Kde jsem:     >  Katalog

Psychologie pro stredni skoly fortuna

Nalezeno:    462 produktů


Ochrana člověka za mimořádných událostí pro střední školy

Ochrana člověka za mimořádných událostí pro střední školy

Kniha: Ochrana člověka za mimořádných událostí pro střední školy; Autor: Linhart Petr; – Učebnice poskytuje informace k získání znalostí a dovedností potřebných při ochraně člověka v případě mimořádných událostí s cílem splnit pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů. ...

112 Kč Více informací
Bankovnictví pro střední školy a veřejnost - Hartlová Věra

Bankovnictví pro střední školy a veřejnost - Hartlová Věra

Kniha: Bankovnictví pro střední školy a veřejnost; Autor: Hartlová Věra; Kniha seznamuje s bankovní soustavou České republiky a s postavením České národní banky v ní, se zásadami hospodaření obchodní banky. Další kapitoly jsou věnovány tuzemskému i zahraničnímu platebnímu styku, úvěrovým operacím a operacím bank ...

151 Kč Více informací
Ekonomika pro ekonomická lycea -- a ostatní střední školy

Ekonomika pro ekonomická lycea -- a ostatní střední školy

Kniha: Ekonomika pro ekonomická lycea -- a ostatní střední školy; Autor: Klínský Petr; Učebnice vychází z nové učební osnovy předmětu ekonomika, platné od roku 2005. Shrnuje veškerou látku ekonomiky za celou dobu studia. Ing. Petr Klínský je zároveň vedoucím autorem zmíněné osnovy, a tak je zajištěn soulad učebnice a osnovy. ...

178 Kč Více informací
Ekonomie pro střední školy - Milan Sojka, Jan Pudlák

Ekonomie pro střední školy - Milan Sojka, Jan Pudlák

Moderní učebnice ekonomie, která obsahuje ucelený přehled základních pojmů makro– i mikroekonomie, a to se zaměřením na současnou ekonomickou situaci. Aktualizováno v roce 2009. Ekonomie pro střední školy - Milan Sojka, Jan Pudlák od authora Milan Sojka, Jan Pudlák a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

166 Kč Více informací
Latina pro střední školy II.část - Vlasta Seinerová

Latina pro střední školy II.část - Vlasta Seinerová

Dvoudílná řada učebnic latiny je určená zejména pro gymnázia. První díl seznamuje s latinským tvaroslovím, druhý shrnuje základy latinské skladby. Cvičebnice je koncipována jako doplněk k učebnicím.

179 Kč Více informací
Zbožíznalství 1 pro OA a ostatní střední školy

Zbožíznalství 1 pro OA a ostatní střední školy

7., upravené vydání, 2018

184 Kč Více informací
Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy

Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy

Druhé, upravené vydání.

190 Kč Více informací
Právo pro střední školy (80-7373-010-3)

Právo pro střední školy (80-7373-010-3)

Kniha – autor Radovan Ryska, 176 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Systém českého práva je v učebnici zpracován tak, aby vyhovoval požadavkům na znalosti na středoškolské úrovni. Učebnice se zabývá právem správním, obchodním a živnostenským, finančním, pracovním, občanským, rodinným a trestním. Na konci učebnice jsou uvedeny ukázky typických smluv a jiných právnických dokumentů. Učebnici doplňují Příklady z právní praxe a Slovník základních pojmů z práva. Učebnice i Příklady mají sch...

164 Kč Více informací
Logika pro střední školy (80-7168-201-2)

Logika pro střední školy (80-7168-201-2)

Kniha – autor Oldřich Selucký, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice obsahuje základní pojmy a metody klasické (aristotelské) logiky i moderní (matematické) logiky. Důraz klade na praktické logické myšlení.

105 Kč Více informací
Ošetřovatelství 1 pro střední zdravotnické školy - Jaromíra Novotná

Ošetřovatelství 1 pro střední zdravotnické školy - Jaromíra Novotná

Učebnice předkládá ucelený pohled na ošetřovatelskou péči o nemocné v chirurgii, vnitřním lékařství, pediatrii, neurologii, geriatrii a na terénní péči. Zahrnuje jak učivo medicínských oborů, tak oborů ošetřovatelských s přihlédnutím ke specifice péče o děti a seniory. Výklad postupuje od obecných informací ke konkrétní ošetřovatelské péči. Každá kapitola obsahuje obecná pravidla posuzování zdravotního stavu pacienta i praktické cvičení s kazuistikou, kde si žák může ověřit dovednosti nutné k r...

160 Kč Více informací
Latina pro střední zdravotnické školy - Vlasta Seinerová, Brožovaná

Latina pro střední zdravotnické školy - Vlasta Seinerová, Brožovaná

Učebnice základů odborné latinské terminologie je určena především studentům středních zdravotnických škol

147 Kč Více informací
Latina pro střední školy II.část - Vlasta Seinerová

Latina pro střední školy II.část - Vlasta Seinerová

Druhý díl se základy latinské skladby.

161 Kč Více informací
Latina pro střední školy I.část - Vlasta Seinerová

Latina pro střední školy I.část - Vlasta Seinerová

První díl této řady učebnic seznamuje studenty středních škol s latinským tvaroslovím. Druhý díl se základy latinské skladby. Cvičebnice je pak koncipována jako doplněk k těmto učebnicím.

180 Kč Více informací
Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost

Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost

Kniha: Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost; Autor: Kuderová Libuše; Učebnice pro střední hotelové školy a obdobné učební obory zahrnuje vědomosti o výživě lidského organismu. ...

177 Kč Více informací
Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy

Kniha: Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy; Autor: Kynclová Jaroslava, Karásková Eva; Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé ...

159 Kč Více informací