Kde jsem:     >  Katalog

Zakladni poznatky pre gymnazia

Nalezeno:    49 produktů


Základní poznatky pro gymnazia

Základní poznatky pro gymnazia

4. vydání. Monotematická řada učebnic matematiky pro gymnázia. Úvodní kniha série matematických učebnic, které studenty provázejí po celou dobu gymnaziálních studií. Z obsahu: Číselné obory, Mnoľiny, Základní poučení o výrocích,Elementární teorie čísel, Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem, Mnohočleny, Lomené výrazy

Více informací
od 117 Kč Koupit nejlevněji
Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia

Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia

Přehled shrnuje učivo matematiky 6. až 9. ročníku ZŠ. Ukazuje též vazby a spuvislosti, které nebylo možné plně objasnit při probírání jednotlivých témat. Matematické poznatky jsou ilustrovány na typových příkladech. Publikace je vhodná nejen jako průvodce matematikou základní školy, ale také jako pomocník při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Její užitečnost ocení jistě i studenti víceletých gymnázií.

Více informací
od 211 Kč Koupit nejlevněji
Emil Calda: Matematika pro gymnázia

Emil Calda: Matematika pro gymnázia

Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně. Matematika pro gymnázia (Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika) - Emil Calda, Václav Dupač od authora Emil Calda, Václav Dupač a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Více informací
od 117 Kč Koupit nejlevněji
Raabe Český jazyk - kolektiv

Raabe Český jazyk - kolektiv

CD obsahuje nahrávky k učebnicím Český jazyk 8 – nová generace a Čítanka 8 – nová generace.

Více informací
od 49 Kč Koupit nejlevněji
Český jazyk 7 - pracovní sešit

Český jazyk 7 - pracovní sešit

Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více informací
od 47 Kč Koupit nejlevněji
Matematika pro gymnázia (Základní poznatky) - Spoločnosť Prometheus

Matematika pro gymnázia (Základní poznatky) - Spoločnosť Prometheus

První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice ...

142 Kč Více informací
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky - Emil Calda

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky - Emil Calda

První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia.

118 Kč Více informací
Matematika pro gymnázia Základní poznatky - Ivan Bušek

Matematika pro gymnázia Základní poznatky - Ivan Bušek

První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo po

117 Kč Více informací
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky - Bušek I., Calda E.

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky - Bušek I., Calda E.

4. vydání. Monotematická řada učebnic matematiky pro gymnázia. Úvodní kniha série matematických učebnic, které studenty provázejí po celou dobu gymnaziálních studií. Z obsahu: Číselné obory, Mnoľiny, Základní poučení o výrocích,Elementární teorie čísel, Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem, Mnohočleny, Lomené výrazy

148 Kč Více informací
Fyzika 9 - pro základní školy a víceletá gymnázia - Fraus

Fyzika 9 - pro základní školy a víceletá gymnázia - Fraus

Příručka učitele je předkládána ve formě příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. Každá kapitola je zpracována důsledně na dvou stranách a zahrnuje několik logických částí. Klíčovou součástí každé dvoustrany jsou podrobné odpovědi na veškeré otázky z učebnice a pracovního sešitu a metodické poznámky k učivu včetně upozornění na souvislosti s dalšími fyzikálními poznatky. Příručka dále obsahuje časově-tematický plán učiva, očekávané výstupy a kompetence dle RVP ZV, kopírovatelné předlohy pro labo...

449 Kč Více informací
Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia - Oldřich Odvárko

Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia - Oldřich Odvárko

pro základní školy a víceletá gymnázia Přehled shrnuje učivo matematiky 6. až 9. ročníku základní školy. Ukazuje též vazby a souvislosti, které nebylo možné plně objasnit při probírání jednotlivých témat. Uváděné matematické poznatky jsou ilustrovány na typových příkladech. Publikace je vhodná nejen jako průvodce matematikou základní školy, ale také jako pomocník při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Její užitečnost ocení jistě i studenti víceletých gymnázií....

236 Kč Více informací
Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov

Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov

Učebnica obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákonitostiam priebehu chemických reakcií. Teoretické poznatky dopĺňajú: návody na experimenty, laboratórne práce, rozširujúce informácie, cvičenia s riešením na overenie správnosti porozumenia, objasnenie, vysvetlenie problému, zhrnutie s kľúčovými poznatkami, otázky a úlohy rozličnej zložitosti a sprá...

606 Kč Více informací
Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - kolektív autorov.

Chémia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - kolektív autorov.

Učebnica obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákon

461 Kč Více informací
Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia - Odvárko,Kadleček - A5, pevná

Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia - Odvárko,Kadleček - A5, pevná

Přehled shrnuje učivo matematiky 6. až 9. ročníku ZŠ. Ukazuje též vazby a spuvislosti, které nebylo možné plně objasnit při probírání jednotlivých témat. Matematické poznatky jsou ilustrovány na typových příkladech. Publikace je vhodná nejen jako průvodce matematikou základní školy, ale také jako pomocník při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Její užitečnost ocení jistě i studenti víceletých gymnázií.

254 Kč Více informací
Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia - Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček

Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia - Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček

Přehled shrnuje učivo matematiky 6. až 9. ročníku základní školy. Ukazuje též vazby a souvislosti, které nebylo možné plně objasnit při probírání jednotlivých témat. Uváděné matematické poznatky jsou ilustrovány na typových příkladech. Publikace je vhodná nejen jako průvodce matematikou základní školy, ale také jako pomocník při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy. Její užitečnost ocení jistě i studenti víceletých gymnázií. Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia -...

241 Kč Více informací
Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov

Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka. Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

386 Kč Více informací
Matematika pro gymnázia - Planimetrie - Pomykalová E.

Matematika pro gymnázia - Planimetrie - Pomykalová E.

Monotematická řada učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice je určena pro gymnázia,nevylučuje vąak moľnost jejího pouľití na kterékoliv jiné střední ąkole.Ve třech kapitolách je provedeno shrnutí,roząíření a systemizace poznatků z rovinné geometrie.Větąina pojmů v 1.kapitole je studentům známa jiľ ze základní ąkoly.Formulace jsou zde ale přesnějąí,logicky na sebe navazují a objevují se i pojmy a poznatky nové.Druhá kapitola roząiřuje poznatky o řeąení konstrukčních úloh eukleidovskými p...

152 Kč Více informací
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica) - Helena Vicenová

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (cvičebnica) - Helena Vicenová

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Okrem aktivít poskytuje tiež priestor na poznámky, na záznamy z pozorovania a skúmania, na riešenia úloh z učebnice. Podporuje prácu žiaka s učebnicou použitím vhodných obrázkov. Cvičebnica obsahuje rovnaké vodiace grafické prvky ako učebnica, čo zjednodušuje orientáciu v nej. Na vnútornej strane obálky cvičebnice sa nachádzajú ilustrácie laboratórnych pomôcok. Cvičebnica j...

135 Kč Více informací
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kol.

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kol.

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách... 3. upravené vydanie Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kol. od authora Helena Vicenová a kol. a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

359 Kč Více informací
Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - J. Krajčovičová

Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - J. Krajčovičová

Učebnica obsahuje dostatočné množstvo textov umeleckého i vecného zamerania. Vychádza z vyučovacích cieľov a rešpektuje didaktické zásady, spĺňa informačnú funkciu, poskytuje jazykové znalosti a vedecké poznatky s prihliadnutím na vek žiakov. Učivo je vhodne didakticky spracované. Učebnica obsahuje zaujímavé a kvalitné motivačné texty, ktoré prispievajú k rozvoju slovnej zásoby, čitateľskej gramotnosti, majú prosociálny výchovný charakter. Úlohy a cvičenia pomáhajú žiakom rozvíjať funkčnú gramo...

331 Kč Více informací
Chemie pro 4-letá gymnázia 2.díl - Honza, Mareček

Chemie pro 4-letá gymnázia 2.díl - Honza, Mareček

Zbývající poznatky z obecné chemie, chemie přechodných prvků, úvod do studia organické chemie, zhlovodíky, jejich zdroje a názvosloví.. Učebnice navazuje na první díl dalšími kapitolami z obecné a anorganické chemie. Najdete zde elektrochemii, kapitoly zabývající se vazebnými poměry v molekulách a určování jejich tvaru, chemii přechodných kovů a základní informace o komplexních sloučeninách včetně názvosloví. Další kapitoly poskytují informace o chemii uhlovodíků a jejích zdrojích. Závěr knihy ...

165 Kč Více informací
Chemie pro 4-letá gymnázia 1.díl - Mareček, Honza - A5, brožovaná

Chemie pro 4-letá gymnázia 1.díl - Mareček, Honza - A5, brožovaná

Poznatky z obecné chemie, základní chemické výpočty, chemie nepřechodných prvků a názvosloví anorganické chemie.. První díl třídílné učebnice vychází již ve třetím vydání. Obsahuje poznatky o stavbě atomu, radioaktivitě, chemických vazbách, kinetice chemických reakcí a chemické termodynamice, acidobazických reakcích a hydrolýze solí. Velká pozornost je věnována názvosloví anorganických sloučenin, úpravám chemických rovnic a chemickým výpočtům.

165 Kč Více informací
Fyzika pro 8.r.ZŠ a víceletá gymnázia-učebnice

Fyzika pro 8.r.ZŠ a víceletá gymnázia-učebnice

Jde o moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Obsahově respektují Standard základního vzdělávání a současně nenásilně zavádějí prvky integrované výuky, které jsou významnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učebnice mají jednotnou ...

179 Kč Více informací
Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice - Rauner Karel

Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice - Rauner Karel

Moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Učebnice mají jednotnou strukturu výkladu učiva. Tvoří ji základní část (vlastní učivo fyziky) a motivační část, zaměřená na propojení obsahu učiva fyziky s poznatky z dalších, zejména přírodovědných předmětů, a promítnutí...

175 Kč Více informací
Biologie pro gymnázia - Jelínek J.,Zicháček V. - 165 x 235 mm, pevná

Biologie pro gymnázia - Jelínek J.,Zicháček V. - 165 x 235 mm, pevná

11. vydání (teoretická a praktická část). Učebnice biologie v aktualizovanám 9. vydání obsahuje mimo jiné nové poznatky z oblasti molekulární biologie. Obsah: Biologie prokaryot, vyšších a nižžíš rostlin, hub Biologie živočichů Biologie člověka a úvod do obecné biologie Vybrané kapitoly z obecné biologie Praktická cvičení z biologie V praktické části si žáci procvičí učivo a ověří úroveň svých znalostí. V knize jsou obsaženy barevné ilustrace a černobílé perokresby, které slouží jak náz...

749 Kč Více informací
Genetika /biologie pro gymnázia/ - Kočárek Eduard - 160x235 mm, brožovaná

Genetika /biologie pro gymnázia/ - Kočárek Eduard - 160x235 mm, brožovaná

Obecná genetika a cytogenetika - molekulární biologie - biotechnologie - genomika - 2. vydání. Nová učebnice genetiky svým obsahem a netradiční koncepcí reflektuje nejmodernější poznatky v tomto oboru, ale zároveň podává co nejucelenější výklad středoškolského učiva. Titul je doporučeným studijním podkladem pro přípravu ke SCIO testům! Text předpokládá základní znalost obecné (zejména buněčné) biologie. Učebnice je pojata jako soubor vybraných poznatků, které ilustrují vývoj genetického poznán...

386 Kč Více informací