Kde jsem:     >  Katalog

Zemepis 6 r planeta zeme pracovni sesit

Nalezeno:    8 produktů


Zeměpis 6 pro základní školy - Planeta země - Pracovní sešit

Zeměpis 6 pro základní školy - Planeta země - Pracovní sešit

Zpracováno v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem první části ucelené řady učebnic zeměpisu pro výuku na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Obsahuje řadu aplikačních úkolů a cvičení, které mají ověřit a rozšířit znalosti obsažené v učebnici. Má spolu s učebnicí jednotnou schvalovací doložku.

Více informací
od 66 Kč Koupit nejlevněji
Hravý zeměpis 6 - pracovní sešit

Hravý zeměpis 6 - pracovní sešit

V souladu s RVP ZV Nové pracovní sešity Hravý zeměpis jsou tvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice s nejnovějšími informacemi. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalos Hravý zeměpis 6 - pracovní sešit - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Více informací
od 87 Kč Koupit nejlevněji
Zeměpis 6. r. ZŠ 1. díl - Pracovní sešit (barevný) - A4

Zeměpis 6. r. ZŠ 1. díl - Pracovní sešit (barevný) - A4

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi. Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Zeměpis 6, 1. díl. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů zeměpisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jednotlivé celky jsou uzavřeny souhrnným opakováním a sebehodnoticí t...

Více informací
od 44 Kč Koupit nejlevněji
Machalová Petra: Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Machalová Petra: Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, které vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, k samostatnému vyhledávání a třídění informací, hledání variant řešení, k formulování a vyjadřování myšlenek. Zahrnuje úkoly na rozlišování, třídění, zjišťování vztahů mezi fakty, pro výklad, na řešení problémové situace. Doplňkem pracovního sešitu je vyjímatelná složka, která obsahuje Souhrnný přehled učiva z učebnice, pro kterou je pracovní sešit určen.

Více informací
od 70 Kč Koupit nejlevněji
Zeměpis 6. r. ZŠ 2. díl - Pracovní sešit (barevný) - Novák S., Weinhöfer M.

Zeměpis 6. r. ZŠ 2. díl - Pracovní sešit (barevný) - Novák S., Weinhöfer M.

avazuje na 1. díl. Přináší učivo o přírodním prostředí povrchu Země, rozšíření života na Zemi a vlivu člověka na životní prostředí. Jsou zde probírána témata litosféra, atmosféra, hydrosféra,pedosféra a biosféra.. Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci. Pochopení textu a navazující úkol rozvíjejí čtenářskou gramotnost, stejně jako řada úkolů pracovních sešitů, které vycházejí z porozumění textu uvedeného v učebnici. Jedno...

Více informací
od 49 Kč Koupit nejlevněji
Čtení s porozuměním 4 - pracovní sešit

Čtení s porozuměním 4 - pracovní sešit

Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu a představuje celek s učebnicí zeměpisu pro 7. ročník základní školy. Pracovní sešit je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy. Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na vizuální stránku pracovního sešitu. Názorné fotografie, obrázky a schémata slouží k lepšímu pochopení učiva. V úvodu každé kapitoly je rámeček s vynechanými slovy k doplnění sloužící jako zápis pro žáka. Je zde shrnuto základní učivo dané kapitoly, zápis je možné využít namísto poznámek v pracovním sešitu. Součástí pracovního sešitu jsou i cyklická opakování na konci každých dvou větších kapitol a podrobné závěrečné opakován...

Více informací
od 48 Kč Koupit nejlevněji
Praktický zeměpis

Praktický zeměpis

Učebnice vychází z RVP ZV. Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Rozčleněna je do následujících tematických okruhů: Přírodní a společenské prostředí, typy krajin Přírodní oblasti světa Podnebné pásy Ochrana přírody a krajiny Chráněná území, národní parky Celosvětové ekologické problémy Krajina a mapa, určování světových stran Plán pochodové osy, orientace mapy Odhady vzdáleností a výšek, náčrtek krajiny Obyvatelstvo světa Kde obyvatelé žijí a bydlí Města a vesnice Průmyslová výroba a těžba nerostných surovin Zemědělství v různých částech světa Doprava Cestování Významné památky světa Jak se lidé domlouvají Politická a hospodářská seskupení států Svět chudých a bohatých Jak naplánovat výlet a jak se na něj vybavit. ...

Více informací
od 29 Kč Koupit nejlevněji
Kolektiv autorů: Země

Kolektiv autorů: Země

Kniha: Ottova obrazová encyklopedie Země; Autor: Kolektiv autorů; OTTOVA OBRAZOVÁ ENCYKLOPEDIE ZEMĚ přibližuje minulost, současnost a pravděpodobnou budoucnost jediné známé živé planety.

Více informací
od 59 Kč Koupit nejlevněji
Červinka P., Tampír V.: Přírodní prostředí - Pracovní sešit

Červinka P., Tampír V.: Přírodní prostředí - Pracovní sešit

Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6. ročníku, kde se většinou probírají.. Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6.ročníku, kde se většinou probírají. Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodní prostředí Země, ale lze jej využít i při práci s jinou učebnicí. 32 str., formát A4

Více informací
od 24 Kč Koupit nejlevněji
Zeměpis 6 pro základní školy Planeta země Pracovní sešit - Jaromír Demek

Zeměpis 6 pro základní školy Planeta země Pracovní sešit - Jaromír Demek

Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem první části ucelené řady učebnic zeměpisu pro výuku na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Obsahuje řadu aplikačních úkolů a cviče

66 Kč Více informací
Zeměpis 6 pro základní školy - Planeta země - Pracovní sešit - Demek Jarormír

Zeměpis 6 pro základní školy - Planeta země - Pracovní sešit - Demek Jarormír

Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem první části ucelené řady učebnic zeměpisu pro výuku na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Obsahuje řadu aplikačních úkolů a cvičení, které mají ověřit a rozšířit znalosti obsažené v učebnici. Má spolu s učebnicí jednotnou schvalovací doložku.

83 Kč Více informací
Zeměpis 6 - Planeta Země - pracovní sešit, Čtení s porozuměním - B. Doležel - A4

Zeměpis 6 - Planeta Země - pracovní sešit, Čtení s porozuměním - B. Doležel - A4

Pracovní sešit Zeměpis pro 6. ročník základní školy je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy. Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na vizuální stránku pracovního sešitu. Názorné fotografie, obrázky a schémata slouží k lepšímu pochopení učiva. V úvodu každé kapitoly je rámeček s vynechanými slovy k doplnění sloužící jako zápis pro žáka. Je zde shrnuto základní učivo dané...

70 Kč Více informací
Zeměpis 6 pro ZŠ - Planeta Země - pracovní sešit - Demek J., Mališ I. - A4

Zeměpis 6 pro ZŠ - Planeta Země - pracovní sešit - Demek J., Mališ I. - A4

Zpracováno v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem první části ucelené řady učebnic zeměpisu pro výuku na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Obsahuje řadu aplikačních úkolů a cvičení, které mají ověřit a rozšířit znalosti obsažené v učebnici. Má spolu s učebnicí jednotnou schvalovací doložku.

89 Kč Více informací
Zeměpis 6 pro ZŠ - Planeta země - Demek J., Horník S. - A4

Zeměpis 6 pro ZŠ - Planeta země - Demek J., Horník S. - A4

Zpracováno podle RVP pro ZV. Tato publikace je první částí nové řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ, zpracovaných v souladu s doporučeními Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vychází z osvědčené řady, kterou již autorský tým prof. Demka v SPN, a. s., v minulých letech vydal, a s níž mají školy již dobrou zkušenost. Řadu, z níž Planeta Země tvoří první část, tvoří celkem 4 učebnice, provázené vždy jedním pracovním sešitem ke každé z nich. Učebnice i sešity vycházejí se sc...

154 Kč Více informací
Zeměpis 6. r. ZŠ 2. díl - Pracovní sešit (barevný) - Novák S., Weinhöfer M. - A4

Zeměpis 6. r. ZŠ 2. díl - Pracovní sešit (barevný) - Novák S., Weinhöfer M. - A4

avazuje na 1. díl. Přináší učivo o přírodním prostředí povrchu Země, rozšíření života na Zemi a vlivu člověka na životní prostředí. Jsou zde probírána témata litosféra, atmosféra, hydrosféra,pedosféra a biosféra.. Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou f...

49 Kč Více informací
Zeměpis 6 s nadhledem - Alena Dupalová

Zeměpis 6 s nadhledem - Alena Dupalová

Univerzální pracovní sešit pro výuku zeměpisu v 6. ročníku základní školy a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií. Není vázán na konkrétní učebnici. Obsahuje různě obtížné úkoly, test ke každému většímu tematickému celku a možnost sebehodnocení. Pracovní sešit pro 6. ročník základní školy obsahuje úkoly k jednotlivým tématům probíraným standardně v tomto ročníku. Jsou to: vesmír a planeta Země, mapa jako obraz Země, přírodní složky a oblasti Země a Země jako lidmi obydlená planeta. Unikátn...

89 Kč Více informací