Produkty na praní značky Lovela byly speciálně vyvinuty pro děti, a to od prvního dne jejich života. Oceňují je však i lidé, kteří díky své citlivé pokožce bojují s alergií nebo kteří problémům spojeným s alergií chtějí předcházet. Hypoalergenní složení pracích prostředků Lovela zaručuje, že k podráždění citlivé pokožky nedochází. Tuto vlastnost ocení nejen vysoce senzitivní jedinci, ale především maminky, které pro svá miminka chtějí jen to nejlepší. - Pro bílé prádlo. - Speciálně vyvinuté hypoalergenní... Celý popis

Koupit za 329 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Produkty na praní značky Lovela byly speciálně vyvinuty pro děti, a to od prvního dne jejich života. Oceňují je však i lidé, kteří díky své citlivé pokožce bojují s alergií nebo kteří problémům spojeným s alergií chtějí předcházet. Hypoalergenní složení pracích prostředků Lovela zaručuje, že k podráždění citlivé pokožky nedochází. Tuto vlastnost ocení nejen vysoce senzitivní jedinci, ale především maminky, které pro svá miminka chtějí jen to nejlepší.

- Pro bílé prádlo.

- Speciálně vyvinuté hypoalergenní složení pro extra citlivou a dětskou pokožku a pro osoby, které trpí alergiemi a podrážděním, způsobené agresivními pracími prostředky.

- Zaměřeno pro děti již od 1. dne života.

- Testováno polským Institutem pro matku a dítě, který vydal kladný posudek.

- Dermatologicky testováno.

- Účinně odstraňuje nečistoty při všech teplotách – 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

- Neobsahuje optické zjasňovače, enzymy, umělá barviva.

- Dobře se vyplachuje při pracím procesu ždímání.

- Příjemná neutrální vůně.

Použití Lovela prací gel na bílé prádlo:

- Tkaniny roztřiďte podle zbarvení a úrovně znečištění.

- Před praním opláchněte pleny studenou vodou.

- Silně znečištěné pleny a oděvy namočte před praním na 30 minut do prášku rozpuštěného ve vodě.

- Při ručním praní nejdříve prášek opatrně rozpusťte ve vodě.

- Při praní plen a dětského prádla zopakujte program oplachování.

- Řiďte se pokyny výrobce oděvů.

Složení Lovela gel na praní:

5% nebo více, avšak méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky. Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdla, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfém.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264
Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P301+P312
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Lovela
Značka Lovela
Objem 4.5 l
Hmotnost 4700 g
Počet praní 50 PD
Na barevné prádlo ano
Na bílé prádlo ano
Univerzální ano
Vhodné pro alergiky ano
Pro miminka ano
Na ruční praní ano
Vůně neutrální vůně
Zobrazit více parametrů