Kde jsem:     >  Katalog

Pracovni sesity

Nalezeno:    2265 produktů


ON Y VA! 3 pracovní sešity

ON Y VA! 3 pracovní sešity

Pracovní sešity k aktualizované, moderně pojaté učebnici francouzštiny pro střední školy založené na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci a seznámit s reáliemi frankofonních zemí. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení a nahrávek vhodnou pomůckou i pro samouky a pro výuku v nejrůznějších kurzech, včetně kurzů pro dospělé. Součástí pracovních sešitů je audio CD.

Více informací
od 344 Kč Koupit nejlevněji
Svět financí - Pracovní sešity 5 - Petra Cemerková Gogolová

Svět financí - Pracovní sešity 5 - Petra Cemerková Gogolová

Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost.. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit obsahuje netradiční a problémové slovní úlohy se zaměřením na finance, dítě se v nich seznamuje s hotovostní formou peněz, spořením, českými mincemi a bankovkami. Všechny aktivity vhodně podporují rozvoj dítěte v návaznosti na školní vzdělávání podle RVP ZV. Pracovní sešit je sestaven tak, aby s ním dítě mohlo pracovat samostatně – rodič by měl motivovat, být oporou, povzbuzovat! Pracovní sešity pro Vaše děti připravili zkušení učitelé a učitelky s dlouholetou praxí práce ve škole. Sešit je součástí sad...

Více informací
od 46 Kč Koupit nejlevněji
Logopedický balíček - Rozvoj řečových dovedností s pracovními sešity

Logopedický balíček - Rozvoj řečových dovedností s pracovními sešity

Akční balíček metodik a pracovních sešitů pro učitelky MŠ a rodiče dětí předškolního věku

Více informací
od 980 Kč Koupit nejlevněji
Metodický průvodce Český jazyk 2 k učebnici s pracovními sešity - Lenka Andrýsková

Metodický průvodce Český jazyk 2 k učebnici s pracovními sešity - Lenka Andrýsková

Metodický průvodce Český jazyk 2 k učebnici s pracovními sešity. Obsahuje: vymezení předmětu český jazyk, vymezení pojmu čtenářská gramotnost a popis čtenářských dovedností; popis materiálů pro výuky předmětu ve 2. ročníku; orientační návrh ročního plánu (rozpracován na týdny);metodicko-didaktická doporučení pro výuku, očekávané výstupy, praktické rady a další náměty pro práci. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu. I. Úvod a metodické pokyny II. Český jazyk jako vyučovací předmět III. Učebnice a pomůcky IV. Čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti V. Standardy pro ZV – Český jazyk a literatura – 1. stupeň – očekávané výstupy v 5. ročníku, indikátory VI. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE...

Více informací
od 159 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 5 - Metodický průvodce k učebnici s pracovními sešity - Lenka Andrýsková

Český jazyk 5 - Metodický průvodce k učebnici s pracovními sešity - Lenka Andrýsková

Metodický průvodce Český jazyk 5 k učebnici s pracovními sešity. Milé kolegyně, milí kolegové, do rukou se Vám dostává metodický průvodce k učebnici a pracovnímu sešitu českého jazyka 5. ročníku základní školy nakladatelství Nová škola - DUHA. Naším záměrem bylo dodržet cíle vzdělávacího programu Základní škola a očekávané výstupy Rámcově vzdělávacího programu. U cvičení z učebnice s pracovního sešitu naleznete správná řešení Jsou zde navrženy činnosti v rámci mezipředmětových vztahů. V metodické příručce je na první pohled jasně vidět, jaké prvky z interaktivní učebnice nalezneme u daného cvičení v učebnici.

Více informací
od 168 Kč Koupit nejlevněji
Lili a Vili 1 – V první třídě - mezipředmětové pracovní sešity pro 1. ročník ZŠ (I.-IV. díl) - Mezipředmětový pracovní sešit pro

Lili a Vili 1 – V první třídě - mezipředmětové pracovní sešity pro 1. ročník ZŠ (I.-IV. díl) - Mezipředmětový pracovní sešit pro

Mezipředmětový pracovní sešit pro 1. ročník záklaní školy, určen pro žáky ( 4. sešity). Celkem čtyři mezipředmětové sešity jsou určeny dětem pro práci v hodině i doma. Jejich koncepce je založena na vzájemném prostupování témat z jednotlivých školních předmětů. Látka je rozdělena do deseti barevně odlišených kapitol odvozených z prvouky a obsahuje učivo českého jazyka, matematiky i prvouky. Jasné uspořádání na straně a barevné odlišení jednotlivých předmětů usnadňuje orientaci jak žákům, tak učitelům. Součástí sešitů jsou strany na sebehodnocení a také přílohy k vystřižení.

Více informací
od 234 Kč Koupit nejlevněji
ON Y VA! 1A+1B - Francouzština pro střední školy - pracovní

ON Y VA! 1A+1B - Francouzština pro střední školy - pracovní

Pracovní sešity k novému, přepracovanému vydání 1. dílu učebnice ON Y VA!.

Více informací
od 474 Kč Koupit nejlevněji
ON Y VA! 3A+3B - Francouzština pro střední školy - pracovní

ON Y VA! 3A+3B - Francouzština pro střední školy - pracovní

Pracovní sešity k aktualizované, moderně pojaté učebnici francouzštiny pro střední školy založené na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci a seznámit s reáliemi frankofonních zemí. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení a nahrávek vhodnou pomůckou i pro samouky a pro výuku v nejrůznějších kurzech, včetně kurzů pro dospělé. Součástí pracovních sešitů je audio CD.

Více informací
od 394 Kč Koupit nejlevněji
Jitka Taišlová: ON Y VA! 1

Jitka Taišlová: ON Y VA! 1

Nové, přepracované vydání učebnicového kompletu pro studenty, kteří hodlají po čtyřletém studiu z tohoto jazyka maturovat. Komplet je založen na srovnání francouzštiny jako cizího jazyka s češtinou.

Více informací
od 208 Kč Koupit nejlevněji
Přírodopis 7, 2. díl - Botanika (barevný pracovní sešit)

Přírodopis 7, 2. díl - Botanika (barevný pracovní sešit)

Nový barevný pracovní sešit tvoří s výše zmíněnou učebnicí botaniky jeden funkční celek. Přehlednou a zábavnou formou umožňuje žákům osvojit si a procvičit učivo probírané v učebnici. Svým obsahem odpovídá učebnici, přičemž se zaměřuje zejména na podstatné informace, jejichž znalost by měla žákům zajistit úspěšné absolvování tohoto vyučovacího předmětu. Pozitivním přínosem by pro žáky mělo být zařazení krátkých úvodních textů na začátku každé kapitoly zaměřených na porozumění textu, s nímž mívají žáci často problémy. Pracovní sešit také ponechává žákům díky opakovacím a sebehodnotícím stranám poměrně volný prostor k tomu, aby sami poznali, v které oblasti mají přehled a naopak ve které mají rezervy, jež je třeba odstranit. Součástí jsou i návrhy laboratorních prací. V úvodu každé kapitoly...

Více informací
od 43 Kč Koupit nejlevněji
Klett Lili a Vili 3 ve třetí třídě

Klett Lili a Vili 3 ve třetí třídě

Kniha – česky, brožovaná bez přebalu lesklá

Více informací
od 252 Kč Koupit nejlevněji
Čtení s porozuměním 3 - pracovní sešit

Čtení s porozuměním 3 - pracovní sešit

Kniha - autor Iva Nováková, 64 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Autorka úspěšného titulu Víš, co čteš? připravila nový soubor krátkých a zábavných povídek, které jsou doprovázeny množstvím různých úkolů a otázek připomínajících motivy z pročteného textu. Pro začínající čtenáře je zařazena, stejně jako v předchozím dílu, část s nejrůznějšími na sobě nezávislými úkoly, při nichž si dítě procvičí porozumění textu, logické myšlení, soustředění, paměť a grafomotorické dovednosti. Příběhy v sobě spojují nápaditost, vtip a jednoduchou zápletku, která dokáže malé čtenáře zaujmout. Doplňující luštěnky a dokreslovačky přirozenou a zábavnou formou rozvíjejí zmíněné motivy.

Více informací
od 62 Kč Koupit nejlevněji
Zkus rýsovat s Kryšpínkem

Zkus rýsovat s Kryšpínkem

Pracovní sešit se zaměřuje na poznání základních geometrických objektů (bod, přímka, úsečka). Srozumitelnou hravou formou s obrazci a tělesy dítě pronikne snáze do učiva geometrie.

Více informací
od 28 Kč Koupit nejlevněji
Pracovní sešity pro předškoláky

Pracovní sešity pro předškoláky

+HURÁ K ZÁPISU - FRAGMENT pracovním sešitě najde pečlivě vybrané úkoly, pomocí kterých si zábavnou formou procvičí schopnosti a dovednosti, které by měl správný předškolák zvládnout. • grafomotorika a uvolňování ruky • logické uvažování a pozornost • zrakové a sluchové vnímání • orientace v prostoru • rozvoj představivosti , počítání do 10 +PŘIPRAVUJEME SE NA ŠKOLU - EDIKA grafomotorická cvičení pro předškoláky Kniha nabízí zejména předškolním dětem rozmanitá grafomotorická cvičení, která jsou...

65 Kč Více informací
Svět financí - Pracovní sešity 5 - Naděžda Kalábová

Svět financí - Pracovní sešity 5 - Naděžda Kalábová

Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit obsahuje netradiční a problémové slovní úlohy se zaměřením na finance, dítě se v nich seznamuje s hotovostní formou peněz, spořením, českými mincemi a bankovkami. Všechny aktivity vhodně podporují rozvoj dítěte...

54 Kč Více informací
Pracovní sešity pro předškoláky Hrátky se zvířátky

Pracovní sešity pro předškoláky Hrátky se zvířátky

+HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY - pracovní sešit pro předškoláky obsahuje úkoly, pomocí kterých si zábavnou formou procvičí schopnosti a dovednosti, které by měl správný předškolák zvládnout. • grafomotorika a uvolňování ruky • logické uvažování a pozornost • zrakové a sluchové vnímání • rozvoj představivosti - rozeznávání barev a tvarů HRÁTKY PRO PŘEDŠKOLÁKY sešit plný zábavných ukolů na procvičování dovedností pro hladký nástup do 1.třídy. +uvolnování ruuky - vybarvovačky,obtahování ... +počítaní do 10 +...

65 Kč Více informací
ON Y VA! 3 pracovní sešity - Jitka Taišlová

ON Y VA! 3 pracovní sešity - Jitka Taišlová

Pracovní sešity k aktualizované, moderně pojaté učebnici francouzštiny pro střední školy založené na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci a seznámit s reáliemi frankofonních zemí. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení a nahrávek vhodnou pomůckou i pro samouky a pro výuku v nejrůznějších kurzech, včetně kurzů pro dospělé. Součástí pracovních sešitů je audio CD....

499 Kč Více informací
Matýskova matematika: Geometrie (pracovní sešit) [Sešity]

Matýskova matematika: Geometrie (pracovní sešit) [Sešity]

Kniha: Matýskova matematika: Geometrie (pracovní sešit); Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje množství úloh a příkladů k procvičování probírané látky. NNS329 (Matýskova matematika : pro 3. ročník základní školy)

43 Kč Více informací
Svět financí - Pracovní sešity 5 - Cemerková Golová Petra a kolektiv

Svět financí - Pracovní sešity 5 - Cemerková Golová Petra a kolektiv

Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu pro

40 Kč Více informací
ON Y VA! 3 pracovní sešity. Francouzština pro střední školy - kol.

ON Y VA! 3 pracovní sešity. Francouzština pro střední školy - kol.

Pracovní sešity k aktualizované, moderně pojaté učebnici francouzštiny pro střední školy založené na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou.

449 Kč Více informací
Český jazyk 7, 2. díl (pracovní sešit) [Sešity]

Český jazyk 7, 2. díl (pracovní sešit) [Sešity]

Kniha: Český jazyk 7, 2. díl (pracovní sešit); Pracovní sešit vytvořeny k učebnici Český jazyk 7 v souladu s RVP ZV. Sešit je dvoubarevný a obsahuje: pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, závěrečné opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením. V příloze sešitu je ...

49 Kč Více informací
Matematika - Podobnost a funkce úhlů (pracovní sešit) [Sešity]

Matematika - Podobnost a funkce úhlů (pracovní sešit) [Sešity]

Kniha: Matematika - Podobnost a funkce úhlů (pracovní sešit); NNS925

59 Kč Více informací
Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové - Pracovní sešit [Sešity]

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové - Pracovní sešit [Sešity]

Kniha: Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové - Pracovní sešit; Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí ...

43 Kč Více informací
Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci (barevný pracovní sešit) [Sešity]

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci (barevný pracovní sešit) [Sešity]

Kniha: Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci (barevný pracovní sešit); (pracovní sešit vytvořený v souladu s RVP ZV. 1. díl, Strunatci)

53 Kč Více informací
Přírodopis 7, 2. díl - Botanika (barevný pracovní sešit) [Sešity]

Přírodopis 7, 2. díl - Botanika (barevný pracovní sešit) [Sešity]

Kniha: Přírodopis 7, 2. díl - Botanika (barevný pracovní sešit); (pracovní sešit vytvořený v souladu s RVP ZV. 2. díl, Botanika)

53 Kč Více informací
On y va! 1 Francouzština pro SŠ - pracovní sešity 1A+1B+ audio CD 2.vyd.

On y va! 1 Francouzština pro SŠ - pracovní sešity 1A+1B+ audio CD 2.vyd.

Pracovní sešity k novému, přepracovanému vydání 1. dílu učebnice ON Y VA!.

499 Kč Více informací
Přírodopis 7 - Pracovní sešit - Jurčák Jaroslav [Sešity]

Přírodopis 7 - Pracovní sešit - Jurčák Jaroslav [Sešity]

Kniha: Přírodopis 7 - Pracovní sešit; Autor: Jurčák Jaroslav; Pracovní sešit provázaný s učebnicí Přírodopisu 7 je určen k praktické aplikaci poznatků v problémových úlohách a k zábavnému opakování. Pracovní sešity jsou obsahově i formálně propojeny s učebnicemi, jednotlivé kapitoly se vzájemně ...

49 Kč Více informací
ON Y VA! 1A+1B - Francouzština pro střední školy - pracovní sešity + 2CD - 2. vydání - Jitka Taišlová

ON Y VA! 1A+1B - Francouzština pro střední školy - pracovní sešity + 2CD - 2. vydání - Jitka Taišlová

Komplet dvou pracovních sešitů 1A a 1B On y va! je vícedílná, aktualizovaná, moderně pojatá učebnice francouzštiny pro střední školy založená na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: . položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci, . seznámit s reáliemi frankofonních zemí. Každý díl tvoří tři části: základní učebnice, dva pracovní sešity a zvukové nahrávky. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení (jejichž řešeni si studující může ověřit sám) a nahrávek ...

392 Kč Více informací
Lili a Vili 1 – mezipředmětové pracovní sešity pro 1. ročník ZŠ (I.-IV. díl) - Maňourová Zuzana, Nastoupilová Dita

Lili a Vili 1 – mezipředmětové pracovní sešity pro 1. ročník ZŠ (I.-IV. díl) - Maňourová Zuzana, Nastoupilová Dita

Celkem čtyři mezipředmětové sešity jsou určeny dětem pro práci v hodině i doma. Jejich koncepce je založena na vzájemném prostupování témat z jednotlivých školních předmětů. Látka je rozdělena do dese

233 Kč Více informací
Balíček 4ks Lili a Vili 2 ve druhé třídě: mezipředmětové pracovní sešity I.-IV. díl - Dita Nastoupilová [kniha]

Balíček 4ks Lili a Vili 2 ve druhé třídě: mezipředmětové pracovní sešity I.-IV. díl - Dita Nastoupilová [kniha]

Celkem čtyři mezipředmětové sešity jsou určeny dětem pro práci v hodině i doma. Jejich koncepce je založena na vzájemném prostupování témat z jednotlivých školních předmětů. Látka je rozdělena do deseti barevně odlišených kapitol odvozených z prvouky a obsahuje učivo českého jazyka, matematiky i prvouky. Jasné uspořádání na straně a barevné odlišení jednotlivých předmětů usnadňuje orientaci jak žákům, tak učitelům. Součástí sešitů jsou strany na sebehodnocení a také přílohy k vystřižení....

271 Kč Více informací