Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Prakticke aspekty zdanenia pravnickych

Nalezeno:    11 produktů


Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike - Jana Kušnírová

Publikácia Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike – zbierka riešených a neriešených príkladov má objasniť študentom zákonné korekcie základu dane právnickej osoby v Slovenskej republike. Zámerom študijnej literatúry je oboznámiť študentov s platnou daňovou legislatívou so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a priblížiť aplikáciu príslušných daňových zákonov v praxi. Zbierka by mala predstavovať základný študijný materiál na cvičenia z predmetov zameraných na ...

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike - Jana Kušnírová

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného stavu a vybraných faktorov, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na podnikanie právnických osôb v Slovenskej republike. V úvode autorka sumarizuje historický pohľad na vybrané aspekty zdaňovania právnických osôb, postavenie dane z príjmov právnických osôb v daňovom systéme slovenskej ekonomiky, ako aj aspekty zdanenia právni...

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike - Dana Kušnírová

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného stavu a vybraných fakt

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike (978-80-7552-490-4)

Kniha – autor Jana Kušnírová, 200 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného stavu a vybraných faktorov, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na podnikanie právnických osôb v Slovenskej republike. V úvode autorka sumarizuje historický pohľad na vybrané aspekty zdaňovania právnických osôb, postavenie dane z príjmov práv...

Judikatura a právní argumentace - Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou

Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou, nyní vychází ve druhém vydání. Skupina expertů z právnických fakult i justice podává ucelený výklad o roli judikatury při formování práva, a to zejména v České republice, ale také v evropském měřítku a v komparaci se systémem common law. Kniha je určena nejširší právnické veřejnosti, zejména soudcům, advokátům a studentům právnických fakult, ale také zaměstnancům státní správy a laické veřejnosti. Ačkoli text pod...

Judikatura a právní argumentace - Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou - Michal Bobek

Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou, nyní vychází ve druhém vydání. Skupina expertů z právnických fakult i justice podává ucelený výklad o roli judikatury

Základy závazkového práva, 1. díl - Tomáš Tintěra, Petr Podrazil, Pavel Petr

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. V úvodu jsou rekapitulovány obecné soukromoprávní instituty souvisící se závazkovým právem. Těžištěm knihy je pojednání o smlouvách a závazcích, které z nich vznikají. Dále učebnice obsahuje nástin závazků z deliktů a podr...

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu - Šurín Lukáš, Budjač Milan

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov - pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene, ktorá je nielen nástrojom ochrany práv spotrebiteľa na intrakomunitárnom trhu, ale aj inštrumentom stimulácie cezhraničného ces...