Kde jsem:     >  Katalog

Spravni rad soudni rad spravni c h beck

Nalezeno:    21 produktů


C.H.Beck Princip subsidiarity správního řádu

C.H.Beck Princip subsidiarity správního řádu

Publikace: Princip subsidiarity správního řádu. Tato publikace se zabývá principem subsidiarity správního řádu a tedy otázkou, zda a v jakém rozsahu se obecný předpis o správním řízení používal, používá, resp. měl by se používat v jednotlivých správních řízeních a jiných postupech správních orgánů. K tomuto tématu přistupuje autor z různých úhlů pohledu (praktických i právně teoretických) a popisuje české správní řízení de lege lata i de lege ferenda. Otázku subsidiarity správního řádu není možné posuzovat pouze vůči správnímu řádu jako takovému, a proto je popsáno, jak je to s plným či podpůrným uplatněním jeho jednotlivých částí, které se týkají nejen správního řízení, ale také základních zásad činnosti správních orgánů, dalších úkonů ve veřejné správě, veřejnoprávních smluv, opatření...

Více informací
od 590 Kč Koupit nejlevněji
Soudní řád správní

Soudní řád správní

Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního řádu správního ustálená rozhodovací praxe, a to vše s ohledem na aktuální soudní judikaturu i názory odborné veřejnosti.

1 590 Kč Více informací
Soudní řád správní. Komentář. - kolektiv autorů

Soudní řád správní. Komentář. - kolektiv autorů

Publikace: Soudní řád správní. Komentář. - kolektiv autorů. Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního řádu správního ustálená rozhodovací praxe, a to vše s ohledem na aktuální soudní judikaturu i názory odborné veřejnosti. Publikace: Soudní řád správní. Komentář. - kolektiv autorů....

1 590 Kč Více informací
Správní řád. Komentář

Správní řád. Komentář

Publikace: Správní řád. Komentář. Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi. Autoři v maximální možné míře přibližují relevantní a aktuální judikaturu a správní praxi a přinášejí zcela konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe potýká Publikace: Správní řád. Komentář....

1 290 Kč Více informací
Správní řád - Jemelka Luboš

Správní řád - Jemelka Luboš

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak shora uvedeno, i odkazy na předchozí přestupkový zákon. Zohledněny jsou novely správního řádu související se změnou stavebního zákona či přijetí...

1 690 Kč Více informací
Soudní řád správní: Komentář (978-80-7400-498-8)

Soudní řád správní: Komentář (978-80-7400-498-8)

Kniha – 1168 stran, česky, pevná, plátěný potah - 1168 stran, česky, plátěný potah Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního řádu správního ustálená rozhodovací praxe, a to vše s ohledem na aktuální soudní judikaturu i názory odborné veřejnosti....

1 590 Kč Více informací
Správní řád / Komentář, 6. vydání

Správní řád / Komentář, 6. vydání

Publikace: Správní řád / Komentář, 6. vydání. 6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak shora uvedeno, i odkazy na předchozí přestupkový zákon. Zohledněny jsou novely správního řádu souv...

1 690 Kč Více informací
Správní řád / Komentář, 2. vydání

Správní řád / Komentář, 2. vydání

Publikace: Správní řád / Komentář, 2. vydání. Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi. Autoři v maximální možné míře přibližují relevantní a aktuální judikaturu a správní praxi a přinášejí zcela konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe potýká. Komentář je vhodný pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s veřejnou správo...

1 390 Kč Více informací
Správní řád: Komentář (978-80-7400-751-4)

Správní řád: Komentář (978-80-7400-751-4)

Kniha - autor Luboš Jemelka; Klára Pondělíčková; David Bohadlo, 1048 stran, česky 6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak shora uvedeno, i odkazy na předchozí přestupkový zákon. Zoh...

1 690 Kč Více informací
Správní řád Komentář (978-80-7400-804-7)

Správní řád Komentář (978-80-7400-804-7)

Kniha - autor Lukáš Potěšil; David Hejč; Filip Rigel, 920 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi. Autoři v maximální možné míře přibližují relevantní a aktuální judikaturu a správní praxi a přinášejí zcela konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe potýká. Komentář je vhodný pro v...

1 390 Kč Více informací
Správní právo - Staša Josef

Správní právo - Staša Josef

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena především studentům právnických fakult a také odborníkům, kteří se správním právem a činností ve veřejné správě zabývají. Zárukou kvalitního díla je autorský kolektiv sestavený z vysokoškolských učitelů správního práva, ...

990 Kč Více informací
Správní právo Obecná část (978-80-7400-624-1)

Správní právo Obecná část (978-80-7400-624-1)

Kniha – autor Dušan Hendrych; Josef Staša; Helena Prášková, 600 stran, česky, pevná bez přebalu matná Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena především studentům právnických fakult a také odborníkům, kteří se správním právem a činností ve veřejné správě zab...

990 Kč Více informací
Správní řád. Komentář, 2. vydání - Lukáš Potěšil, David Hejč, Filip Rigel, David Marek

Správní řád. Komentář, 2. vydání - Lukáš Potěšil, David Hejč, Filip Rigel, David Marek

Datum vydání: 29.10.2020. Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi. Autoři v maximální možné míře přibližují relevantní a aktuální judikaturu a správní praxi a přinášejí zcela konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe potýká. Komentář je vhodný pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s veřejnou správou a správními orgán...

1 390 Kč Více informací
Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

Publikace: Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. Publikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Podrobné pojednání o práv...

590 Kč Více informací
Opatření obecné povahy v teorii a praxi - Hejč David

Opatření obecné povahy v teorii a praxi - Hejč David

Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření obecné povahy. Tato forma činnosti veřejné správy, resp. typ správního aktu, má za sebou desetiletí své existence v českém právním řádu. Za tu dobu se opatření obecné povahy dostalo do širší pozornosti právních teoretiků a praktiků; zejména pak soudní praxe a judikaturní činnost především Nejvyššího správního soudu se významně podílela na tom, jakým způsobem je přistupováno k interpretaci a aplikac...

490 Kč Více informací
Opatření obecné povahy v teorii a praxi

Opatření obecné povahy v teorii a praxi

Publikace: Opatření obecné povahy v teorii a praxi. Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření obecné povahy. Tato forma činnosti veřejné správy, resp. typ správního aktu, má za sebou desetiletí své existence v českém právním řádu. Za tu dobu se opatření obecné povahy dostalo do širší pozornosti právních teoretiků a praktiků; zejména pak soudní praxe a judikaturní činnost především Nejvyššího správního soudu se významně podílela na tom, jak...

490 Kč Více informací
Dopravní právo - Jemelka Luboš

Dopravní právo - Jemelka Luboš

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o silniční dopravě, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a také zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Zatímco některé skutkové podstaty nev...

1 490 Kč Více informací
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013

Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013

Publikace: Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013. Cílem knihy je zmapovat správní judikaturu publikovanou ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za prvních deset let jeho existence. Témata jsou rozdělena do tří úrovní kapitol, podkapitol a oddílů. Smyslem předkládané publikace není být úplnou učebnicí, ale spíše jakýmsi „rozcestníkem“. Autoři měli při psaní na mysli čtenáře, který si vzpomíná na konkrétní rozhodnutí, avšak neví, kde je mezi stovkami jiných rozhodnutí na...

990 Kč Více informací
Civilní proces Zvláštní část - Renáta Šínová; Ingrid Kovářová Kochová; Klára Hamuľáková - 17x25 cm

Civilní proces Zvláštní část - Renáta Šínová; Ingrid Kovářová Kochová; Klára Hamuľáková - 17x25 cm

Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. Publikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Podrobné pojednání o právu insolvenčním v jeho nesta...

590 Kč Více informací
Zákon o kolektivním vyjednávání - Komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání - Komentář

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete výklad zákona, do kterého se promítají dlouholeté zkušenosti spoluautora z podnikatelské sféry a tedy z vyjednávání podnikových kolektivních smluv stejně jako kolektivních smluv vyššího stupně, a to jak z pohledu zam...

286 Kč Více informací