GO! PRÁŠEK DO MYČEK NÁDOBÍ spolehlivě odstraňuje zaschlé zbytky jídla, škroby i bílkoviny. Kombinace účinných látek změkčuje vodu, zabraňuje usazování vodního kamene na nádobí a zároveň tak prodlužuje životnost myčky. Použití: Naplňte myčku nádobím podle pokynů výrobce myčky. Dbejte prosím, aby v zásobníku bylo vždy dostatečné množství čisticího prášku. Pro optimální výsledek použijte i GO! SŮL DO MYČEK a GO! OPLACHOVAČ A LESK DO MYČEK NÁDOBÍ. Na jedno mytí použijte cca 40ml čisticího prášku. U... Celý popis

Koupit za 298 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

GO! PRÁŠEK DO MYČEK NÁDOBÍ spolehlivě odstraňuje zaschlé zbytky jídla, škroby i bílkoviny. Kombinace účinných látek změkčuje vodu, zabraňuje usazování vodního kamene na nádobí a zároveň tak prodlužuje životnost myčky.
Použití: Naplňte myčku nádobím podle pokynů výrobce myčky. Dbejte prosím, aby v zásobníku bylo vždy dostatečné množství čisticího prášku. Pro optimální výsledek použijte i GO! SŮL DO MYČEK a GO! OPLACHOVAČ A LESK DO MYČEK NÁDOBÍ. Na jedno mytí použijte cca 40ml čisticího prášku. U velmi znečištěného nádobí dávku zvyšte na 50ml prášku.
Signální slovo: VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Alter
Značka GO!
Hmotnost 3 kg