Somat Lemon leštidlo 750 ml

97 %
(6 hodnocení)

Leštidlo Somat Rinser dává Vašemu nádobí zářivý jasný lesk. Leštidlo Somat Rinser změkčuje vodu, aby odtékala z nádobí rovnoměrně. Nádobí je tak rychleji suché a nezůstávají na něm kapky vody ani usazeniny vodního kamene. Zanechává Vaše nádobí zářivé a bez zaschlých vodních kapek. Pro dokonalé výsledky používejte Somat Rinser v kombinaci se standardními prostředky Somat (tablety, gel nebo prášek Somat Classic) a se solí Somat. Charakteristika Somat Rinser leštidlo do myčky: zabraňuje usazování... Celý popis

Koupit za 97 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Leštidlo Somat Rinser dává Vašemu nádobí zářivý jasný lesk. Leštidlo Somat
Rinser změkčuje vodu, aby odtékala z nádobí rovnoměrně. Nádobí je tak rychleji
suché a nezůstávají na něm kapky vody ani usazeniny vodního kamene. Zanechává
Vaše nádobí zářivé a bez zaschlých vodních kapek. Pro dokonalé výsledky
používejte Somat Rinser v kombinaci se standardními prostředky Somat (tablety,
gel nebo prášek Somat Classic) a se solí Somat. Charakteristika Somat Rinser leštidlo do myčky: zabraňuje usazování nečistot odstraňuje zbytky nečistot ochrana skleněného nádobí vytváří jasný leskvytváří jasný lesk Použití Somat Rinser leštidlo do myčky: Potáhněte dávkovací uzávěr nahoru a nalijte leštidlo do nádržky na leštidlo
ve Vaší myčce. Složení Somat Rinser oplachovač: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (limonene), Konzervační
látky (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone) Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek Směs isothiazolinonů 3:1 (CIT/MIT). Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Bezpečnostní list najdete ZDE
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Henkel
Značka Somat
Objem 750 ml
Hmotnost 750 g