Cena se může v jednotlivých regionech lišit. -- Savo dezinfekce na prádlo odstraňuje 99,9% virů a bakterií. Tekutý přípravek je účinný již při krátkém pracím cyklu a při nízkých teplotách (od 20°C). Je vhodný na všechny druhy textilu. Pro dezinfekci prádla jednoduše přidejte do přihrádky pro aviváž. Šetrný k barvám vašeho prádla.  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Způsobuje vážné poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné brýle/obličejový... Celý popis

Koupit za 270 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Cena se může v jednotlivých regionech lišit. -- Savo dezinfekce na prádlo odstraňuje 99,9% virů a bakterií. Tekutý přípravek je účinný již při krátkém pracím cyklu a při nízkých teplotách (od 20°C). Je vhodný na všechny druhy textilu.
Pro dezinfekci prádla jednoduše přidejte do přihrádky pro aviváž.
Šetrný k barvám vašeho prádla. 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Způsobuje vážné poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 
O ZNAČCE
SAVO je tradiční značka čistících prostředků, která už více než 50 let pečuje o české a slovenské domácnosti a zanechává je hygienicky čisté. SAVO během posledních desetiletí prošlo mnoha vývojovými stádii a měnilo se v průběhu času tak, aby vždy vyhovělo potřebám a požadavkům na moderní čištění a úklid. Díky tomu mají nejen naše maminky a babičky, ale i dnešní mladá generace, SAVO pevně vryto ve své paměti jako účinný a efektivní přípravek k řešení „téměř“ každého problému v domácnosti, ať už jde o koupelnu, obývák nebo kuchyni. V posledních letech přináší značka SAVO celou řadu inovací. V poslední době to byly například oblíbené WC bloky, přelomová řada čistících prostředků bez chloru, která nejen čistí, ale také příjemně voní, nebo nová bazénová chemie.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Bochemie