Odstraňuje 99,9 %* bakterie, viry, mikroby. Účinné při krátkých cyklech a nízké teplotě**. Velká část otrav jídlem pochází z domácí kuchyně. Proto je nezbytná dezinfekce, aby se zabránilo šíření nežádoucích mikroorganismuů. Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru vyvinul tablety do myčky na nádobí 4 v 1, které kombinují zároveň dezinfekci, mytí, sůl a oplach. Jejich jedinečné složení tak zajišťuje optimální čistotu nádobí (bez předoplachu) a vlastní myčky i při krátkých programech a mytí na... Celý popis

Koupit za 199 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Odstraňuje 99,9 %* bakterie, viry, mikroby.
Účinné při krátkých cyklech a nízké teplotě**.

Velká část otrav jídlem pochází z domácí kuchyně. Proto je nezbytná dezinfekce, aby se zabránilo šíření nežádoucích mikroorganismuů. Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru vyvinul tablety do myčky na nádobí 4 v 1, které kombinují zároveň dezinfekci, mytí, sůl a oplach. Jejich jedinečné složení tak zajišťuje optimální čistotu nádobí (bez předoplachu) a vlastní myčky i při krátkých programech a mytí na nízké teplotě**.

Zdravý životní styl
Bez fosfátů
Ve vodě rozpustný obal
Kompletní dezinfekce myčky
Bez chlóru
Dezinfekce + Mytí + Lesk + Sůl
100% ve vodě rozpustný a biologicky rozložitelný obal
Dezinfikuje a odstraňuje pachy v myčce
Odmašťuje, dezinfikuje a dodává lesk veškerému nádobí
Dezinfikuje také dětské nádobí
Zabraňuje usazeninám ve filtru myčky

4 v 1 Dezinfekce + Mytí + Lesk + Sůl
Mytí Dokonale odmašťuje a odstraňuje usazené nečistoty (rýže, těstoviny, vejce, atd.).
Dezinfekce Dezinfikuje a odstraňuje zaschlé skvrny od čaje, kávy, atd.
Sůl + Lesk K zajištění dokonalého lesku odstraňuje vodní kámen a chrání před rzí.
*Baktericidní účinky podle normy EN1276 (5min) proti Salmonele, Listerii a E-Coli. Virucidní účinky proti chřipkovému viru A (H1N1) podle normy EN 14476 (30 min).
**Doporučujeme program ECO nebo Standard, pokud je myčka plná nebo nádobí hodně špinavé.
 
Návod na použití - Tabletu umístit přímo do přihrádky bez odstranění obalu (obal je 100% rozpustný a biologicky rozložitelný) a zásobník uzavřít. - Pro program bez předpírky umístit tabletu přímo do košíčku na příbory. - Nedotýkat se vodě rozpustného obalu mokrýma rukama. - Rozsvěcují se kontrolky soli a lesku? Tableta Sanytol 4 v 1 již obě funkce obsahuje, není proto potřeba tyto produkty doplňovat. - Pozor! V oblastech s vodou tvrdší než 35° TH doporučujeme sůl a lesk přidat.
 
 

Varování: vykřičník
Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel.: toxikologického centra: 224919293 nebo 224915402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci. Biocidní přípravek (typ TP4): na místě vzniká kyselina peroctová 0,13g/L (1 tableta na jedno mytí). Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 
 
Zobrazit více

Parametry

Značka Sanytol
Počet kusů 40 ks
Hmotnost 0.8 kg
Druh tablety
Výrobce Marca