Účinný gelový čistič odpadu a potrubí, který odstraní i ty nejodolnější usazeniny a nečistoty. Účinně eliminuje nepříjemný zápach. Působí velmi rychle a je vhodný na odpad v kuchyni i v koupelně. Použití: stlačením bezpečnostního uzávěru po stranách obal otevřete. Odstraňte všechnu vodu kolem odtoku odpadu. V případě úplného ucpání odpadního potrubí: - V případě úplného ucpání odpadního potrubí pomalu vylijte do odpadu cca 1/3 až 1/2 obsahu láhve - Nechte působit asi 30 minut. - Po 30 minutách... Celý popis

Koupit za 60 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Účinný gelový čistič odpadu a potrubí, který odstraní i ty nejodolnější usazeniny a nečistoty. Účinně eliminuje nepříjemný zápach. Působí velmi rychle a je vhodný na odpad v kuchyni i v koupelně.

Použití: stlačením bezpečnostního uzávěru po stranách obal otevřete. Odstraňte všechnu vodu kolem odtoku odpadu.

V případě úplného ucpání odpadního potrubí:

- V případě úplného ucpání odpadního potrubí pomalu vylijte do odpadu cca 1/3 až 1/2 obsahu láhve

- Nechte působit asi 30 minut.

- Po 30 minutách pusťte teplou vodu a nechte potrubí propláchnout teplou vodou.

- Zbytky prostředku nesmí zůstat kolem ústí odpadního potrubí!

- Nikdy nepoužívejte na WC!

 

Jako prevenci ucpání odpadního potrubí a vzniku nepříjemného zápachu:

- Jednou měsíčně vlijte asi 100ml přípravku do odpadního potrubí.

- Nechte působit 30 minut a poté odpad propláchněte vodou.

- Ústí odpadu po použití vždy důkladně omyjte.

 

Dovezeno z Německa.

Nebezpečný
Obsahuje: hydroxid sodný, chlornan sodný, roztok.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Složení:
Zobrazit více

Parametry

Výrobce G&G