Ekologické bělidlo, které si najde využití v každé domácnosti. Je biologicky odbouratelné a pro svou nezávadnost je vhodný pro alergiky. Je ekologický, a plně biologicky odbouratelný, během praní se rozkládá na sodu a peroxid vodíku, který způsobuje bělení. Rozjasňuje zašlou bílou barvu a zabraňuje šednutí. Je možné ho použít jako odstraňovač skvrn na stálobarevné prádlo. Má antimikrobiální účinky. Také je možné ho použít pro čištění: - WC, - odtoků dřezů, umyvadel a vany, - silně znečištěných... Celý popis

Koupit za 115 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Ekologické bělidlo, které si najde využití v každé domácnosti. Je biologicky odbouratelné a pro svou nezávadnost je vhodný pro alergiky.

Je ekologický, a plně biologicky odbouratelný, během praní se rozkládá na sodu a peroxid vodíku, který způsobuje bělení.

Rozjasňuje zašlou bílou barvu a zabraňuje šednutí. Je možné ho použít jako odstraňovač skvrn na stálobarevné prádlo. Má antimikrobiální účinky.

Také je možné ho použít pro čištění:

- WC,

- odtoků dřezů, umyvadel a vany,

- silně znečištěných van a umyvadel.

Použití:

Perkarbonát sodný slouží především jako bělič při praní a čištění. Je ekologický a vhodný pro alergiky. Pokud Perkarbonát sodný používáte na praní a máte hodně znečištěné oblečení, volte raději programy s teplotou nad 60 °C. Při praní do 60°C je nutné přidat aktivátor perkarbonátu TAED. Perkarbonát je výborný také na čištění odtoků, toalet, umyvadel atd.

PRANÍ: Přidejte 1-2 lžíce do zásobníku s pracím prostředkem.
ZNEČIŠTĚNÉ PRÁDLO: 1-2 lžíce zalijte teplou vodou a prádlo nechte namočené několik hodin / přes noc.
ÚKLID: 1-2 lžíce zalijte horkou vodou a nechte chvíli působit. Poté opláchněte / omyjte povrch.

Složení:

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3) (Na2CO3; 1,5 H2O2). CAS: 15630-89-4

Balení:

1000 g

Upozornění:

NEBEZPEČÍ: Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko / lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko / lékaře. Odstraňte obsah / obal v souladu s předpisy. Skladujte v suchu, při pokojové teplotě.
Zobrazit více

Parametry

Značka Allnature
Výrobce Allnature