názorné po...

87 Kč Více informací
Fyzika 9 Učebnice: Pro základní školy a víceletá gymnázia - Karel Rauner, Miroslav Randa, Václav Havel [kniha]

Fyzika 9 Učebnice: Pro základní školy a víceletá gymnázia - Karel Rauner, Miroslav Randa, Václav Havel [kniha]

Moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Učebnice zahrnuje následující tematické celky: Elektromagnetické jevy Elektrický proud v polovodičích Atomy a záření Jaderná energie Vesmír Kam směřuje fyzika Učebnice mají jednotnou strukturu ...

179 Kč Více informací
Fyzika - elektřina a magnetismus, optika, astronomie pro 2. stupeň základní školy pro sluc - Martin Macháček, Brožovaná

Fyzika - elektřina a magnetismus, optika, astronomie pro 2. stupeň základní školy pro sluc - Martin Macháček, Brožovaná

Ucelenou řadu učebnic pro výuku přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Přírodopis – Botanika, Přírodopis – Zoologie I, Přírodopis – Zoologie II, Přírodopis – Biologie člověka a Přírodopis – Země, naše planeta. Obsahují veškeré učivo předmětu předepsané RVP a umožňují pracovat s jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat učebnice nejen v ročnících, pro které jsou určeny především, ale i později, mohou se k nim vracet, mohou uč...

332 Kč Více informací
Oskarova prvouka 3 - barevný pracovní sešit

Oskarova prvouka 3 - barevný pracovní sešit

<p> Nový plněbarevný pracovní sešit je určen jako hlavní materiál do výuky prvouky, který je vhodné využívat se stávající učebnicí Já a můj svět 3 (pracovní sešity obsahují odkazy na odpovídající strany učebnice).</p> <p> Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 3. ročník s devíti výhodami:</p> <ol> <li> SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ: Textová zadání se nadále rozvíjejí přiměřeně nabývaným schopnostem žáků.</li> <li> MYŠLENKOVÉ MAPY: S pomocí úvodní myšl...

89 Kč Více informací
Oskarova prvouka 3 - barevný pracovní sešit - A4

Oskarova prvouka 3 - barevný pracovní sešit - A4

Nový plněbarevný pracovní sešit je určen jako hlavní materiál do výuky prvouky, který je vhodné využívat se stávající učebnicí Já a můj svět 3 (pracovní sešity obsahují odkazy na odpovídající strany učebnice). Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 3. ročník s devíti výhodami: 1. SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ: Textová zadání se nadále rozvíjejí přiměřeně nabývaným schopnostem žáků. 2. MYŠLENKOVÉ MAPY: S pomocí úvodní myšlenkové mapy si žáci na začátku každé kapitoly uvědomí, co již znají a co je čeká. N...

99 Kč Více informací
Přírodověda 5 - učebnice - porozumění v souvislostech - A4

Přírodověda 5 - učebnice - porozumění v souvislostech - A4

Přírodověda 5. r.- Pracovní sešit. Učebnice je členěna do několika větších celků. Úvodní kapitola Žijeme na Zemi rozšiřuje poznatky z předchozích ročníků o podmínkách života na Zemi. Stručně pojednává o gravitaci – o jednom z přírodních zákonů, které na Zemi i v celém vesmíru působí. Větší pozornost věnuje podmínkám života na Zemi, které nám skýtá neživá příroda. Objasňuje i jevy, které z nich vyplývají, jako je střídání dne a noci a ročních období. Přibližuje různé podnebné podmínky, ochrann...

99 Kč Více informací
Fyzika pro 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice - Rauner K., Havel V., Randa M. - A4

Fyzika pro 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice - Rauner K., Havel V., Randa M. - A4

Moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Učebnice mají jednotnou strukturu výkladu učiva. Tvoří ji základní část (vlastní učivo fyziky) a motivační část, zaměřená na propojení obsahu učiva fyziky s poznatky z dalších, zejména přírodovědných předmětů, a promítnutí...

179 Kč Více informací
Fyzika III - 1. díl - učebnice - 200 x 260 x 10 mm

Fyzika III - 1. díl - učebnice - 200 x 260 x 10 mm

Práce, výkon, energie, teplo. Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává témata práce, výkon, energie a druhá se zabývá teplem – jeho vlastnostmi, dále skupenskými přeměnami a tepelnými motory. Aktuální svazek učebnice fyziky žákům přehledně a stručně vysvětluje základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Živé a nenásilné vpravení do světa přírodních jevů v širokých souvisloste...

106 Kč Více informací
Fyzika III 1. díl: Práce, výkon, energie, teplo - Renata Holubová, Roman Kubínek, Lukáš Richterek [kniha]

Fyzika III 1. díl: Práce, výkon, energie, teplo - Renata Holubová, Roman Kubínek, Lukáš Richterek [kniha]

Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává témata práce, výkon, energie a druhá se zabývá teplem – jeho vlastnostmi, dále skupenskými přeměnami a tepelnými motory. Aktuální svazek učebnice fyziky žákům přehledně a stručně vysvětluje základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Živé a nenásilné vpravení do světa přírodních jevů v širokých souvislostech opět zprostředkovávají netr...

106 Kč Více informací
Fyzika pro 8.r.ZŠ a víceletá gymnázia-učebnice

Fyzika pro 8.r.ZŠ a víceletá gymnázia-učebnice

Jde o moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Obsahově respektují Standard základního vzdělávání a současně nenásilně zavádějí prvky integrované výuky, které jsou významnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učebnice mají jednotnou ...

179 Kč Více informací
Fyzika III. 2. díl - učebnice - Kapaliny a plyny - RNDr. Renata Holubová, CSc.; Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D - 200 x 260 mm

Fyzika III. 2. díl - učebnice - Kapaliny a plyny - RNDr. Renata Holubová, CSc.; Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D - 200 x 260 mm

Učebnice fyziky pro 8. ročník ZŠ a víceletých gymnázií. Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává téma kapaliny a druhá se zabývá plyny. Vysvětluje žákům přehledně a stručně základní principy fungování světa kolem nás. Zaměřuje se na objevování podstaty fyzikálních jevů, na jejich pochopení a aplikaci v běžném životě. Živé a nenásilné vpravení do světa přírodních jevů v širokých souvislostech opět zprostředkovávají netradiční kapitoly Fyzika a technika a Příroda kolem nás. Výk...

106 Kč Více informací
Fyzika pro 6.roč.ZŠ a primu víceletá gymnázia - pracovní sešit - A4, brožovaný

Fyzika pro 6.roč.ZŠ a primu víceletá gymnázia - pracovní sešit - A4, brožovaný

V roce 2006 vychází 3. díl z řady učebnic fyziky pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií - učebnice pro 8. třídu /tercii. Učebnice pro 6. ročník/primu byla vydána v roce 2004, učebnice pro 7. ročník/sekundu byla vydána v roce 2005. Jde o moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušenost...

79 Kč Více informací