Namo 550 g

85 %
(5 hodnocení)

Popis produktu Bezfosfátový prostředek k namáčení a předpírání prádla a pro změkčení vody při praní.  usnadňuje praní  snižuje spotřebu pracích prostředků a zlepšuje jejich účinnost  má velkou odmašťovací schopnost  odstraňuje vodní kámen  změkčuje vodu  zvyšuje účinnost praní Snižuje spotřebu pracích prostředků Zabraňuje tvorbě vodního kamene Změkčuje vodu Zvyšuje účinnost praní   Příprava a použití Návod na použití Obsah balíčku postačí k přípravě max. 370 l roztoku pro namáčení. Vyšší dávka... Celý popis

Koupit za 32 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Popis produktu

Bezfosfátový prostředek k namáčení a předpírání prádla a pro změkčení vody při praní. 

usnadňuje praní 
snižuje spotřebu pracích prostředků a zlepšuje jejich účinnost 
má velkou odmašťovací schopnost 
odstraňuje vodní kámen 
změkčuje vodu 
zvyšuje účinnost praní

Snižuje spotřebu pracích prostředků
Zabraňuje tvorbě vodního kamene
Změkčuje vodu
Zvyšuje účinnost praní  
Příprava a použití
Návod na použití
Obsah balíčku postačí k přípravě max. 370 l roztoku pro namáčení. Vyšší dávka není na škodu, nebot' špína se rychleji rozpouští. Potřebné množství Namo vysypte zvolna za stálého míchání do vlažné vody. Utvoří-li se hrudky, pečlivě je rozmačkejte, aby se snáze rozpustily. Do takto upravené lázně namáčejte bílé a stálobarevné prádlo nejlépe přes noc. Po namáčení prádlo vymáchejte, vyždímejte a perte obvyklým způsobem.  1-2 polévkové lžíce na 10 l vody = 15-30 g
Namo dle tvrdosti vody (0-20°dH). 
V případě vyšší tvrdosti zvyšte dávkování.
Skladování
Namo uchovejte v suchu, aby obsah nezvlhl.
CLP Regulation vykřičník - Varování
Bezpečnostní varování
Varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/ obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Vzhledem k vysoké účinnosti má velkou odmašt'ovací schopnost, a proto pozor! Při delším styku používejte ochranných rukavic, pokožku rukou ošetřete vhodným kosmetickým krémem.
Zobrazit více

Parametry

Značka Merkur
Objem 0.6 l
Hmotnost 600 g
Výrobce Namo