Kde jsem:     >  Katalog

Pracovni pravo pro praxi

Nalezeno:    1160 produktů


Pracovní právo pro praxi - kolektiv autorů

Pracovní právo pro praxi - kolektiv autorů

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s ohledem na ustálenou judikaturu. Upozorňuje na nejdůležitější základní změny, k nimž došlo v této právní oblasti v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku (princip subsidiarity občanského zákoníku včetně limitů jeho přímé aplikace). Samostatná část publikace je věnovaná řešení specifických otázek spojených s ochranou duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci (zaměstnanecká díla, podnikové vynálezy, aj.) a problematice obchodního tajemství a nekalé soutěže. Publikace je určen...

Více informací
od 683 Kč Koupit nejlevněji
Leges Pracovní právo v praxi

Leges Pracovní právo v praxi

Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace. Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem patří i právní úprava pracovněprávních vztahů, kterou obsahuje především zákoník práce. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku byl vymezen také nálezem Ústavního soudu, vyhlášeném pod č. 116/2008 Sb. (sp. zn. Pl. ÚS 83/06). Publikace tedy v prvé řadě zdůrazňuje rozdíly, které v důsledku rekodifikace soukromého práva nastanou při aplikaci zákoníku práce. Dále se kniha podrobně zabývá úpravou pracovněprávních skutečností, tedy lhůt, písemností, doručování aj. a především základním pracovněprávním vztahem, jímž je pracovní poměr. Ten má ...

Více informací
od 431 Kč Koupit nejlevněji
GRADA Pracovní právo pro neprávníky

GRADA Pracovní právo pro neprávníky

Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedoucí praxe řídí lidské zdroje. Čtenář by v této knize měl najít odpovědi na své dotazy týkající se problematiky směřující právě k aplikaci jednotlivých zákonů především z pohledu zaměstnavatele. Stěžejními tématy v rámci publikace budou rozbory problematiky ustanovení, které činí v praxi problémy, nebo z jejich aplikace plynou rizika zaměstnavatele. Publikace bude respektovat strukturu rozebíraných zákonů, zaujímat k nim osvědčená a prověřená stanoviska, doporučení, vzory, praktické rozbory judikátů. Není však účelem publikace poskytnout čtenáři plnou citaci zákona s komentářem.Předností publikace je maximální provázanost teoretických východisek s boha...

Více informací
od 84 Kč Koupit nejlevněji
Právo pro zdravotnické pracovníky - Lukáš Prudil

Právo pro zdravotnické pracovníky - Lukáš Prudil

Předkládaná publikace je druhým doplněným a upraveným vydáním publikace z roku 2014. Jak již název napovídá, je určena zejména pro zdravotnické pracovníky všech kategorií. Klade si za cíl seznámit je se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Zvláštní důraz je kladen na vztahy odpovědnostní, a to v rovině odpovědnosti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní. Autor se zaměřuje na ta témata, která, jak poznal ve své dlouholeté praxi advokáta, zdravotníky nejvíce zajímají či se kterými mají nejvíce problémů. Snaží se proto o podání srozumitelného Právo<b> pro zdravotnické pracovníky - Lukáš Prudil od authora Lukáš Prudil a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 207 Kč Koupit nejlevněji
Pracovní právo pro neprávníky - rozbory vybraných ustanovení,

Pracovní právo pro neprávníky - rozbory vybraných ustanovení,

Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedoucí praxe řídí lidské zdroje. Čtenář by v této knize měl najít odpovědi na své dotazy týkající se problematiky směřující právě k aplikaci jednotlivých zákonů především z pohledu zaměstnavatele. Stěžejními tématy v rámci publikace budou rozbory problematiky ustanovení, které činí v praxi problémy, nebo z jejich aplikace plynou rizika zaměstnavatele. Publikace bude respektovat strukturu rozebíraných zákonů, zaujímat k nim osvědčená a prověřená stanoviska, doporučení, vzory, praktické rozbory judikátů. Není však účelem publikace poskytnout čtenáři plnou citaci zákona s komentářem.Předností publikace je maximální provázanost teoretických východisek s boha...

Více informací
od 83 Kč Koupit nejlevněji
Wolters Kluwer Právo pro zdravotnické pracovníky

Wolters Kluwer Právo pro zdravotnické pracovníky

Publikace je určena zejména pro zdravotnické pracovníky všech kategorií. Klade si za cíl seznámit je se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání.

Více informací
od 245 Kč Koupit nejlevněji
Procvičujeme pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5. ročník

Procvičujeme pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5. ročník

Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích.

Více informací
od 30 Kč Koupit nejlevněji
GRADA Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi

GRADA Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi

Uvádění do praxe je součástí práce vrchních a staničních sester. Poznatky uvedené v knize slouží k usnadnění adaptačního procesu nových pracovníků.

Více informací
od 75 Kč Koupit nejlevněji
Pravopis podstatných jmen rodu mužského – pracovní sešit pro 4. ročník

Pravopis podstatných jmen rodu mužského – pracovní sešit pro 4. ročník

Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu mužského. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. NNS463

Více informací
od 29 Kč Koupit nejlevněji
Pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského – pracovní sešit pro 4. ročník - Marie Polnická

Pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského – pracovní sešit pro 4. ročník - Marie Polnická

Napomáhá k procvičení základního učiva mluvnice ve 4. třídě i k opakování ve vyšších ročnících. Na množství nových příkladů se důkladně prozkouší tato nesnadná kapitola českého pravopisu. Pro snazší kontrolu obsahuje klíč s řešením. NOVA451

Více informací
od 29 Kč Koupit nejlevněji
Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5.ročník - Bohmová Naděžda - A5, brožovaná

Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5.ročník - Bohmová Naděžda - A5, brožovaná

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem.. Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6.ročník), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem.

Více informací
od 32 Kč Koupit nejlevněji
Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi Andrea Pokorná Zítková Marie Erna Mičudová e-kniha

Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi Andrea Pokorná Zítková Marie Erna Mičudová e-kniha

Uvádění do praxe je součástí práce vrchních a staničních sester. Poznatky uvedené v knize slouží k usnadnění adaptačního procesu nových pracovníků.

Více informací
od 229 Kč Koupit nejlevněji
Pravopis podstatných jmen hravě – pracovní sešit pro 4. a 5. ročník(psaní i/y v koncovkách) - Zita Janáčková

Pravopis podstatných jmen hravě – pracovní sešit pro 4. a 5. ročník(psaní i/y v koncovkách) - Zita Janáčková

Sešit vhodný pro počátky výuky daného pravopisného jevu. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů, v závěru jsou zařazena opakovací cvičení, souhrnné diktáty a klíč s řešením. NOVA455

Více informací
od 30 Kč Koupit nejlevněji
Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního

Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. NNS462

Více informací
od 26 Kč Koupit nejlevněji
Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského

Kniha: Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského - pracovní sešit pro 4. ročník; Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu mužského. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. NNS463 (pracovní sešit pro 4. ročník)

Více informací
od 26 Kč Koupit nejlevněji
Pravopis přídavných jmen 5.r

Pravopis přídavných jmen 5.r

Pracovní sešit obsahuje souhrnná cvičení a klíč s řešením..

Více informací
od 29 Kč Koupit nejlevněji
Prvouka pro 1. ročník Pracovní sešit

Prvouka pro 1. ročník Pracovní sešit

Prvouka 1 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním - Zdislava Nováková, Eva Julínková (11-31)

Více informací
od 51 Kč Koupit nejlevněji
Pravopis podstatných jmen hrou

Pravopis podstatných jmen hrou

Pracovní sešit pro 4. ročník. V novém pracovním sešitě si žáci mohou zábavnou formou procvičit skloňování podstatných jmen podle jednotlivých rodů.

Více informací
od 39 Kč Koupit nejlevněji
Michal Spirit

Michal Spirit

Kniha: Pracovní právo pro ekonomy; Autor: Soušková Milena, Spirit Michal; Základní poznatky z oblasti pracovního práva. Učebnice vychází ze stavu k 31. 10. 2014. ...

Více informací
od 66 Kč Koupit nejlevněji
Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

240 kartiček k procvičování třídění slov podle vzorů podstatných jmen.Doplňování -LI, -LY, -LA v koncovce slovesa v příčestí minulém.K sebekontrole je určena barevná strana.Součástí je i podložka (1 kus) - Shoda přís. s podm. - podložka.

Více informací
od 34 Kč Koupit nejlevněji
Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kniha: Pracovní právo pro praxi; Autor: Dobřichovský Tomáš, Kocourek Jiří; Práce vysvětluje nejčastěji se vyskytující problémy z oblasti českého pracovního práva. ...

683 Kč Více informací
Pracovní právo pro praxi - Kocourek, Dobřichovský

Pracovní právo pro praxi - Kocourek, Dobřichovský

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s ohledem na ustálenou judikaturu. Upozorňuje na nejdůležitější základní změny, k nimž došlo v této právní oblasti v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku (princip subsidiarity občans...

690 Kč Více informací
Pracovní právo v praxi - Antonín Kottnauer

Pracovní právo v praxi - Antonín Kottnauer

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem patří i právní úprava pracovněprávních vztahů, kterou obsahuje především zákoník práce. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku byl vymezen také nálezem Ústavního soudu, vyhlášeném pod č. 116/2008 Sb. (sp. zn. Pl. ÚS 83/06). Publikace tedy v prvé řadě zdůrazňuje rozdíly, které v důsledku re...

466 Kč Více informací
Pracovní právo v praxi - Antonín Kottnauer - 15x21

Pracovní právo v praxi - Antonín Kottnauer - 15x21

Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace. Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem patří i právní úprava pracovněprávních vztahů, kterou obsahuje především zákoník práce. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku byl vymezen také nálezem Ústavního soudu, vyhlášeném pod č. 116/2008 Sb. (sp. zn. Pl. ÚS 83/06). Publikace tedy v p...

490 Kč Více informací
Pracovní právo pro neprávníky

Pracovní právo pro neprávníky

Kniha: Pracovní právo pro neprávníky -- rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady; Autor: Neščáková Libuše; Rozbor důležitých zákonů týkajících se pracovního práva spolu s příklady na základě právního stavu k 1. 1. 2012. ...

280 Kč Více informací
Pracovní právo pro neprávníky, Neščáková Libuše

Pracovní právo pro neprávníky, Neščáková Libuše

Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedoucí praxe řídí lidské zdroje. Čtenář by v této knize měl najít odpovědi na své dotazy týkající se problematiky směřující právě k aplikaci jednotlivých zákonů především z pohledu zaměstnavatele. Stěžejními tématy v rámci publikace budou rozbory problematiky ustanovení, které činí v praxi problémy, nebo z jejich aplikace plynou rizika zaměstnavatele. Publikac...

329 Kč Více informací
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR

Kniha: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR; Autor: Spirit Michal, Kolektív; Znalost pracovního práva je potřebná pro každého zaměstnavatele, jeho vedoucí zaměstnance, ale je potřebná i pro každého zaměstnance. Samozřejmě, pro využití v praxi je nutno se také naučit pracovat s právními předpisy a umět je aplikovat ...

376 Kč Více informací
Pracovní právo pro neprávníky - Neščáková Libuše

Pracovní právo pro neprávníky - Neščáková Libuše

Rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady..

199 Kč Více informací
Pracovní právo - Petr Hůrka

Pracovní právo - Petr Hůrka

Publikace je teoreticko-právním základem pro studium pracovního práva v jeho moderní podobě. Reaguje aktuálně na stav pracovního práva v České republice, zejména ve vazbě na občanský zákoník, na předpisy a pojetí pracovního práva v Evropské unii, stejně jako na stěžejní judikaturu a praktické trendy zaměstnávání osob. Třetí, rozšířené a podstatně doplněné a aktualizované vydání zahrnuje velkou novelu zákoníku práce provedenou v roce 2020 a rozvádí do nových kapitol některé aktuální otázky praco...

650 Kč Více informací
Pracovní právo pro neprávníky (978-80-247-4091-1)

Pracovní právo pro neprávníky (978-80-247-4091-1)

Elektronická kniha - autor Libuše Neščáková, 272 stran Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedoucí praxe řídí lidské zdroje. Čtenář by v této knize měl najít odpovědi na své dotazy týkající se problematiky směřující právě k aplikaci jednotlivých zákonů především z pohledu zaměstnavatele. Stěžejními tématy v rámci publikace budou rozbory problematiky ustanovení, které činí v praxi problémy, nebo ...

280 Kč Více informací
Pracovní právo pro ekonomy - Soušková Milena, Spirit Michal

Pracovní právo pro ekonomy - Soušková Milena, Spirit Michal

Kniha: Pracovní právo pro ekonomy; Autor: Soušková Milena, Spirit Michal; Základní poznatky z oblasti pracovního práva. Učebnice vychází ze stavu k 31. 10. 2014. ...

864 Kč Více informací
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR - Michal Spirit a kol.

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR - Michal Spirit a kol.

Znalost pracovního práva je potřebná pro každého zaměstnavatele, jeho vedoucí zaměstnance, ale je potřebná i pro každého zaměstnance. Samozřejmě, pro využití v praxi je nutno se také naučit pracovat s právními předpisy a umět je aplikovat na konkrétní případy v pracovněprávních vztazích. Publikace podává výklad problematiky pracovního práva, vysvětluje pojmy tohoto odvětví srozumitelnou formou. Výklad pracovního práva je doplněn o oblast sociálního zabezpečení (nemocenské, důchodové a zdravotní...

361 Kč Více informací
Pracovní právo pro ekonomy - Milena Soušková, Michal Spirit

Pracovní právo pro ekonomy - Milena Soušková, Michal Spirit

Učebnice je věnována problematice právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a vztahů souvisejících (státní politika zaměstnanosti, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů). Důraz je kladen na vztahy

570 Kč Více informací
Pracovní právo v kostce - Ladislav Jouza

Pracovní právo v kostce - Ladislav Jouza

Zákoník práce je základním pracovněprávním předpisem. Jeho poslání v posledním období významně ovlivnilo několik základních právních předpisů. Patří mezi ně občanský zákoník (č. 89/20122 Sb.) i zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) Těmito předpisy byly vytýčeny obecné základní zásady, na nichž je vybudováno pracovní právo jako součást soukromého práva. Mezi základní zásady pracovněprávních vztahů patří např. zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné p...

219 Kč Více informací
Pracovní právo a mateřství - Eva Janečková

Pracovní právo a mateřství - Eva Janečková

Kniha je určena matkám, zaměstnavatelům, personalistům a všem osobám, které jsou nuceny řešit postavení matek v pracovněprávním vztahu. Pro zaměstnavatele se jedná o zaměstnankyně, které s sebou nesou řadu otázek, mají často nestandardní požadavky a jejichž zaměstnání může způsobit situace, v nichž tápe nejen zaměstnankyně sama, ale i zaměstnavatel. Na většinu otázek dává naše právní úprava odpovědi, a právě ty jsou obsaženy v této publikaci. Pracovní právo a mateřství - Eva Janečková od author...

286 Kč Více informací
Pracovní právo a mateřství - Eva Janečková

Pracovní právo a mateřství - Eva Janečková

Kniha je určena matkám, zaměstnavatelům, personalistům a všem osobám, které jsou nuceny řešit postavení matek v pracovněprávním vztahu. Pro zaměstnavatele se jedná o zaměstnankyně, které s sebo

238 Kč Více informací
Pracovní právo a mateřství - Eva Janečková

Pracovní právo a mateřství - Eva Janečková

<p> Kniha je určena matkám, zaměstnavatelům, personalistům a všem osobám, které jsou nuceny řešit postavení matek v pracovněprávním vztahu.</p> <p> Pro zaměstnavatele se jedná o zaměstnankyně, které s sebou nesou řadu otázek, mají často nestandardní požadavky a jejichž zaměstnání může způsobit situace, v nichž tápe nejen zaměstnankyně sama, ale i zaměstnavatel. Na většinu otázek dává naše právní úprava odpovědi, a právě ty jsou obsaženy v této publikaci.</p>...

243 Kč Více informací