pro dokonalé čištění a brilantní lesk při 1. opláchnutí  jeho nové složení s TECHNOLOGIÍ ACTIVELIFT odstraňuje všechny druhy zbytků potravin   Varování: Způsobuje vážné podráždění očí.P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313Přetrvává-li podráždění očí:... Celý popis

Koupit za 329 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

 pro dokonalé čištění a brilantní lesk při 1. opláchnutí
 jeho nové složení s TECHNOLOGIÍ ACTIVELIFT odstraňuje všechny druhy zbytků potravin

 
Varování:
Způsobuje vážné podráždění očí.P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 
Dovoz Německo
Zobrazit více