Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Prakticka prirucka o kockach

Nalezeno:    787 produktů


Albatros Praktická příručka o kočkách - Eliot Thomas Stearns

Thomas Stearns Eliot, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1948, je jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností světové literatury 20. století. Proslul jako rafinovaný básník, dramatik a kritik. Praktická příručka o kočkách se však z celkového obrazu jeho díla výrazně vymyká (dokonce tak, že se o ní mnohé literárněhistorické prameny v přehledech ani nezmiňují). Narušuje totiž dost drasticky jeho celkové důstojně seriózní vyznění, náležíc nesporně k dílkům příležitostným, jednoznačně oddechovým. O životaschopnosti Eliotova kočičího námětu ovšem svědčí samozřejmě muzikál Cats, El Praktická příručka o kočkách - Thomas Stearns Eliot, Nicholas Bentley od authora Thomas Stearns Eliot, Nicholas Bentley a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 148 Kč
Koupit nejlevněji

Klika Praktická příručka GDPR pro Správce, Zpracovatele a Pověřence ochrany osobních údajů

Kniha je pomůckou pro běžnou činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů či dalších zaměstnanců odpovědných za zpracování osobních údajů. Najde uplatnění jak v soukromých společnostech, které zpracovávají větší objemy dat (IT, finanční služby, telekomunikace, energetický sektor, zdravotnictví atd.), tak i ve veřejné správě a samosprávě, která je povinna Pověřence jmenovat. Příručka obsahuje základní postupy a návody pro správné nastavení procesů a interních pravidel zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména ve vztahu k novým povinnostem, které přináší obecné nařízení o ochraně osob Praktická<b> příručka GDPR - František Nonnemann, Vít Lidinský, David Mašín od authora František Nonnemann, Vít Lidinský, David Mašín a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 186 Kč
Koupit nejlevněji

Náhrada škody - praktická příručka

Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na její praktické uplatňování. Nejprve se autoři věnují občanskému zákoníku, který je základem této úpravy. Pojednávají jak o obecné úpravě, tak o jednotlivých případech odpovědnosti zvláštní. Pak výklad přechází ke zvláštní úpravě v obchodním zákoníku a v zákoníku práce. Svoje specifika má náhrada škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení průmyslového vlastnictví. Autorský zákon obsahuje speciální úpravu, pouze pokud jde o výši náhrady, resp. způsob jejího vypočtení - této problematice je Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona - Ivan Kobliha, David Elischer, Josef Hochman, Radka Hunjan Koblihová, ...

Více informací
od 513 Kč
Koupit nejlevněji

Texty o přímé demokracii - Praktická příručka pro stoupence skutečné demokracie - Polák Jiří

Praktická příručka pro stoupence skutečné demokracie zní podtitul knihy švédsko-českého politologa a spisovatele. Nejprve hutným způsobem mapuje vývoj demokracie od antiky po současnost, dále shrnuje existující modely uplatnění přímé demokracie a nakonec přináší filosofické zdůvodnění nutnosti přechodu k přímé demokracii a globální výhledy pro naši dobu. Texty o přímé demokracii - Jiří Polák od authora Jiří Polák a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 129 Kč
Koupit nejlevněji

Computer Press Začínáme s 3D tiskem: Praktická příručka k hadwaru i softwaru k ovládnutí 3D tisku (978-80-251-4876-1)

Praktická příručka k hardwaru i softwaru k ovládnutí 3D tiskuZajímá vás technologie 3D tisku, ale doteď jste se neodhodlali ji vyzkoušet? Máte nápady na zajímavé produkty, ale nevíte, jak začít? Bojíte se toho, že 3D tisk je moc náročný jak po finanční, tak technické stránce? Tak v tom případě je tato kniha právě pro vás! Žijeme v době, kdy technologie stále více usnadňují lidem ovládnout jejich prostředí. Díky 3D tiskárnám lze možností tovární produkce využívat na pracovním stole a otevírá se spousta příležitostí, které lidé dosud neměli. S touto knihou se dozvíte, jak do světa 3D ti Začínáme s 3D tiskem - Liza Wallach Kloski, Nick Kloski od authora Liza Wallach Kloski, Nick Kloski a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 261 Kč
Koupit nejlevněji

Jak zvládnout problémy dětí se školou?. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky - Jitka Kendíková, Miroslav Vosmik

Druhé vydání úspěšné příručky odráží významné legislativní změn v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autoři s bohatou zkušeností z praxe se podrobně věnují inkluzi, všem jejím aspektům a odpovídají na některé z mnohých otázek: Kdo mi pomůže vyřešit potíže mého dítěte ve škole? Kdy se mám obracet na poradenská zařízení a co od nich mohu žádat? Jak má vypadat péče o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve škole? Je pro mé dítě vhodný odklad školní docházky, individuální vzdělávání, přípravná třída? Bude pro mé dítě lepší přestup na jinou školu? Jak to zařídit? Jak zvládnout přechod na střední školu? Jak úspěšně ukončit střední školu? Jakou roli má asistent pedagoga? Kdy a za jakých podmínek je vhodný asistent pedagoga? Jak pomůže mému dítěti individuá...

Více informací
od 177 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Obecní samospráva

Publikace přináší zevrubné pojednání o obecní samosprávě v České republice. Podrobně je popsáno postavení a fungování obce a jejích orgánů včetně ústavního vymezení obecní samosprávy, detailně je specifikována oblast samostatné a přenesené působnosti obce, v samostatné kapitole je pojednáno o právních úkonech, které obec může činit. Značnou pozornost autor věnuje i nejvyššímu orgánu obce - zastupitelstvu a důkladný rozbor je v této souvislosti věnován i postavení člena zastupitelstva obce a jeho právům a povinnostem. Publikace se rovněž zaměřuje na rozbor právních institutů, které jsou s obecní samosprávou neoddělitelně spjaty (kupř. místní referendum, stížnosti, petice, svobodný přístup k informacím, shromažďovací právo apod.). V publikaci je často využívána aktuální soudní judikatura, p...

Více informací
od 271 Kč
Koupit nejlevněji

František Lupoměch: Opravy traktorů Zetor

Z obsahu knihy: vývoj a modernizace traktorů Zetor nástroje, pomůcky a přípravky na opravy opravy motorů Z 2011 – Z 6945 převodovka, rozvodovka a koncové převody schéma elektrické soustavy a zapojení jednotlivých spotřebičů měření a kontrola nabíjecí soustavy regulační hydraulika Zetormatic, její kontrola a seřízení změna rozchodu a světlosti přední nápravy posilovač řízení a seřízení servořízení kontrola a opravy brzdové soustavy fotografie, schémata a podrobné nákresy

Více informací
od 238 Kč
Koupit nejlevněji

Bazální stimulace pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy

Publikace vysvětluje vědecká východiska pro strukturu ošetřovatelských a terapeutických nabídek konceptu Bazální stimulace, rozšiřuje odborný text předchozích publikací autorky (zejména knihy Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči, Grada Publishing 2007). Kniha nabízí konkrétní návody pro poskytovatele péče formou případových kazuistik, které autorka shromáždila při auditech certifikovaných pracovišť v ČR i SR. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na uplatnění konceptu v ošetřovatelské péči, v práci fyzioterapeutů, ergoterapeutů a logopedů, ale také v oblasti vzdělávání žáků se zdrav Bazální stimulace pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy - Karolína Maloň - Friedlová od authora Karolína Maloň - Friedlová a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 203 Kč
Koupit nejlevněji

Slovart Numerologie - Southgate Anna

Už od chvíle, kdy přicházíme na tento svět, nás provázejí čísla. Jsou důležitá pro náš život a formují náš osud. Tato praktická příručka vám s pomocí jedné z nejstarších technik výkladu osudu objasní, jaký je symbolický význam těchto čísel, jaké jsou jejich vibrace a jaké tradiční a skryté významy se k nim váží. Seznamte se se základními principy numerologie, s číselným výkladem svého jména, se svými šťastnými daty, vhodnými partnery i svou osobní numerologickou mřížkou. Podle vašeho data narození pak obdržíte konkrétní rady pro vaši osobnost. Numerologie - Anna Southgate od authora Anna Southgate a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 223 Kč
Koupit nejlevněji

Dona Papoušci - umělý odchov mláďat - Rudolf F. Wagner

Autor, dlouholetý chovatel papoušků, se dělí o své zkušenosti a poznatky, které mohou být užitečnou pomůckou pro chovatele-začátečníky. Publikace je určena všem majitelům papoušků, kteří dosud těžko sháněli důležité informace o snůškách, odchovu a ručním odchovu mláďat.

Více informací
od 62 Kč
Koupit nejlevněji

Leges Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek - Dovolil Petr, Krč Robert

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně sestavit nabídky, aby nemohly být z formálních důvodů vyřazeny ze soutěže. Přináší však také mnoho užitečných informací pro zadavatele, jakož i jiné zainteresované osoby v oblasti veřejných zakázek. Hlavní změny přinášené novým zákonem o zadávání veřejných zakázek jsou rozděleny do těchto tématických okruhů: Rozvoj obchodu (nová zadávací řízení a instituty). Jak být úspěšný při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek - Robert Krč, Petr Dovolil od authora Robert Krč, Petr Dovolil a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 271 Kč
Koupit nejlevněji

Čtení z ruky

Praktická příručka pro výklad osudu metodou čtení z ruky obsahuje fascinujicí podrobnosti o každé z čar na dlani a vysvětluje, co tyto čáry říkají o naší povaze, vztazích, kariérních schopnostech, finančních vyhlídkách a zdraví. Pomáhá odhalit silné stránky i slabiny osobnosti a díky tomu pochopit, jací jsme a co bychom měli dělat, abychom byli šťastní. Čtení z ruky - Anna Southgate od authora Anna Southgate a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 140 Kč
Koupit nejlevněji

Praktická příručka o kočkách

Thomas Stearns Eliot je nositelem Nobelovy ceny za literaturu a jeho Praktická příručka o kočkách se z celkového obrazu jeho díla vymyká. O životaschopnosti Eliotova kočičího námětu ovšem svědčí samozřejmě muzikál Cats, Eliotovými Kočkami inspirovaný. Sbírka vychází česky v úplnosti poprvé a je čtvrtým svazkem edice NOS.

Praktická příručka o kočkách

Thomas Stearns Eliot, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1948, je jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností světové literatury 20. století. Proslul jako rafinovaný básník, dramatik a kritik. Praktická příručka o kočkách se však z celkového obrazu jeho díla výrazně vymyká (dokonce tak, že se o ní mnohé literárněhistorické prameny v přehledech ani nezmiňují). Narušuje totiž dost drasticky jeho celkové důstojně seriózní vyznění, náležíc nesporně k dílkům příležitostným, jednoznačn...

Praktická příručka o kočkách - T. S. Eliot

Thomas Stearns Eliot je nositelem Nobelovy ceny za literaturu a jeho Praktická příručka o kočkách se z celkového obrazu jeho díla vymyká. O životaschopnosti Eliotova kočičího námětu ovšem svědčí samoz

Praktická příručka o kočkách - Eliot T. S.

Kniha: Praktická příručka o kočkách; Autor: Eliot T. S.; Básně se staly předlohou písňových textů muzikálu Cats, skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Sbírka hravých básní jejichž společným tématem jsou kočky. Původně byly básně určeny Eliotově kmotřence. ...

Praktická příručka o kočkách - T. S. Eliot

Thomas Stearns Eliot, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1948, je jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností světové literatury 20. století. Proslul jako rafinovaný básník, dramatik a kritik.

Praktická příručka o kočkách (978-80-00-03800-1)

Kniha – autor Thomas Stearns Eliot, 80 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Thomas Stearns Eliot, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1948, je jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností světové literatury 20. století. Proslul jako rafinovaný básník, dramatik a kritik. Praktická příručka o kočkách se však z celkového obrazu jeho díla výrazně vymyká (dokonce tak, že se o ní mnohé literárněhistorické prameny v přehledech ani nezmiňují). Narušuje totiž dost drasticky jeho celkové ...

Lavina - praktická příručka o lavinách - praktická příručka o lavinách

Český překlad aktualizovaného vydání publikace o lavinách, druhé české vydání. Oba autoři, přední světoví odborníci na problematiku lavin z prestižního odborného institutu Lawinenwarndienst v rakouském Innsbrucku, shrnuli v publikaci své dlouholeté praktické zkušenosti o lavinách. Vytvořili systém popisu a předpovídání lavin a formou 10 modelů předkládají nový pohled na problematiku identifikace lavin a určování lavinového nebezpečí. Mnoho praktických příkladů. Odborně zaměřená publikace je ...

GDPR - praktická příručka

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností jednotlivými subjekty zpracovávajícími osobní údaje. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/...

Biozahrada - praktická příručka

Přírodní pěstování ovoce a zeleniny nejen přináší na náš stůl o mnoho chutnější jídlo než je zvykem; vede nás také ke kořenům naší existence a umožňuje nám zcela bezprostředně poznávat smysl našeho života, neboť při práci v biozahradě je naše činnost zaměřena na život. Tato práce nám umožňuje poznat nejrůznější souvislosti mezi světem rostlin a světem živočichů, zemí, vesmírem a člověkem. Práce a zábava zde již nejsou - na rozdíl od většiny produktivních činností - nesmiřitelnými protiklady. Po...

Společenství vlastníků jednotek - Praktická příručka

Kniha: Společenství vlastníků jednotek - Praktická příručka; Autor: Filip Václav; Publikace Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka aktuálně reaguje na změny, jež přinesla do úpravy bytového spoluvlastnictví novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., účinná od 1. 7. 2020. Jde o praktického průvodce pro ...

Texty o přímé demokracii - Praktická příručka pro stoupence skutečné demokracie - Praktická příručka pro stoupence skutečné demokracie - Jiří Polák

Praktická příručka pro stoupence skutečné demokracie zní podtitul knihy švédsko-českého politologa a spisovatele. Nejprve hutným způsobem mapuje vývoj demokracie od antiky po současnost, dále shrnuje existující modely uplatnění přímé demokracie a nakonec přináší filosofické zdůvodnění nutnosti přechodu k přímé demokracii a globální výhledy pro naši dobu.

Lavina. praktická příručka o lavinách - Rudi Mair, Patrick Nairz

Český překlad aktualizovaného vydání publikace o lavinách, druhé české vydání. Oba autoři, přední světoví odborníci na problematiku lavin z prestižního odborného institutu shrnuli v publikaci své dlouholeté zkušenosti o lavinách.

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

Kniha: Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny; Autor: Remeš Roman, Trnovská Silvia, kolektiv; Může sloužit jako cenný zdroj informací pro studenty lékařských fakult se zájmem o akutní obory. Zaměření publikace je vysoce odborné, a předpokládá tedy určité základní znalosti ze stěžejních preklinických a klinických oborů. Celý text je ...

ZONER PHOTO STUDIO PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Základní, dobře srozumitelná příručka pro práci s populárním programem Zoner Photo Studio. Publikace je určena všem zájemcům o digitální fotogra?i. Tato praktická příručka obsahuje jak obecná pravidla práce se snímky na počítači, tak konkrétní tipy na úpravy v Zoner Photo Studiu. Své si v ní díky tomu najdou jak úplní začátečníci, tak zkušení profesionálové. Příručka popisuje ucelený celý příběh fotogra?e od jejího stažení přes organizaci po úpravu a sdílení. Je koncipována jako soubor samo...

GDPR - praktická příručka - Eva Janečková

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést analýzu GDPR, její vyhodnocení a implementaci. Nechybí ani informace o sankcích v případě porušení povinností jednotlivými subjekty zpracovávajícími osobní údaje....

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

Publikace je bohatě vybavena barevnými obrazovými přílohami (71 tabulek, 67 fotografií a obrázků), které slouží k lepšímu pochopení tématu. Je určena pro studenty oboru zdravotnický záchranář, specializujícím se zdravotním sestrám, profesionálním záchranářům a lékařům záchranné služby. Dále pak může sloužit jako cenný zdroj informací pro studenty lékařských fakult se zájmem o akutní obory. Zaměření publikace je vysoce odborné, a předpokládá tedy určité základní znalosti z stěžejních preklinický...

Papoušci umělý odchov mláďat -- Praktická příručka

Kniha: Papoušci umělý odchov mláďat -- Praktická příručka; Autor: Wagner Rudolf F.; Příručka poskytuje všeobecné informace o snůškách, odchovu a ručním odchovu mláďat papoušků. Čtenář se mimo jiné dozví, jaké jsou klady a zápory ručních odchovů. Jaká si připravit zařízení pro snůšku a následný odchov (potrava, nástroje na ...

Praktická príručka izbových rastlín - Allawayová Zia

Radi pestujete rastliny a nemáte záhradu? Chcete zmeniť svoj obytný priestor na zelenú oázu? Vyberte si rastliny, ktoré najviac pristanú vášmu domovu. Buďte kreatívni pri ich aranžovaní pomocou nápadov autorky Fran Baileyovej zobrazených krok za krokom, vrátane terária pre sukulenty, stojana na rastliny a aranžmánu lesných orchideí. Praktická príručka izbových rastlín ponúka viac ako 175 podrobných profilov rastlín spolu s odbornými radami a inštrukciami, ako sa o ne starať. Dozviete sa...