Vaše myčka může zanechat nádobí mokré a ponechat skvrny na skle. Finish leštidlo poskytuje o 100 % lepší schnutí vašeho nádobí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle. Jeho posílené složení chrání sklo před zašednutím a tím zajišťuje déle trvající zářivý lesk. VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal neboštítek výrobku. Používejte ochranné brýle.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní... Celý popis

Koupit za 99 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Vaše myčka může zanechat nádobí mokré a ponechat skvrny na skle. Finish leštidlo poskytuje o 100 % lepší schnutí vašeho nádobí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle. Jeho posílené složení chrání sklo před zašednutím a tím zajišťuje déle trvající zářivý lesk.
VAROVÁNÍ:
Způsobuje vážné podráždění očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal neboštítek výrobku. Používejte ochranné brýle.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Reckitt Benckiser
Značka Finish
Objem 800 ml
Hmotnost 900 g
Počet dávek 160 dávek
Vůně bez vůně