Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Psychologie pro stredni skoly fortuna

Nalezeno:    187 produktů


Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy - Kynclová Jaroslava, Karásková Eva

Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé nástroje marketingového mixu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitosti, ale i ohrožení v konkurenci. Pochopí vývoj managementu a osvojí si jeho základy, poznají jednotlivé manažerské funkce. Analyzují prostředí managementu, charakterizují oso...

Finanční analýza pro střední a vyšší hotelové školy (978-80-7373-060-4)

Kniha – autor Irena Králová, 128 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tento díl ucelené řady učebnic vysvětluje podstatu a význam finančního řízení hotelového provozu. Objasňuje zdroje financování podnikových činností a s tím související podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet a hodnocení efektivnosti investic. Dále seznamuje s finanční analýzou, zejména s výpočty poměrových ukazatelů.

Ošetřovatelství 2: pro střední zdravotnické školy, obor zdravotnický asistent (80-7373-011-1)

Kniha – autor Jaromíra Novotná; Jana Uhrová, 158 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice navazuje na první díl Ošetřovatelství a předává žákům informace potřebné k tomu, aby byli schopni správně se rozhodovat a na patřičné úrovni poskytovat nemocným základní odbornou ošetřovatelskou péči. Má schvalovací doložku MŠMT.

Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy (978-80-7373-127-4)

Kniha – autor Jana Kočí; Lenka Šamšová, 144 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, s mechanizmem fungování trhu, s podnikem a jeho funkcí, se způsoby vzniku a zániku jednotlivých právních forem podnikání. Pomáhá pochopit podnikové činnosti a smysl podnikání, pojmy náklady, výnosy, výsledek hospodaření a začlenění podniku do systému národního hospodářství. Učebnice obsahuje řadu schémat a příkladů, včetně řešených, a za každým...

Ošetřovatelství 1: pro střední zdravotnické školy, obor zdravotnický asistent (80-7168-987-4)

Kniha – autor Jaromíra Novotná; Jana Uhrová, 180 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice předkládá ucelený pohled na ošetřovatelskou péči o nemocné v chirurgii, vnitřním lékařství, pediatrii, neurologii, geriatrii a na terénní péči. Zahrnuje jak učivo medicínských oborů, tak oborů ošetřovatelských s přihlédnutím ke specifice péče o děti a seniory. Výklad postupuje od obecných informací ke konkrétní ošetřovatelské péči. Každá kapitola obsahuje obecná pravidla posuzování zdravotního...

Ekonomika pro ekonomická lycea: a ostatní střední školy (978-80-7373-033-8)

Kniha – autor Petr Klínský, 272 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy - Uhrová, Strejčková, Novotná

Učebnice seznamuje žáky se systémem zdravotní péče, s významnými zdravotnickými organizacemi, s právní úpravou zdravotní péče, s aktuálními otázkami ve zdravotnictví. Dále se zabývá faktory podílejícími se na zdraví každého z nás, programy na podporu zdraví, metodami a prostředky výchovy ke zdraví. Má připravit žáky k tomu, aby byli schopni vhodným způsobem ovlivňovat postoj svých pacientů i spoluobčanů k vlastnímu zdraví a podílet se na realizaci programu na podporu zdraví....

Makroekonomie a hospodářská politika státu pro střední a vyšší hotelové školy - Králová Irena

Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky. Učí studenty posuzovat dopady inflace a nezaměstnanosti a hodnotit výkonnost ekonomiky. Řeší také vztahy se zahraničím, globalizační procesy a činnost nadnárodních institucí.

Písemná a elektronická komunikace 1: pro střední školy a veřejnost (80-7168-836-3)

Kniha – autor Olga Kuldová; Jiří Kroužek, 144 stran, česky, spirálová, kroužková Publikace Písemná a elektronická komunikace 1 obsahuje nácvik psaní desetiprstovou metodou na klávesnici počítačů. Dále zahrnuje normalizovanou úpravu písemností, úlohy pro přepis textů s korekturními znaménky, nácvik přesnosti a rychlosti psaní, zpracování textů a pravidla pro úpravu tabulek. Je možné ji kombinovat s výukovým programem ATF, který je vystavěn na stejné metodice a postupu probíraných znaků....

Příklady z managementu a jejich řešení: Pro střední školy a pro veřejnost (80-7168-576-3)

Kniha – autor Jaromír Veber, 112 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Obsahem učebnice je přehled manažerských funkcí, technik a dalších činností souvisejících s řízením.

Příklady z bankovnictví a jejich řešení Pro střední školy a pro veřejnost (80-7168-677-8)

Kniha – autor Václava Beránková, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá

Účetnictví pro střední a vyšší odborné školy v hotelnictví a cestovním ruchu - Králová Irena

Učebnice základů účetnictví „šitých na míru“ RVP a tematických plánů hotelových škol seznamuje žáky s významem účetnictví pro řízení firmy v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Obsahuje také procvičovací příklady s řešením, kontrolní otázky, shrnutí v závěru kapitol, přílohy (např. ukázky různých formulářů, směrná účtová osnova) a výsledky a řešení úloh. Má schvalovací doložku MŠMT.

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy (978-80-7373-061-1)

Kniha – autor Jaroslava Kynclová; Eva Karásková, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé nástroje marketingového mixu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitosti, ale i ohrožení v konkurenci. Pochopí vývoj managementu a osvojí si jeho zá...

Latina pro střední zdravotnické školy: Úvod do latinské terminologie (978-80-7168-999-7)

Kniha – autor Vlasta Seinerová, 102 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá

Zbožíznalství II.: pro obchodní akademie a ostatní střední školy (978-80-7373-014-7)

Kniha – autor Karel Cvrček, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Druhý díl se věnuje výrobkům chemickým, textilním, kožedělným, dřevařským, papírenským, zemědělským a poživatinám. Poslední kapitola se zabývá prodejem zboží.

Písemná a elektronická komunikace 3: pro střední školy a veřejnost (80-7168-969-6)

Kniha – autor Olga Kuldová; Jiří Kroužek, 80 stran, česky, spirálová, kroužková

Písemná a elektronická komunikace 2: pro střední školy a veřejnost (80-7168-924-6)

Kniha – autor Emílie Fleischmannová, 152 stran, česky, spirálová, kroužková Základem učebnice je obchodní korespondence, která zahrnuje elektronickou komunikaci a komunikační techniku (např. možnosti využití elektronické pošty, internetbankingu, phonebangingu). Učí zpracovávat na počítači obchodní písemnosti (např. nabídku, poptávku, urgenci, dodací list), personální písemnosti, písemnosti související s řízením podniku i písemnosti občanů.

Technologie přípravy pokrmů 1: Učebnice pro střední odborná učiliště a pro hotelové školy (80-7168-912-2)

Kniha – autor Hana Sedláčková; Pavel Otoupal, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pětidílný komplet učebnic určený pro SOU, obor kuchař-kuchařka i obor kuchař-číšník, a pro hotelové školy. První díl objasňuje zásady správné výživy, uvádí hygienické požadavky na provoz a zařízení gastronomické výroby, na uchování potravin a pokrmů, požadavky na bezpečnost práce. Dále popisuje zpracování potravin a přípravu polévek a omáček. Druhý díl se zabývá přílohami a hlavními pokrmy. Třetí díl s...

Jak psát správně čárky: Průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost (80-7168-473-2)

Kniha – autor Vladimír Staněk, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR tvoří dotazy na psaní čárek podstatnou část požadovaných informací. I tento fakt dokládá užitečnost příručky, která seznamuje zájemce z řad žáků i veřejnosti s pravidly, jimiž se psaní čárek řídí. K rychlému pochopení jednotlivých pravidel pomáhá i to, že každé z nich je v příručce doloženo řadou konkrétních příkladů a značným množstvím cvičení s klíčem....

Makroekonomie a hospodářská politika: pro střední a vyšší hotelové školy (978-80-7373-062-8)

Kniha – autor Irena Králová, 176 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky. Učí studenty posuzovat dopady inflace a nezaměstnanosti a hodnotit výkonnost ekonomiky. Řeší také vztahy se zahraničím, globalizační procesy a činnost nadnárodních institucí.

Podnikání v hotelnictví a gastronomii -- Pro střední a vyšší hotelové školy - Krátká Eva Smetana František

Publikace obsahuje základní problematiku podnikání v oblasti ubytování a stravování. Součástí textu jsou cvičení, ve kterých se žáci naučí aplikovat teorii na příkladech z praxe při řízení ubytovacích a stravovacích zařízení. Praktická část obsahuje hotelový software, který je jako demoverze na CD vloženém do knihy. Součástí CD jsou také různé přílohy připravené k tisku.