Pomocná učebnice pro školy technického zaměření - 7. doplněné vydání. V upraveném šestém vydání tabulek jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a údaje z odborné literatury, které studující odborných škol strojírenského zaměření nutně potřebují získat pro úspěšné uplatnění v praxi. Z tohoto důvodu obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde. Tabulky tvoří soubor zákaladních informací potřebných pro práci technika v oborech,... Celý popis

Koupit za 978 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Pomocná učebnice pro školy technického zaměření - 7. doplněné vydání. V upraveném šestém vydání tabulek jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a údaje z odborné literatury, které studující odborných škol strojírenského zaměření nutně potřebují získat pro úspěšné uplatnění v praxi. Z tohoto důvodu obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde. Tabulky tvoří soubor zákaladních informací potřebných pro práci technika v oborech, jako jsou matematika, technické kreslení, mechanika, strojní součásti, obrábění, odlévání, svařování, pájení, upínání nástrojů a přípravků atd. Vzhledem ke vstupu ČR do EU je kladen zvýšený důraz na používání společenských evropských norem. Proto se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byla snaha zachytit současný stav přechodu ČSN na soustavu mezinárodních norem ISO a EN. I v tomto vydání došlo k úpravám a provedení aktualizace. Některé zrušené normy ČSN jsou vyznačeny jako zrušené, avšak pro infonnaci jsou v tabulkách ponechány. Publikace je určena nejen studujícím odborných škol strojírenského zaměření, ale i všem zájemcům z praxe. V publikaci jsou používané i zrušené technické normy a to z důvodu ucelenosti a srozumitelnosti především pro potřeby výuky. Platnost norem k 1. lednu 2017.
Zobrazit více

Parametry

Autor Jiří Leinveber, Pavel Vávra
Nakladatelství Albra
Rok vydání 2021
Výrobce Albra
Počet stran 943