Petra Adámková, Petra Havelková, Karla Indrová, Jitka Kysilková a kol. Počet stran: 184 Formát: A4 Vazba: sešit Pracovní sešit Koumák pro druháky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl,... Celý popis

Koupit za 269 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Petra Adámková, Petra Havelková, Karla Indrová, Jitka Kysilková a kol. Počet stran: 184

Formát: A4

Vazba: sešit

Pracovní sešit Koumák pro druháky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase.

Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí:

**deset mezipředmětových bloků, tj. výchozích textů s úlohami z oblasti prvouky, matematiky i češtiny propojenými a motivovanými tématem výchozího textu,

**zařazeny sem jsou i úlohy na porozumění textu, práci s informacemi, rozvoj postřehu, logického myšlení a jazykového citu,

**úlohy jsou primárně využitelné v hodinách prvouky, ale vzhledem ke svému komplexnímu charakteru se uplatní i v jiných předmětech.

II. Čeština, která ti dá asi zabrat:

**doplňkové úlohy z českého jazyka postupující podle tematického plánu učebnic pro 2. ročník,

**obsahuje celkem devět témat (např. slovo a slovní význam, párové souhlásky, věta jednoduchá a souvětí),

**úvodní a závěrečné opakování, zásobník slohových úloh a hrátky s jazykem – sadu netradičních úloh k rozvoji lingvistického nadání,

**zařazeny jsou sem komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými slovy či větami, ale jsou zasazeny do širšího kontextu zábavného příběhu, takže děti jsou při práci nuceny brát v úvahu nejen formu, ale také obsah – používají tedy jazyk především jako nástroj komunikace,

**jsou zde i úlohy podporující tvořivost a volnou tvorbu dětí.

III. Matematika, která ti dá asi zabrat:

**doplňkové úlohy z matematiky postupující podle tematického plánu učebnic pro 2. ročník,

**obsahuje celkem deset témat (např. sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení dvěma až pěti, osově souměrné obrazce),

**závěrečné opakování a matematické a logické hrátky – sadu netradičních úloh k rozvoji matematických dovedností, logického myšlení, prostorové představivosti, postřehu atd.,

**zařazeny sem jsou komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými příklady, ale zasazují učivo do složitějšího situačního kontextu, takže děti musejí zohlednit řadu podmínek či vytřídit z řady údajů ty, které jsou pro danou úlohu podstatné.

IV. Zdánlivě obyčejné věci pod drobnohledem:

**čtyři tematické projekty – sady úloh, jejichž prostřednictvím děti nahlížejí na jedno téma z různých úhlů a objevují netušené informace,

**součástí projektů jsou i náměty na tvořivou činnost či jednoduché experimenty,

**tuto část lze nejlépe využít v hodinách prvouky.

Publikace je vhodná pro:

**bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 2. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé,

**mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin,

**vyučující 2., případně i 3. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí,

**rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.
Zobrazit více

Parametry

Autor Didaktis
Jazyk české
Nakladatelství Didaktis
Rok vydání 2016
Vydavatel Didaktis
Výrobce Didaktis
Počet stran 184