Vlastnosti Bezpečný na kovové i umělohmotné potrubí Marketing produktu Odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu. Bezpečnostní varování Specifická rizikovost: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje poleptání.Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc:Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte... Celý popis

Koupit za 38 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Vlastnosti

Bezpečný na kovové i umělohmotné potrubí

Marketing produktu

Odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu.

Bezpečnostní varování

Specifická rizikovost: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje poleptání.Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc:Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).Upozornění:Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).C Žíravý.

Další informace

Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal recyklujte až po jeho důkladném vyprázdnění.

Složení

Složení

 

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

1. Do silně ucpaného odpadu nalijte celou láhev, na slabší usazeniny použijte polovinu.2. Nechte 45 minut působit (na silné usazeniny nechte působit déle).3. Propláchněte pečlivě horkou vodou.
Zobrazit více

Parametry

Značka Tiret
Objem 0.5 l
Výrobce Tiret