VAR 2

95 %
(217 hodnocení)

Popis produktu: Turistický plynový vařič VAR 2 Univerzální vařič VAR 2 se hodí jak pro běžnou turistiku, tak i pro horolezecké výstupy nejvyšší úrovně - zde je nutné použití závětří. Vařič zajišťuje plošný ohřev nádoby, takže je vhodný k přípravě pokrmů. Při použití závětří má i při ohřevu vody větší účinnost, nežli dříve vyráběný vařič VAR 1. Vařič váží 110 gramů, vaří do 5 minut Plynový vařič VAR 2 ocení vyznavači turistiky horské, výkonnostní, vodní a cykloturistiky, protože vařič má minimální... Celý popis

Koupit za 179 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Popis produktu: Turistický plynový vařič VAR 2

Univerzální vařič VAR 2 se hodí jak pro běžnou turistiku, tak i pro horolezecké výstupy nejvyšší úrovně - zde je nutné použití závětří. Vařič zajišťuje plošný ohřev nádoby, takže je vhodný k přípravě pokrmů. Při použití závětří má i při ohřevu vody větší účinnost, nežli dříve vyráběný vařič VAR 1.

Vařič váží 110 gramů, vaří do 5 minut

Plynový vařič VAR 2 ocení vyznavači turistiky horské, výkonnostní, vodní a cykloturistiky, protože vařič má minimální váhu (110 g) a vysoký výkon při zanedbatelných rozměrech. Též snadná obsluha, bleskové zprovoznění, snadná regulace plamene a nenáročnost na údržbu vytváří z vařiče VAR 2 vynikajícího pomocníka na Vašich cestách.
Vařič VAR 2 se stane zcela nepostradatelným na velmi oblíbených autokarových zájezdech, kde se o stravu každý účastník musí starat sám. Méně se osvědčí při klasickém třítýdenním kempování na jednom místě.

Výkon vařiče VAR 2

2800 W, litr vody ve varu do pěti minut

Vlastní provoz vařiče je zajištěn použitím propan-butanových kartuší, které vyrábí celá řada firem v široké škále kubatur, od 100 ml do 750 ml, což umožňuje na minimum snížit váhu výbavy. Aby bylo možné použít Závětří, je nutné používat kartuši VAR CGV 425. Vařič zajišťuje spolehlivou těsnost ve spojení s kartušemi VAR, pokud se rozhodnete použít kartuše jiných značek, ujistěte se obzvláště bedlivě o dokonalé těsnosti soustavy kartuše - vařič.

Spotřeba plynu vařiče VAR 2

Spotřeba plynu je závislá na jeho průtoku tryskou, tedy i její velikostí, což je jediná konstantní veličina. Proto stanovit spotřebu plynu je poměrně obtížné. Proměnlivost průtoku tryskou závisí na tlaku plynu v kartuši, ten zase je závislý na teplotě plynu v kartuši, která je dána okolní teplotou. Je-li např. okolní teplota a tedy i teplota plynu v kartuši 14°C, je v kartuši s plynem 30:70 P-B tlak 210 kPa a při plně otevřeném ventilu je odběr plynu 150g/hod. Kartuše VAR CGV 220 s obsahem plynu 220 g by měla výdrž na plný výkon 1,46 hodiny - 220/150=1,46. Pouze teoreticky, protože prudkým odběrem plynu se kartuše ochladí a odběr plynu klesá, tím i jeho spotřeba a pochopitelně i výkon vařiče. Kartuše tady ve skutečnosti má výdrž zhruba dvě hodiny. Veškeré údaje o spotřebě jsou buďto přísně technicky specifické, ale pro praktickou informaci těžko použitelné - nebo zcela vágní a zavádějící.

Poznatky z praxe

Jediné spolehlivé vodítko jsou poznatky z praxe: je ověřeno, že při důsledném používání závětří plamene, při ohřevu skutečně potřebného množství vody, při vaření potravin, které nepotřebují dlouhou dobu varu jako třeba brambory nebo rýže, lze s jednou 220 g kartuší vydržet v pohodě týden pro dvě osoby.
Je výhodné mít kartuše dvě a nejprve si toto tvrzení ověřit a nenervovat se a třeba i zbytečně nešetřit na úkor pitného režimu. Ta druhá plná nebo skoro plná kartuše bude ještě za rok bez ztráty obsahu připravena na další akci.

Poznámka: Kartuše VAR CGV 425 se chová podobně jako VAR CGV 220, ale vlivem větší odparné kapacity má o něco větší výkon.

Návod k produktu: Turistický plynový vařič VAR 2
Důležité

Před připojením vařiče na plynovou kartuši se důkladně seznamte s tímto návodem k použití. Pravidelně se k instrukcím vracejte a buďte opatrní. Z tohoto důvodu návod pečlivě uschovejte pro další použití - slouží vám zároveň jako záruční list.
Uvědomte si, že jste se rozhodli pracovat s tepelným spotřebičem a že veškerá zařízení využívající ke své činnosti jakoukoli formu energie mohou být velmi nebezpečná v případě nesprávné obsluhy.

Pozor:

Při provozu tohoto spotřebiče dochází ke spotřebě vzduchu (kyslíku) a produkci oxidu uhličitého. Nezapalujte a nepoužívejte tento spotřebič v nevětraných prostorách, v místnostech, ve stanu či ve vozidle. Je životně nebezpečné používat vařič k vytápění uzavřeného prostoru - nenápadná otrava kysličníkem uhelnatým!
Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba podle tohoto návodu, nesvěřujte obsluhu dětem, nebo osobám postižených mentální nebo manuální retardací. Při provozu je nutno vařič umístit do stabilní polohy a mít ho pod neustálým dohledem.
Univerzální vařič VAR 2 se hodí jak pro běžnou turistiku, tak i pro horolezecké výstupy nejvyšší úrovně - zde je nutné použití závětří. VAR 2 ocení vyznavači turistiky horské, výkonnostní, vodní a cykloturistiky, protože vařič má minimální váhu a vysoký výkon při zanedbatelných rozměrech. Při klasickém kempování na jednom místě lze pomocí redukce vařit na dvoukilové bombě Meva.

Pro bezpečný provoz vařiče je NUTNO PŘÍSNĚ dodržovat následující pokyny:

-
Připojování vařiče na kartuši

K provozu tohoto vařiče jsou určeny kartuše VAR CGV 220 a VAR CGV 425, které obsahují kapalný plyn propan-butan pod stálým tlakem v poměru 30:70 PB

- Pokud se přesto rozhodnete použít kartuši jiné značky, výrobce nemůže ručit za těsnost soustavy bomba-vařič. V tomto nouzovém případě se alespoň obzvláště pečlivě přesvědčete o bezchybné těsnosti soustavy kartuše-vařič, viz. bod 1.6. Kartuše musí být vyrobena dle EN 417 a opatřena samotěsnícím ventilem s připojovacím závitem 7/16". Použití jiných kartuší - obzvláště pochybného původu - může být nebezpečné.

- Před připojením vařiče na kartuši se přesvědčete o dokonalém stavu těsnícího „O“ kroužku. Pokud tento díl jeví známky opotřebení, vyměňte jej. Jedná se o rozměr 12x8 a lze jej zakoupit v místě nákupu vařiče. K vyjmutí opotřebeného těsnění použijte ostrý konec silnější jehly, k usazení nového těsnění tupý konec jehly.

- Zkontrolujte, zda ovládací ventil vařiče je zcela uzavřen ve směru znaménka „-“ na ovládacím kolečku.

- Připojovat kartuši k vařiči je možné pouze ve venkovním prostředí, mimo dosah osob a jakéhokoli zdroje zapálení, tzn. otevřeného plamene, elektrického výboje apd.

- Po připojení vařiče ke kartuši se pomocí mýdlového roztoku přesvědčete o dokonalé těsnosti této soustavy. V nouzi alespoň čichem a sluchem, nikdy ne otevřeným plamenem. Tyto úkony provádějte zásadně ve venkovním prostředí. Pokud soustava po sestavení jeví známky netěsnosti, okamžitě se přesuňte do volného prostoru, kde není blízkost otevřeného ohně, nebo nebezpečí elektrického výboje a soustavu urychleně rozpojte. Vařič i kartuši zašlete neprodleně výrobci.

- Poznámka: mýdlový roztok může pěnit samovolně, takže vzniká dojem netěsnosti. Spolehlivý test je následující: Odmontujte hořák a vařič připojený na kartuši ponořte do nádoby s vodou. Pokud se neobjevují bublinky, tak je vše v pořádku. Poté vše důkladně vysušte, nejlépe fénem na vlasy.

- Všechny uvedené pokyny platí pro výměnu prázdné kartuše za plnou.

- Vařič i kartuše jsou pro vzájemné spojení opatřeny pravým závitem. Při nasazování vařiče na kartuši je nutno postupovat s potřebnou pečlivostí, aby nedošlo k překřížení závitů (tzv. „šroubování přes závit“), jinak dojde ke zničení vařiče vlivem nesprávné obsluhy. Při prvním dotahování vařiče na kartuši je nutno překonat poněkud větší odpor. Tento zvýšený odpor není důvodem k obavám ze zničení vařiče. Závit je vyroben s vysokou přesností a prvním dotažením se zkalibruje. Další nasazování probíhá již zcela lehce. Aby při prvním nasazování nemohlo dojít k zadření závitu, je lehce potřen vazelínou - neodstraňujte ji!

- Při šroubování vařiče na kartuši se ozve slabé syknutí plynu otevřením ventilu bomby otevíracím kolíkem. Dalším pootočením dojde k dosednutí těsnění na kartuši a k zajištění těsnosti soustavy kartuše - vařič. Další násilné, zbytečné dotahování vede k rychlému opotřebení těsnění, popř. ke zničení závitu vařiče! Dodržením uvedených pokynů je zaručena nejdelší možná životnost vařiče, při dodržení uvedených zásad je ověřena možnost 1000x připojit vařič na bombu, ta je v praxi téměř nevyužitelná. Občasné slabé potření závitu vařiče vazelínou též významně prodlouží jeho životnost.

-
Zapalování a provoz

Vařič s kartuší se zajistí v kolmé poloze. Podpěry nádoby se rozloží a zajistí v činné poloze. Lehce se pootočí regulačním kolečkem směrem doleva ve směru znaménka „+“ na ovládacím kolečku a zapálí se plamen. Je nevýhodné při zapalování plamene otevřít regulátor na plný výkon.

- Je-li kartuše delší dobu v chladu a klidu, je nutno ji před použitím důkladně protřepat, jinak se po zapálení vařiče po dobu asi jedné minuty „utrhává plamen“. Pokud se ještě před zapálením plamene na vařič položí varná nádoba, k uvedenému jevu téměř nedochází. Poněkud nepohodlné, ale nejlepší je na chvíli prstem ucpat jeden ze čtyř otvorů přívodu primárního vzduchu do hořáku.

- Při použití zcela plné-nové kartuše, která byla delší dobu vystavena působení tepla, může dojít po zapálení vařiče k vyšlehnutí mohutného žlutavého plamene. Uzavřete okamžitě regulační ventil na minimum, dokud se plamen nezklidní. K tomuto jevu dojde zcela jistě, je-li vařič s kartuší silně nakloněn.

- Během provozu zabraňte vyvaření tekutiny z varné nádoby, jinak dojde k jejímu poškození nebo úplnému zničení - obvykle včetně vařiče.

- Vařič mějte během provozu pod neustálým dohledem.

- Při provozu vařiče dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot - minimálně 0,5 m.

- Přímo na vařič nepokládat hořlavé hmoty.

- Máte-li pochybnost o správné funkci výrobku, neváhejte kontaktovat výrobce.

-
Ukončení provozu

Ukončení provozu se provádí dotažením regulačního kolečka doprava ve směru znaménka „-“ až do zhasnutí plamene. Potom je možno vařič od kartuše odpojit odšroubováním.

- Tento úkon zásadně provádějte až po úplném vychladnutí vařiče.

- Snímání vařiče z kartuše se nikdy nesmí provádět za provozu!!

- Po sejmutí vařiče s kartuše povytáhněte podpěry nádoby z aretační drážky a složte je směrem k regulačnímu kolečku.

- Po skončení provozu vařič od kartuše vždy oddělte, zabráníte tak vyprázdnění kartuše vlivem nepatrné netěsnosti. Ta může být způsobena nečistotou, která se dostane mezi vařič a kartuši. Dbejte proto na čistotu tohoto prostoru.

-
Upozornění pro stavy nouze

Dojde-li k prošlehnutí plamene mimo činnou část hořáku, uzavřete okamžitě regulační ventil a mírně dotáhněte vařič na bombu.

- Pokud se dále objevuje plamen, uhaste jej proudem vody, kterou obvykle máte připravenou k ohřevu.

- Nepodaří-li se plamen uhasit, odhoďte, popř. odkopněte vařič i s kartuší na bezpečné místo.

- Zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval k vařiči na menší vzdálenost než 20 m do doby, nežli dojde k vyhoření plynu.

- Vařič poté neprodleně zašlete výrobci.

-
Důležitá upozornění

Je nepřípustné používat k ohřevu jedné nádoby dva a více vařičů vedle sebe.

- Vařič se nesmí používat k jiným účelům, nežli k ohřevu poživatin a nápojů v nádobě.

- Činné části vařiče - hořák, podpěry nádoby, popř. závětří - jsou během provozu a asi 10 min. poté žhavé, proto se jich v této době nedotýkejte!

- Nikdy nepoužívejte vařič, který jeví známky poškození nebo má vadné či opotřebované těsnění.

- S vařičem zacházejte opatrně, chraňte jej před pádem na zem.

- Na vařiči neprovádějte žádné úpravy.

-
Rozebírání, čištění a skládání vařiče

Vařič se skládá ze dvou hlavních částí: z tělesa ventilu a hořáku, jež jsou navzájem spojeny závitem a těsněny „O“ kroužkem. Rozebíratelnost těchto částí je nutná, aby bylo možno vyčistit trysku. I malé zanesení prudce snižuje výkon vařiče.

- Pro čištění se nesmí používat jehel a špendlíků, neboť tryska se tím poškozuje a dochází k ulomení špičky jehly v trysce a tím ke zničení vařiče. K pročištění často stačí podtlak vytvořený ústy. Normálně řečeno: nečistotu lze „vycucnout“ ústy. Po vyčištění trysky je nutné hořák dotáhnout přiměřenou silou tak, aby byla zajištěna těsnost mezi hořákem a ventilem.

- „Čistítko“ trysky lze vytvořit přestřiženým navlékačem nití do jehel (prodejny galanterie), nebo nejtenčí kytarovou strunou.

-
Skladování a přeprava vařiče

Vařič skladujte zásadně v suchém, neagresivním prostředí.

- Při nošení v batohu je vařič nejlépe chráněn v dodávaném pouzdře a uvnitř varné nádoby.

- Vařič přepravujte vždy oddělený od kartuše.

-
Tlaková nádoba - kartuše

kartuše obsahuje zkapalněný, prudce hořlavý plyn propan-butan pod stálým tlakem.

- Kartuši chraňte před přílišným zahřátím (nad 50°C), pozor na sluneční záření.

- Po použití kartuši násilím neotvírejte a nevhazujte do ohně.

- Plyn nerozprašujte proti plameni a žhnoucím povrchům.

- Po ukončení provozu vařič z nádoby odšroubujte.

- Kartuše jsou určeny pro jednorázové použití, je nepřípustné znovu je plnit.

- Do odpadových nádob určených obcí nebo přímo do výkupny sběrných surovin se odevzdávají až po úplném vyprázdnění.

- Respektujte pokyny uvedené přímo na kartuši.

-
Technické údaje a likvidace

Uvedení 1 litru vody do varu za 4,5 minuty

- Palivo: propan-butan do 0,8 MPa

- Průměr trysky - 0,30 mm

- Hmotnost 110 gramů

- Rozměry ve složeném stavu: 90×80 mm

- Maximální dovolené zatížení vařiče nádobou včetně obsahu: 2 kg maximální průměr nádoby 200 mm

- Po skončení životnosti vařič odevzdejte do výkupny sběrných surovin včetně obalu.

-
Spotřeba plynu a výkon vařiče

Maximální výkon vařiče při plně otevřeném ventilu je závislý na tlaku plynu v kartuši, ten je zase závislý na teplotě kartuše.

- Čím je kartuše teplejší, tím větší je v ní tlak plynu.

- Při teplotách hluboko pod bodem mrazu se kapalný plyn přestává odpařovat a provoz vařiče přestává být možný - není to závada vařiče.

- Při spotřebě plynu 110g/hod. má vařič výkon 1400 W

- Při spotřebě plynu 220g/hod. má vařič výkon 2800 W

Záruční a servisní podmínky

V ceně výrobku je zahrnut bezplatný servis po dobu dvou let od data prodeje. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky poškozené násilím, nesprávnou manipulací nebo neodbornou opravou. Bez řádně vyplněného záručního listu je záruka neplatná. Servisní i záruční požadavky uplatňujte přímo u výrobce, nikoliv u svého obchodníka, celý proces se tím podstatně zjednoduší a hlavně urychlí.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Var
Výkon 2800 W
Typ paliva plynové
Hmotnost 110 g

Podobné produkty