Kde jsem:     >  Katalog

Pracovni sesit pro ms

Nalezeno:    693 produktů


Pracovní sešit - hudební výchova - Jaroslava Fukanová

Pracovní sešit - hudební výchova - Jaroslava Fukanová

Pracovní sešit – hudební výchova pro MŠ a 1. třídy ZŠ Je rozšiřujícím materiálem k předcházejícím pracovním sešitům pro MŠ s cílem plynulého přechodu k výchově a vzdělávání na 1. stupni základní školy. Obsahem sešitu je patnáct lidových písní z Čech a Moravy. Každá z nich je zpracovaná na dvou stranách. Vždy je uveden notový záznam písně pro doprovod na hudebním nástroji a část pohádkové notové osnovy. Na ní si děti názorně ukazují, jak melodie písně stoupá, či klesá. Protější strana pak dává možnost další práce s textem písně (již osvědčeným způsobem z předchozích sešitů) – jeho porozumění, rozvoje paměti a logiky, zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace, jemné motoriky. Některé úkoly mají za cíl seznámit děti se základy hudební nauky a hudebními nástroji. Sn...

Více informací
od 84 Kč Koupit nejlevněji
Pracovní sešit MŠ - Jak předcházet vývojovým - Jaroslava Fukanová

Pracovní sešit MŠ - Jak předcházet vývojovým - Jaroslava Fukanová

Pracovní sešit – vývojové poruchy je určen pro MŠ a 1. třídy ZŠ. Je zaměřen zejména na oblast RVP – Dítě a jeho psychika. Pracovní sešit řeší formou speciálně navržených úkolů procvičování specifických vývojových poruch – jako jsou paměť, pozornost a soustředění. Procvičované oblasti: - soustředění - paměť - jemná motorika - pravolevá a prostorová orientace - sluchové vnímání (rytmus) - zrakové vnímání - řeč (porozumění, vyjadřování, cit pro jazyk, slovní zásoba) - rozvoj myšlení - pochopení vlastní identity - orientace ve světě - orientace v času (roční období) Pro každé dítě je nezbytné používání vlastního sešitu.

Více informací
od 75 Kč Koupit nejlevněji
Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ - pracovní sešit - Pracovní sešit - Petr Jakeš

Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ - pracovní sešit - Pracovní sešit - Petr Jakeš

Více informací
od 51 Kč Koupit nejlevněji
Pracovní sešit pro prvňáky

Pracovní sešit pro prvňáky

Sbírka úloh z českého jazyka pro prvňáky.

Více informací
od 41 Kč Koupit nejlevněji
Procvičujeme zlomky - pracovní sešit

Procvičujeme zlomky - pracovní sešit

Obsah: ** násobená a dělení 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ** násobení a dělení /velká násobilka/ ** dělení jednociferným číslem ** dělení a násobení dvojciferným číslem ** dělení velkých čísel ** písemné násobení a dělení jednociferným číslem **dělení dvojciferným dělitelem - pomocí číselné osy - se zbytkem ** násobení a dělení /záměna pořadí činitelů ** dělení desetinných čísel deseti a stem

Více informací
od 44 Kč Koupit nejlevněji
Procvičujeme - Angličtina - Zábavný pracovní sešit

Procvičujeme - Angličtina - Zábavný pracovní sešit

Angličtina je lingua franca současnosti. Její zvládnutí je důležité pro budoucnost, ať už pro další studia, tak i pro budoucí povolání. V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy.

Více informací
od 77 Kč Koupit nejlevněji
Prodos Přírodopis 8 – Pracovní sešit

Prodos Přírodopis 8 – Pracovní sešit

Hybridní barevný pracovní sešit, který se skvěle hodí ke všem učebnicím přírodopisu pro 8. ročník ZŠ a VG. Díky unikátnímu propojení s online procvičováním a testování získáváte rozšiřující digitální obsah s okamžitou zpětnou vazbu.

Více informací
od 70 Kč Koupit nejlevněji
Geometrie pro 8. ročník Pracovní sešit

Geometrie pro 8. ročník Pracovní sešit

Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hr Matematika v pohodě 8 - Geometrie - pracovní sešit - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 31 Kč Koupit nejlevněji
Prodos Dějepis 9 Pracovní sešit

Prodos Dějepis 9 Pracovní sešit

Nové vydání 2008. Nová verze pracovního sešitu je doplňujícím materiálem pro novou učebnici Dějepis 9 z ucelené řady Dějepis 6–9. Učebnice i pracovní sešit zpracovávají obsahově téměř stejnou část dějin jako předchozí materiály, v nové verzi však začínají až rokem 1914, tudíž lépe odpovídají potřebám současné společnosti. Zohledňují problematiku každodenního života, otázku postavení žen, rasovou problematiku v dějinách apod. Sešit i nadále pomáhá žákům procvičovat si práci se slepou mapou a rozvíjí schopnost určování historických památek. Obsahuje inovované náměty na vlastní práci žáků, projekty atd.

Více informací
od 47 Kč Koupit nejlevněji
Vlastivěda pro 5. ročník Pracovní sešit

Vlastivěda pro 5. ročník Pracovní sešit

Pracovní sešit z vlastivědy je doplňkem k učebnici vlastivědy pro 5. ročník ZŠ. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas.

Více informací
od 36 Kč Koupit nejlevněji
Matematika pro 5. ročník (pracovní sešit)

Matematika pro 5. ročník (pracovní sešit)

Kniha: Matematika pro 5. ročník ZŠ -- Pracovní sešit; Autor: Blažková J., Chramostová I., Ledvinka Š.; Navazuje na učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ, se kterou je úzce provázán didakticky i motivačně. Doplňuje výklad v učebnici souborem praktických a zajímavých cvičení, která využívají různorodé formy práce (slovní úlohy, tabulky, grafy ...

Více informací
od 28 Kč Koupit nejlevněji
Matematika pro 2. ročník - Pracovní sešit

Matematika pro 2. ročník - Pracovní sešit

Druhý díl pracovního sešitu navazuje na první díl pracovního sešitu a je určený na druhé pololetí.Doplňuje výklad v učebnici souborem praktických a zajímavých cvičení, které využívají různorodé formy práce, jsou seřazené od jednodušších k náročnějším (žáci zde dopisují, přiřazují, vyhledávají, třídí, porovnávají, hledají, spojují, rýsují, vybírají správné odpovědi, hledají nesmysly, dokreslují…).Součástí pracovního sešitu je i sebehodnocení žáků po celcích a testech.Je poutavě graficky zpracován, obsahuje řadu ilustrací názorně doprovázejících úkoly.Provází je skupina skřítků, kteří řeší různé praktické situace a úkoly

Více informací
od 52 Kč Koupit nejlevněji
Project 3 Pracovní Sešit - Tom Hutchinson

Project 3 Pracovní Sešit - Tom Hutchinson

<p>Tried, tested, trusted ... and now even better! </p> <p>Teachers all over the world trust Project. This brand-new edition has been improved and updated in direct response to feedback from teachers. The tried and tested methodology, together with the wide range of material presenting real language in real contexts, will inspire a new generation of English learners from the ages of 9-10 years. </p> Key features <ul> <li>New, clear vocabulary sections added to the grammar-based syllabus and integrated skills work.</li> <li>Texts, topics and activities such as cartoons, traditional songs and stories and project work will all appeal to students.</li> <li>'English across the curriculum' pages provide students with the language the...

Více informací
od 243 Kč Koupit nejlevněji
Prodos: Vlastivěda 4 Pracovní sešit

Prodos: Vlastivěda 4 Pracovní sešit

Pracovní sešit přináší na 40 stranách otázky a úkoly různého formátu, které podněcují děti k tomu, aby si upevňovaly získané poznatky jejich aplikací a integrací: přirozeným včleňováním do dalších souvislostí si tak děti samy rozvíjejí získané poznatky a zaměřují se na konkrétní možnosti jejich využití

Více informací
od 28 Kč Koupit nejlevněji
Prvouka 2 pro ZŠ - Pracovní sešit

Prvouka 2 pro ZŠ - Pracovní sešit

Pracovní sešit k Prvouce pro 2. ročník ZŠ je vypracován v úzké vazbě na učebnici (jednotlivé kapitoly PS mají upozornění, na které kapitoly v učebnici navazují). Pracovní sešit obsahuje velké množství úloh nejen na procvičení daného učiva, ale i námětů na vyhledávání dalších informací a podněcuje i upevnění grafomotorických dovedností (kreslení, vystřihování). Žáci pracují nejen s barevnými kreslenými obrázky, ale i s fotografiemi zachycujícími realitu. Vzhledem k tomu, že se pracovní sešit orientuje na základní učivo prvouky dané RVP (oblast Člověk a jeho svět), je možné ho použít samostatně, ale i k jiným učebnicím prvouky.

Více informací
od 45 Kč Koupit nejlevněji
Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit)

Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit)

Kniha – autor J. Blažková; I. Chramostová; Š. Ledvinka, 124 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Navazuje na učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ, se kterou je úzce provázán didakticky i motivačně. Doplňuje výklad v učebnici souborem praktických a zajímavých cvičení, která využívají různorodé formy práce (slovní úlohy, tabulky, grafy apod.). Pracovní sešit je stejně jako v učebnicové sadě Matematika pro 4. ročník ZŠ rozdělen na dvě části: Úkoly v části A navazují tematicky na úvodní text v učebnici, úkoly v části B představují zásobník úkolů k procvičení nového učiva. Úkoly v části A se týkají problematiky navozené úvodním textem kapitoly v učebnici. Pracovní sešit je poutavě graficky zpracován, obsahuje řadu fotografií a kreseb názorně doprovázejících úkoly. Po každém celk...

Více informací
od 43 Kč Koupit nejlevněji
Procvičujeme vyjmenovaná slova + KLÍČ pracovní sešit

Procvičujeme vyjmenovaná slova + KLÍČ pracovní sešit

Procvičování vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuznými. Psaní i,í / y,ý po obijetných souhláskách uvnitř slov

Více informací
od 25 Kč Koupit nejlevněji
Svojtka Písanka Pracovní sešit pro první třídu

Svojtka Písanka Pracovní sešit pro první třídu

Uvolňovací cviky. Tahy, čáry, nácvik písma. První písmena. Slova a věty.

Více informací
od 34 Kč Koupit nejlevněji
Prodos Český jazyk 4 pracovní sešit

Prodos Český jazyk 4 pracovní sešit

MODRÁ ŘADA

Více informací
od 65 Kč Koupit nejlevněji
Prvouka pro 1. ročník Pracovní sešit

Prvouka pro 1. ročník Pracovní sešit

Prvouka 1 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním - Zdislava Nováková, Eva Julínková (11-31)

Více informací
od 49 Kč Koupit nejlevněji
Prodos Přírodopis 8 Člověk Pracovní sešit

Prodos Přírodopis 8 Člověk Pracovní sešit

Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 8 – Člověk slouží k procvičení a upevnění učiva biologie člověka. Práce s ním povede u žáků k posílení zájmu o tento přírodovědný obor. Zaujme vás především: plnobarevným zpracováním, pestrou paletou úloh (doplňovačky, šifry, testy, hry, náměty pro laboratorní práce aj.), důrazem na práci s informacemi a na posílení čtenářské gramotnosti.

Více informací
od 53 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 1 - pracovní sešit pro SŠ

Český jazyk 1 - pracovní sešit pro SŠ

Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici. Významně také napomáhá rozvoji klíčových kompetencí studentů. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice. Má tedy dvě části: základní a výcvikovou. Základní část obsahuje cvičení z oblasti jazyka, slohu a komunikace, výcviková část pak úkoly, které jsou součástí prakticky zaměřených komunikačních výcviků (bližší informace k nim, včetně podrobných instrukcí, jsou uvedeny v Průvodci pro učitele). Na konci každého tematického celku je zařazeno také opakování ve formě didaktického testu, který má studenty připravit na tuto formu práce vyžadovanou u nové podoby maturitní zkoušky. Kapitoly mají pevně danou strukturu, takže už podle čísla cvičení poznáte, na jaký typ činnosti je zaměřen. Každá kapitola ...

Více informací
od 122 Kč Koupit nejlevněji
Starší dějiny pro střední školy - Pracovní sešit

Starší dějiny pro střední školy - Pracovní sešit

Od pravěku po raný novověk

Více informací
od 224 Kč Koupit nejlevněji
Literatura pro 2. ročník SŠ - pracovní sešit

Literatura pro 2. ročník SŠ - pracovní sešit

Literatura pro SŠ - zpracováno podle požadavků RVP pro ZOV. Pracovní sešit obsahuje nepřeberné množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka. Jednotlivá cvičení jsou konstruována pro individuální, párovou i skupinovou práci a jsou cíleně zaměřena na procvičování pravopisu, tvarosloví, skladby a tvůrčí práce s textem. Cvičení dále rozvíjejí komunikační a sociální dovednosti studentů a podporují i práci s ostatními zdroji informací.

Více informací
od 131 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit)

Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit)

Zpracováno v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učebnice a pracovní sešit jsou třetí částí nové koncepční řady učebnic pro 6. - 9. ročník ZŠ a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Navazují na učebnice pro 6. a 7 . ročník vydané v minulých dvou letech a jsou plně v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. Závěrečný díl této řady nových učebnic, které navazují na obdobný soubor učebnic pro 1. stupeň ZŠ, bude vydán v příštím roce. Učebnice i pracovní sešit mají schvalovací doložku MŠMT.

Více informací
od 52 Kč Koupit nejlevněji