Ideální pomocník pro ruční mytí nádobí co spolehlivě odstraňuje mastnotu a příjemně voní. Chcete pohodlně umýt nádobí? Vyberte si prostředek Gallus! Jen malé množství prostředku na mycí houbičce udělá divy. Příjemně a svěže voní, zbavte se špinavého nádobí jednou pro vždy! i na velmi znečištěné nádobí 850 ml příjemná vůně máty Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, lt;5 % aniontové povrchově aktivní látky, lt;5 % amfoterické povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační složky... Celý popis

Koupit za 51 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Ideální pomocník pro ruční mytí nádobí co spolehlivě odstraňuje mastnotu a příjemně voní. Chcete pohodlně umýt nádobí? Vyberte si prostředek Gallus! Jen malé množství prostředku na mycí houbičce udělá divy. Příjemně a svěže voní, zbavte se špinavého nádobí jednou pro vždy! i na velmi znečištěné nádobí 850 ml příjemná vůně máty Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, lt;5 % aniontové povrchově aktivní látky, lt;5 % amfoterické povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační složky (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE). Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Maják