Produkty na praní značky Lovela byly speciálně vyvinuty pro děti, a to od  prvního dne jejich života. Oceňují je  však i lidé, kteří díky své citlivé pokožce bojují s alergií nebo kteří problémům spojeným s alergií chtějí předcházet. Hypoalergenní složení pracích prostředků Lovela zaručuje, že k  podráždění citlivé pokožky nedochází. Tuto vlastnost ocení nejen vysoce senzitivní jedinci, ale především maminky, které pro svá miminka chtějí jen to nejlepší. - Na barevné prádlo. - Speciálně vyvinuté... Celý popis

Koupit za 299 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Produkty na praní značky Lovela byly speciálně vyvinuty pro děti, a to od  prvního dne jejich života. Oceňují je  však i lidé, kteří díky své citlivé pokožce bojují s alergií nebo kteří problémům spojeným s alergií chtějí předcházet. Hypoalergenní složení pracích prostředků Lovela zaručuje, že k  podráždění citlivé pokožky nedochází. Tuto vlastnost ocení nejen vysoce senzitivní jedinci, ale především maminky, které pro svá miminka chtějí jen to nejlepší.

- Na barevné prádlo.

- Speciálně vyvinuté hypoalergenní složení pro extra citlivou a dětskou pokožku a pro osoby, které trpí alergiemi a podrážděním, způsobené agresivními pracími prostředky.

- Zaměřeno pro děti již od 1. dne života.

- Testováno polským Institutem pro matku a dítě, který vydal kladný posudek.

- Dermatologicky testováno.

- Účinně odstraňuje nečistoty při všech teplotách – 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

- Neobsahuje optické zjasňovače, enzymy, umělá barviva.

- Dobře se vyplachuje při pracím procesu ždímání.

- Příjemná neutrální vůně.

Použití Lovela prací gel na barevné prádlo:

- Tkaniny roztřiďte podle zbarvení a úrovně znečištění.

- Před praním opláchněte pleny studenou vodou.

- Silně znečištěné pleny a oděvy namočte před praním na 30 minut do prášku rozpuštěného ve vodě.

- Při ručním praní nejdříve prášek opatrně rozpusťte ve vodě.

- Při praní plen a dětského prádla zopakujte program oplachování.

- Řiďte se pokyny výrobce oděvů.

Složení Lovela gel na praní:

5% nebo více, avšak méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky. Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdla, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfém.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264
Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P301+P312
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Lovela
Značka Lovela
Objem 4.5 l
Hmotnost 4590 g
Počet praní 50 PD
Na barevné prádlo ano
Univerzální ano
Vhodné pro alergiky ano
Pro miminka ano
Na ruční praní ano
Vůně neutrální vůně
Zobrazit více parametrů